De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen

2 Veranderen is een kunde Eerst denken, dan doen! Veranderen in (vier) fasen – Diagnose uitvoeren – Veranderstrategie kiezen – Veranderplan opstellen – Veranderplan uitvoeren Verandermanagement 200710022 Diagnose uitvoeren Verbeterplan opstellen Verander- strategie kiezen Verbeterplan uitvoeren

3 Diagnose uitvoeren Noodzaak tot veranderen = uitgangspunt – Concurrentie, innovatie, groei, fusie, automatisering, wetgeving Verandermanagement 200710023 Proceskant 1.Problemen identificeren en startbesluit nemen 2.Vraagpunten, betrokkenen en diagnosemethoden selecteren 3.Gegevens verzamelen en ordenen 4.Samenvatten en analyseren 5.Terugkoppeling en aanbevelingen doen 6.Besluit nemen en implementeren Inhoudelijke kant 1.Het veranderidee vanuit verschillende aspecten met verschillende diagnosemethoden onderzoeken 2.Gegevens ordenen 3.Kern beschrijven 4.Terugkoppelen

4 Inhoudelijke kant SWOT-analyse – Waar is onze organisatie sterk in? – Waaris onze organisatie zwak in? – Wat zijn kansen om ons heen? – Wat zijn bedreigingen om ons heen? Confrontatiematrix – Hoe kan een sterkte van onze organisatie worden gebruikt om op een kans in te spelen? – Hoe kan een sterkte worden gebruikt om een bedreiging af te weren? – Hoe kan een zwakte worden versterkt om op een kans in te spelen? – Hoe kan een zwakte worden versterkt om een bedreiging het hoofd te bieden? Verandermanagement 200710024 Kansen Bedreigingen SterktenZwakten Aanvallen (uitbuiten) Verdedigen (volg de concurrent, benadruk de sterke kanten) Aanpassen (verbeter de zwakke kanten) Overleven (draai om)

5 Inhoudelijke kant - kernkwaliteiten Verandermanagement 200710025 HelderAfstandelijk SlijmerigInlevend Te veel van het goede Negatief tegenovergestelde Positief tegenovergestelde + +- - KernkwaliteitValkuil UitdagingAllergie Kernkwaliteit: eigenschappen die tot het wezen van een persoon horen! Daar waar u goed in bent. Valkuil: Daar waarin je doorslaat als je onderdruk staat Allergie: Het gedrag van mensen waarmee u niet makkelijk mee samenwerkt Uitdaging: Datgene waaraan je moet werken

6 Veranderstrategie kiezen Wat zijn de uitgangspunten voor verandering Verandermanagement 200710026 Diagnose materiaal analyseren 1.Wat moet de uitkomst zijn van de verandering? 2.Hoe ziet het er nu uit? 3.Hoe ingrijpend is het verschil tussen wat er nu is en wat er moet komen? 4.Zijn er blokkades en weerstanden tegen de verandering? 5.Willen de veranderaars de verandering? 6.Is de verandering haalbaar en te realiseren? Veranderstrategie kiezen U kiest een veranderstrategie waarmee u het veranderproces goed kunt vormgeven, bijv.: 1.Geel: veranderen is een machtspel 2.Blauw: veranderen is een rationeel proces 3.Rood: veranderen is ruilen 4.Groen: veranderen is leren 5.Wit: veranderen is energie losmaken

7 Veranderplan opstellen Brainstormen over interventies – Nadenken over manieren om in te grijpen Ordenen Sturing inbouwen Veranderplan schrijven Verandermanagement 200710027 Brainstormen over interventies 1.Historie 2.Uitkomsten 3.Fasen 4.Actoren 5.Communicatie 6.Sturing Ordenen 1.Zet de interventies in een planningsschema 2.Regel de coördinatie Zeven rollen 1.Initiatiefnemer 2.Sponsor 3.Regisseur 4.Medestander 5.Trekker 6.Uitvoerder 7.Slachtoffer Sturing inbouwen 1.Organisatorische inbouwing 2.Mijlpalen 3.Tijd en timing 4.Middelen en geld 5.Informatievoorziening en - uitwisseling Veranderplan schrijven 1.Veranderambities en beoogd effect 2.Samenvatting en veranderanalyse 3.Veranderstrategie 4.Plan van aanpak per fase 5.Verspreiding

8 Veranderplan uitvoeren Verandermanagement 200710028 Interventies uitvoeren volgens interventieplan Sturen op houding en gedrag Slim communiceren Omgaan met weerstand


Download ppt "Verandermanagement Les 2 – Planmatig en gefaseerd veranderen."

Verwante presentaties


Ads door Google