De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile, Communicatiemanager In voor zorg!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile, Communicatiemanager In voor zorg!"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile, Communicatiemanager In voor zorg! s.terkuile@vilans.nl 06-46212004s.terkuile@vilans.nl

2 Communicatie In voor zorg! Volgens principes van Whole Scale Change Individueel verandertraject Niveau vraagstuk: veranderopgave; - methode; aard organisatie Programmaniveau: 1200 organisaties langdurige zorg

3 In voor zorg-traject Inhoud: wat gaan we veranderen •Vanuit samenhang: •structuur •cultuur •strategie •gedrag •onderlinge relaties •beelden •samenwerking Proces: hoe gaan we het veranderen •Tijd: snelheid •Volgorde: fasering •Aanpak: methode en mate van participatie Context: waarom gaan we veranderen •Maatschappij en beleid: •Framing: welke betekenis en bedoeling •Scope: reikwijdte betrekkingen en stakeholders •Systemisch: verband tussen inhoud, proces en context

4 http://www.youtube.com/watch?v=bGVe3wRKmH0

5 Communicatielessen van Kotter  Het gevaar van te weinig communiceren is een serieus risico bij een verandertraject.  Organiseer je communicatie: kijk naar alle bestaande kanalen, zet ze in en optimaliseer ze.  Activeer ‘change agents’ in de organisatie.

6 Communicatie in verandertraject  Scan = organisatiediagnose met aanbeveling  Plan van Aanpak = beschrijving van verandertraject met te verwachten en gewenste resultaten  Paragraaf Communicatie – in welke fasen van het verandertraject wordt welke communicatie ingezet voor welke doelgroepen?

7 Plan van aanpak Communicatie 1.Actieve participatie: hoeveel mensen zijn (direct) bij het traject betrokken, wie zijn het en hoe weten ze wat er gebeurt? 2.Systeemdenken bepaal het geheel - doelstelling verandertraject: –Afgerond traject? Bv inrichten centraal servicepunt –Goed voorbeeld / overdraagbaar? –Pilot / opschaalbaar?

8 Model voor snellere verspreiding van de verandering Zenden Cognitief Ontvangen Affectief Implementeren Gedrag Wat ga je veranderen met wie? Informatie Waarom moeten we veranderen? Houding Wat gaan we anders doen? Houding/gedrag Voortgang bewaken, bevestigen resultaten S.W.Fraser & P.Stienstra, Vaart in verspreiding, NIZW, 2006

9 Zelf aan de slag!  Vertaal de doelstelling van je In voor zorg-traject naar een communicabele boodschap  Maak een planning van het veranderingstraject op hoofdlijnen  Identificeer hierin de mijlpalen voor communicatie

10 Communicatie In voor zorg! Vind alles wat je nodig hebt op: http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/Overzichten-In-Voor- Zorg!/Overzichten-In-Voor-Zorg!-Over-In-voor-zorg!/Overzichten-In- Voor-Zorg!-Over-In-voor-zorg!-Communicatie.html?hoofdthema=-1


Download ppt "Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile, Communicatiemanager In voor zorg!"

Verwante presentaties


Ads door Google