De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen"— Transcript van de presentatie:

1 Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen
Verandermanagement Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen

2 Veranderen is een kunde
Eerst denken, dan doen! Veranderen in (vier) fasen Diagnose uitvoeren Veranderstrategie kiezen Veranderplan opstellen Veranderplan uitvoeren Diagnose uitvoeren Verbeterplan opstellen Verander- strategie kiezen Verandermanagement

3 Diagnose uitvoeren Noodzaak tot veranderen = uitgangspunt
Concurrentie, innovatie, groei, fusie, automatisering, wetgeving Proceskant Problemen identificeren en startbesluit nemen Vraagpunten, betrokkenen en diagnosemethoden selecteren Gegevens verzamelen en ordenen Samenvatten en analyseren Terugkoppeling en aanbevelingen doen Besluit nemen en implementeren Inhoudelijke kant Het veranderidee vanuit verschillende aspecten met verschillende diagnosemethoden onderzoeken Gegevens ordenen Kern beschrijven Terugkoppelen Verandermanagement

4 Inhoudelijke kant SWOT-analyse Confrontatiematrix
Waar is onze organisatie sterk in? Waaris onze organisatie zwak in? Wat zijn kansen om ons heen? Wat zijn bedreigingen om ons heen? Confrontatiematrix Hoe kan een sterkte van onze organisatie worden gebruikt om op een kans in te spelen? Hoe kan een sterkte worden gebruikt om een bedreiging af te weren? Hoe kan een zwakte worden versterkt om op een kans in te spelen? Hoe kan een zwakte worden versterkt om een bedreiging het hoofd te bieden? Kansen Bedreigingen Sterkten Zwakten Aanvallen (uitbuiten) Verdedigen (volg de concurrent, benadruk de sterke kanten) Aanpassen (verbeter de zwakke kanten) Overleven (draai om) Verandermanagement

5 Inhoudelijke kant - kernkwaliteiten
Helder Afstandelijk Slijmerig Inlevend Te veel van het goede Negatief tegenovergestelde Positief + - Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie Kernkwaliteit: eigenschappen die tot het wezen van een persoon horen! Daar waar u goed in bent. Valkuil: Daar waarin je doorslaat als je onderdruk staat Allergie: Het gedrag van mensen waarmee u niet makkelijk mee samenwerkt Uitdaging: Datgene waaraan je moet werken Verandermanagement

6 Veranderstrategie kiezen
Wat zijn de uitgangspunten voor verandering Diagnose materiaal analyseren Wat moet de uitkomst zijn van de verandering? Hoe ziet het er nu uit? Hoe ingrijpend is het verschil tussen wat er nu is en wat er moet komen? Zijn er blokkades en weerstanden tegen de verandering? Willen de veranderaars de verandering? Is de verandering haalbaar en te realiseren? Veranderstrategie kiezen U kiest een veranderstrategie waarmee u het veranderproces goed kunt vormgeven, bijv.: Geel: veranderen is een machtspel Blauw: veranderen is een rationeel proces Rood: veranderen is ruilen Groen: veranderen is leren Wit: veranderen is energie losmaken Verandermanagement

7 Veranderplan opstellen
Brainstormen over interventies Nadenken over manieren om in te grijpen Ordenen Sturing inbouwen Veranderplan schrijven Brainstormen over interventies Historie Uitkomsten Fasen Actoren Communicatie Sturing Ordenen Zet de interventies in een planningsschema Regel de coördinatie Zeven rollen Initiatiefnemer Sponsor Regisseur Medestander Trekker Uitvoerder Slachtoffer Sturing inbouwen Organisatorische inbouwing Mijlpalen Tijd en timing Middelen en geld Informatievoorziening en -uitwisseling Veranderplan schrijven Veranderambities en beoogd effect Samenvatting en veranderanalyse Veranderstrategie Plan van aanpak per fase Verspreiding Verandermanagement

8 Veranderplan uitvoeren
Sturen op houding en gedrag Interventies uitvoeren volgens interventieplan Slim communiceren Omgaan met weerstand Verandermanagement


Download ppt "Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen"

Verwante presentaties


Ads door Google