De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De relatie tussen logistiek en veiligheid Ervaringen uit de luchtverkeersleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De relatie tussen logistiek en veiligheid Ervaringen uit de luchtverkeersleiding."— Transcript van de presentatie:

1 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De relatie tussen logistiek en veiligheid Ervaringen uit de luchtverkeersleiding

2 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Luchtvaart: vliegen: piloten controleren: verkeersleiders

3 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Doel van luchtverkeersleiding: Het veilig, vlot en ordelijk doen verlopen van het vliegverkeer. Doel van luchtverkeersleiding: Het veilig, vlot en ordelijk doen verlopen van het vliegverkeer. Capaciteit

4 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Logistiek: het gedetailleerd coördineren en controleren van een complexe organisatie waarbij veel mensen en instanties betrokken zijn. Logistiek: het gedetailleerd coördineren en controleren van een complexe organisatie waarbij veel mensen en instanties betrokken zijn. Veiligheid: een situatie waarin men beschermd is tegen letsel of tegen het aanbrengen van letsel aan anderen. Veiligheid: een situatie waarin men beschermd is tegen letsel of tegen het aanbrengen van letsel aan anderen. Veiligheid is het doel van luchtverkeersleiding, is veiligheid ook het doel van de gezondheidszorg?

5 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Incidenten onderzoek Open rapportage Just culture Dagelijkse activiteiten observatie Critical Incident Stress Management (CISM) Optimaliseren van teamwerk (TRM) Maatregelen binnen de Luchtverkeersleiding

6 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Incidenten onderzoek Doel: oorzaken vinden van incidenten het doen van aanbevelingen Resultaat: Inzicht in de meest voorkomende oorzaken. De mogelijkheid om trends te ontdekken. De mogelijkheid om pro-actief incidenten te voorkomen.

7 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Open rapportage Doel: Het verkrijgen van informatie over incidenten zonder dat de rapporteur erop wordt aangesproken. Resultaat: Meer informatie over incidenten. Minder “angst” bij het personeel.

8 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Just culture Doel: Het creëren van een cultuur waarin niemand bang hoeft te zijn onterecht te worden aangesproken op gemaakte fouten. No blame culture?? Resultaat: Meer gelegenheid om van fouten te leren. Minder “angst” bij het personeel.

9 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Dagelijkse activiteiten observatie Doel: Het vergaren van informatie over wat er goed gaat tijdens het dagelijkse werk. Resultaat: Een veel grotere bron van informatie over wat er precies gebeurt op de “werkvloer”. Een positieve benadering. Informatie die niet persoonsgericht is.

10 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Critical Incident Stress Management (CISM) Doel: Het bieden van “mentale eerste hulp” na een incident. Resultaat: Personeel heeft veel minder “last” van een incident. Minder ziekteverzuim.

11 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Doel: Het minimaliseren van de negatieve gevolgen van menselijke fouten. Resultaat: Een veiligere organisatie De gelegenheid om alle voorgaande maatregelen goed uit te voeren.

12 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Piloten: Crew Resource Management Verkeersleiders: Team Resource Management Piloten: Crew Resource Management Verkeersleiders: Team Resource Management TRM: Wordt gefaciliteerd door collega's. Richt zich op het individu in een team. Gaat over houding en gedrag. Maakt gebruik van de ervaring en expertise van de deelnemers. Is niet algemeen maar bekijkt de werkelijke werkplek van de deelnemers. CRM: Wordt over het algemeen gegeven door externe trainers. Geeft heel veel waardevolle algemene informatie. Gaat over het algemeen over de prestaties van een team. Is overdracht van kennis aan de deelnemers.

13 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Team: 2 of meer mensen die samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Synergie: het resultaat is groter dan de som der delen. Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)

14 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Slechts wanneer elk individu in een team optimaal functioneert mag worden verwacht dat het resultaat groter is dan de som der delen. Het belangrijkste aspect van succesvolle teams is het vermogen om effectief te communiceren. Wanneer dit vermogen correct wordt aangewend dan zullen het mentaal model en het mentaal plaatje van het gezamenlijk doel voor alle teamleden hetzelfde zijn. Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)

15 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)

16 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Oefening S I T U A T I E B E W U S T Z I J N

17 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter anticiperen S I T U A T I E B E W U S T Z I J N informatie hebben informatie begrijpen

18 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Lange termijn geheugen Korte termijn geheugen vakkennis procedures regels, etc. vakkennis procedures regels, etc. beeld context stress, etc. beeld context stress, etc. Mentaal modelMentaal plaatje Situatie Bewustzijn S I T U A T I E B E W U S T Z I J N

19 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Mentaal plaatje zoals het er uit ziet Mentaal model zoals het eruit zou moeten zien S I T U A T I E B E W U S T Z I J N

20 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter zelfcollega SB gedeeld SB S I T U A T I E B E W U S T Z I J N

21 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Beeld

22 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Beeld

23 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Feedback is essentieel om te leren van onze eigen prestaties. Leren is essentieel voor het verbeteren van onze eigen prestaties. Onze prestaties verbeteren is essentieel voor onze professionaliteit. Feedback is dus essentieel voor onze professionaliteit. Feedback

24 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Inadequaat teamwerk kan leiden tot: Het niet informeren van teamleden over plannen. Het niet uiten van problemen. Het incorrect hanteren van leiderschap. Het niet bespreken van alternatieven. Conflicten over de plannen. Het ontbreken van een debriefing. Het niet effectief omgaan met andere menselijke fouten..... Het optimaliseren van teamwerk.

25 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Gedrag Houding

26 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter IK DOE IK ZAL IK WIL IK KAN IK WEET Gedrag Houding

27 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Houding en gedrag

28 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter

29 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De veiligheidsparadox: je weet nooit wat je hebt voorkomen door veilig te handelen. De veiligheidsparadox: je weet nooit wat je hebt voorkomen door veilig te handelen.

30 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De relatie tussen logistiek en veiligheid: De mens maakt het verschil, als hij of zij maar wil.

31 02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter Vragen?


Download ppt "02-10-2008Slotconferentie Sneller Beter De relatie tussen logistiek en veiligheid Ervaringen uit de luchtverkeersleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google