De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Organisatiecultuur = het feitelijk gedrag van de medewerkers van een organisatie dat voortkomt uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Organisatiecultuur = het feitelijk gedrag van de medewerkers van een organisatie dat voortkomt uit."— Transcript van de presentatie:

1 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Organisatiecultuur = het feitelijk gedrag van de medewerkers van een organisatie dat voortkomt uit een stelsel van impliciete en expliciete veronderstellingen, waarden en normen 1

2 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie De cultuur van de organisatie De cultuur komt tot uitdrukking in: -waarden, taal, symbolen -dominante leiderschapsstijlen -procedures, regels -definitie van succes De indeling van culturen is ontleend aan het concurrerende waarden-model (2 dimensies) 2

3 3 INTERN EXTERN FLEXIBILITEIT CONTROLE INTERN PROCESMODEL HIERARCHISCHE CULTUUR formele en gestructureerde werkomgeving, procedures soepel draaiende organisatie betrouwbaarheid, soepele planning, lage kosten, zeker en voorspelbaar werk HUMAN RELATIONS MODEL FAMILIECULTUUR vriendelijke werkomgeving, loyaliteit, betrokkenheid, traditie inspelen op wensen van klant én goede zorg voor eigen mensen benaderbaar en interesse in wn teamwerk, duidel. rolverdeling, participatie, consensus ontwikkelingsmanagement RAT. DOEL MODEL MARKTCULTUUR resultaatgerichtheid productie en concurrentie competitief,doelgericht veel aandacht voor reputatie en succes OPEN SYSTEEM MODEL ADHOCRATIE dynamisch, ondernemend en creatief leiders zijn innovators en visionair, durven risico's nemen experimenten en innovaties regelmatig nieuwe producten en diensten individueel initiatief en vrijheid

4 4 INTERN EXTERN FLEXIBILITEIT CONTROLE INTERN PROCESMODEL HIERARCHISCHE CULTUUR schriftelijke communicatie, top down Proceduregericht leiderschap: taakverdeling Conflicten tracht men te voorkómen door nieuwe regels te formuleren Verandering door reorganisatie HUMAN RELATIONS MODEL FAMILIECULTUUR informele communicatie Persoons- en relatiegericht leiderschap Bij conflicten primeert het relationele Verandering door bijscholing RAT. DOEL MODEL MARKTCULTUUR Communicatie is mondeling en continu Taakgericht leiderschap Bij conflicten dringt de manager zijn oplossing op Verandering wordt opgelegd OPEN SYSTEEM MODEL ADHOCRATIE mondelinge en schriftelijke communicatie, in alle richtingen Taak- en relatiegericht leiderschap Conflicten worden in overleg opgelost en men leert eruit Verandering door organisatieontwikkeling

5 5 INTERN EXTERN FLEXIBILITEIT CONTROLE INTERN PROCESMODEL HIERARCHISCHE CULTUUR TEMPEL, centralisatie, filtering info verstarring, misverstanden HUMAN RELATIONS MODEL FAMILIECULTUUR CLUSTER, informeel clubmentaliteit (elk vindt eigen afdeling het beste) RAT. DOEL MODEL MARKTCULTUUR SPINNEWEB, goed functionerend infosysteem Verenging OPEN SYSTEEM MODEL ADHOCRATIE NETWERK, weinig controle van buitenaf chaos

6 Voor mens en organisatie itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0474 97 51 62 Invloed van de organisatiecultuur op het personeelsbeleid 6

7 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Familiecultuur Criterium bij aanwerving: Wat is zijn waarde als mens? Accenten bij VTO: sociale vaardigheden en persoonlijke groei Beloning gebaseerd op persoonlijke erkentelijkheid 7

8 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Adhocratie-cultuur Criterium bij aanwerving: Zal hij vernieuwing brengen? Accenten bij VTO: gericht op nieuwe domeinen Beloning gebaseerd op inbreng van vernieuwing 8

9 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Hiërarchische cultuur Criterium bij aanwerving: Past hij in de organisatie? Accenten bij VTO: gericht op socialisatie (inpassing in de organisatie) Beloning gebaseerd op systemen (bv. anciënniteit) 9

10 © 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Marktcultuur Criterium bij aanwerving: Wat zal zijn bijdrage zijn aan de doelstellingen? Accenten bij VTO: gericht op verbetering van de huidige functie Beloning gebaseerd op het bereiken van doelstellingen (bv. premiesysteem of commissie) 10


Download ppt "© 2012 Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Organisatiecultuur = het feitelijk gedrag van de medewerkers van een organisatie dat voortkomt uit."

Verwante presentaties


Ads door Google