De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak voor een top team

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak voor een top team"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak voor een top team
Wat goed is moet je versterken, dat wat zwak is verbeteren.

2 Huidige situatie Medewerkers werken met directie op afstand
Hoge betrokkenheid Succesvol bedrijf: groei Behoefte aan duidelijkheid omtrent belonen e.d.

3 Waarom team? Flexibel: aanpassen aan veranderingen
Teamleden ontwikkelen zich als gevolg van ‘leerevents’ Teams zijn ‘waarde’, competenties en doelstelling gedreven. Team kan zelfstandig op afstand functioneren

4 Wat voor team? Wat voor een teamconcept willen wij? Opdracht (taak).
Resultaten. Taken en rollen. Belonen.

5 Perfect Fit Teamwork? PLATTE STRUCTUUR, GEDEELD LEIDERSCHAP,
GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING Teamwork? PROJECTEN FREQUENTE COMMUNICATIE COÖPERATIEVE SFEER DYNAMISCHE OMGEVING COMPETENTIE AFHANKELIJKHEID TECHNOLOGY PUSH STANDAARDISATIE PROCESSEN GERING ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID

6 Bouwstenen COMPLEMENTAIRE VAARDIGHEDEN MONITORSYSTEEM EIGEN WERKWIJZE
SAMENWERKEN MONITORSYSTEEM REGELVERMOGEN BESLISBEVOEGDHEID KLANTGERICHTHEID LEREND VERMOGEN VERBETEREN EN VERNIEUWEN DOELEN RESULTAAT- VERANTWOORDELIJK CONTRACTEN

7 HRM Resultaat gericht 360 graden feedback belonen Competentie-
management Teamrollen Persoonlijk- ontwikkelplan

8 Teamontwikkeling TEAMONTWIKKELING WERK ! BEËINDIGING AFHANKELIJKHEID
EN OPNEMING BEËINDIGING TEGEN- AFHANKELIJKHEID EN VECHTEN TEAMONTWIKKELING VERTROUWEN EN STRUCTUUR WERK !

9 Oriëntaties - + +/- RIGIDE FLEXIBEL CHAOTISCH Groep wil
alleen hetzelfde Groep is wispelturig Groep weet nooit wat ze wil, of steeds iets anders Als strak verankerd schip Als verankerd schip Als stuurloos schip Vgl van autoritair gedrag Vgl democratisch gedrag Vgl van laissez faire

10 Teamrollen Rollen in een team Basis: doen waar je goed in bent.
Leren van een ander en van fouten (leerevents)

11 TEAMROLLEN Harmoniseerder, bemiddelaar, Benut omgeving,
aanpassingsvermogen Benut omgeving, onderhandelaar, regelaar Planner, bewaker, doorzetter, perfectionist Evaluator, doordenker, probleemoplosser Sociaal leider, stabiel, doelgericht Organisator, praktisch betrouwbaar, efficiënt Koploper, inhoudelijk leider, dominant Uitvinder, creatief, introvert, soms onpraktisch

12 Stijlen (4) BEHOUDEND / AFHOUDEND
Persoonlijk doel: te boek staan als een rationeel persoon. Behoefte: het handelen te baseren op objectieve afweging van alternatieven. Iemand die zich gewoonlijk laat leiden door probleemanalyse en feitelijke onderbouwing, kan als besluiteloos worden ervaren. MEEGEVEND / WEGGEVEND Persoonlijk doel: te boek staan als een innemend persoon met wie het plezierig samenwerken is. Behoefte: omgaan met elkaar in harmonieuze verhoudingen. Iemand die zo gevoelig en flexibel is voor de behoeften van anderen, dat hij zelf wel eens moeilijk is te herkennen. STEUNGEVEND / OPGEVEND Persoonlijk doel: zelf willen voldoen aan eigen hoge normen. Behoefte: integer handelen. Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft soms de neiging, als hij “doorschiet”, zichzelf weg te cijferen. BEHEERSEND / OVERHEERSEND Persoonlijk doel: eigen competentie te ervaren. Behoefte: actief grip te hebben op de situatie. Iemand die met zoveel zelfvertrouwen aan de slag kan gaan dat dit wel eens wordt ervaren als dominant gedrag

13 Arbeidsovereenkomst/
Belonen Prestatie Inzetbaarheid Vaardigheden Persoonsafhankelijk Arbeidsmarktschaarste Moeilijkheidsgraad organisatie Financiële positie onderneming Organisatie afhankelijk Arbeidsovereenkomst/ CAO

14 Voorstel Implementatie Teamconcept en beloning- en beoordelingsscyclus
Wat is nu het echte probleem? Motivatie voor aanpak formuleren adh van intake met eigenaar en medewerkers. 2 dagdelen Introductie en uitwerking teamconcept Doel, taken, competenties, rollen, waarden en normen (cultuur) en aansturing 4 dagdelen Communicatie Onderling en extern Belonen Analyse bestaande beloning Koppelen van doelen aan belonen (flexibele beloning) Implementatie Teamconcept en beloning- en beoordelingsscyclus Totaal 14 * € 600 = € 8.400


Download ppt "Aanpak voor een top team"

Verwante presentaties


Ads door Google