De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Implementatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Implementatie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Implementatie
Verandermanagement Hoofdstuk 8 Implementatie Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

2 Kritische succesfactoren (KSF) Implementatie verbeterbeleid
Schema implementatie Strategie en vaststellen ondernemings-doelstellingen Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten SOLL situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Plan van aanpak verbeterbeleid Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen, verbeteracties Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

3 Veranderplan / plan van aanpak
Aandachtspunten: aanleiding tot het veranderplan; status van het veranderplan, waaronder het referentiekader; relevante succes- en faalfactoren van de implementatie; externe en interne randvoorwaarden; beoogde doelstellingen of effecten; mogelijke consequenties op hoofdlijnen; middelen die ter beschikking staan; projectmatige uitwerking veranderproces (fasering en TVB). Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

4 Randvoorwaarden veranderingsprocessen
sturingspotentieel/-vermogen van het management veranderbereidheid betrokkenen; verandervermogen betrokkenen; taakvolwassenheid bij het team/individu; faciliteren van een lerende organisatie. Vijf factoren volgens RB Berenschot: noodzaak/urgentie van de verandering; mate van weerstand tegen verandering; juiste timing van de verandering; organisatiecultuur; empowerment/commitment/betrokkenheid. Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

5 TVB veranderplan; voorbeeld
Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

6 Planning Planningstechnieken: Gantt diagram / strokenplan (MS Project)
CPM; Critical Path Method / netwerkplanning PERT; Program Evaluation and Review Technique Doelstellingen: vaststellen totaal benodigde doorlooptijd van een project; verkorten of verlengen van de doorlooptijd door het manipuleren van activiteiten; inzichtelijk maken van de onderlinge afhankelijkheid van activiteiten. Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

7 Voorbeeld CPM netwerkschema
1 2 3 6 4 5 8 9 B C F H G D E Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

8 Voorbeeld bijpassend Gantt diagram
2 1 9 8 7 6 5 4 3 10 A B C D H E G F Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

9 Voorbeeld implementatieplan
Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie

10 Succes- en faalfactoren implementatiefase
medewerkers en betrokkenen serieus nemen; goede, heldere en betrouwbare informatie geven; omgaan met weerstand, zorgvuldig omgaan met rationele en emotionele opmerkingen en gedragingen van betrokkenen; de resultaten van evaluaties periodiek terugkoppelen naar betrokkenen; het veranderen van de dominante organisatiecultuur; werken met één grote verandering tegelijkertijd; een snelle, maar wel goed voorbereide implementatie; de onomkeerbaarheid van de verandering Verandermanagement hoofdstuk 8 Implementatie


Download ppt "Hoofdstuk 8 Implementatie"

Verwante presentaties


Ads door Google