De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Veranderen in de praktijk. programma 13.00 uurWelkom »Veranderen, betekenis, korte oefening 13.10 uurVerschillende invalshoeken, brillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Veranderen in de praktijk. programma 13.00 uurWelkom »Veranderen, betekenis, korte oefening 13.10 uurVerschillende invalshoeken, brillen."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Veranderen in de praktijk

2 programma 13.00 uurWelkom »Veranderen, betekenis, korte oefening 13.10 uurVerschillende invalshoeken, brillen om naar verandering te kijken 13.30 uurKleuren van verandering »Test doen, uitleg, casus in kleurgroepen 15.00 uurPauze 15.15 uurNabespreking, betekenis 16.00 uurBespreking in gemixte kleurgroepen »Welke kleur heeft jouw organisatie en hoe kom je dat tegen? 16.50 uurAfsluiting met een “veranderverhaal”

3 Waarom is veranderen complex? Een vis weet niet hoe het is op het droge… Juist in situaties waar verandering nodig is, ontbreekt vaak het veranderend vermogen... Met 5 minuten verhitten heb je een gekookt eitje Na 21 dagen kun je ook een kuikentje hebben Managers willen nog wel eens kuikentje in 5 minuten!

4 Welke twee steekwoorden komen bij je op bij de gedachte aan veranderen?

5 veranderen Aanleiding Ontwikkelkeuze of dwang, De belangen, Interne of externe motivatie? Waarom? Aanpassing van: Producten? Werkprocessen? de organisatiestructuur? Marktkeuzes? organisatiecultuur? Wat Doelgroep, Aantal en niveau Historie Opvattingen Cultuur Rollen Wie Context Sense of urgency? Politieke onrust? Nieuwe markt? Veel andere projecten? Aanpak Waar begin je Welke strategie Processen Planning einddatum & deadlines belasting organisatie wat is realistisch Eindresultaat gewenste resultaat wie beoordeelt criteria

6 1e orde veranderingen; Aanpassen van wat bestaat Bijvoorbeeld technische vernieuwing, veranderingen van routines, of verandering van systemen. De problemen zijn bekend en de oplossingen in grote lijnen ook, er is bekend wat nodig is Vaak met behulp van de ontwerpstrategie, top down, gestuurd, weinig ruimte voor inbreng, eindresultaat/doel is helder. 2e orde veranderingen Vernieuwen van het bestaande Verandering van strategie, cultuur, structuur, mensen zijn hierin betrokken Verandering in samenhang, gefaseerd Fusie, reorganisatie, herinrichting van werkprocessen Vaak met behulp van de ontwikkelstrategie, veel participatie, aandacht voor draagvlak

7 Ontwerpstrategie top down, gestuurd, weinig ruimte voor inbreng, expertaanpak Ontwikkelstrategie veel participatie, aandacht voor draagvlak, vergroten verandervermogen, gebruiken van kennis en ervaring Machtsstrategie opdracht vanuit top, dreigen met sancties, alleen geschikt bij concrete doelen, top moet echte macht hebben Onderhandelstrategie uitruilen, compromissen zoeken, zoeken naar evenwicht in belangen, meerdere partijen met veel invloed Dialoogstrategie achterhalen van vraagstukken en nieuwe mogelijkheden, complexiteit in beeld te brengen, samen in gesprek, meest geschikt voor de transformatie

8 De kleuren van verandering Afstemming, consensus, draagvlak, win-win, coalitievorming, posities en macht, doel dat haalbaar is, politieke benadering Eerst denken dan doen, structuur, afspraak is afspraak, projectmatig werken, doel dat is bepaald, volgen en bijsturen, projectbenadering Motivatie, groepsprocessen, sfeer, rituelen, samen, beoordelen en belonen, doel dat motiveert, groepsbenadering Veranderen is leren, communiceren, coachen, action learning, doel lerend behalen, leergerichte benadering Evolutie, zelfsturing, dialoog, zingeving, aanpassingsvermogen Open Space, doel dat zin en energie geeft, benadering vanuit zingeving, betekenisgeving

9 Casuswerk Aan de hand van een ingebrachte casus gaan we aan de slag in vijf groepen. Maak een korte analyse:  Is het een 1 e orde of een 2 e orde verandering  Welke aspecten in de casus vindt je het belangrijkst?  Welke strategie kies je?  Beschrijf kort de acties die je in het veranderproces wilt uitvoeren  Leg de uitkomsten vast op een flap

10 Nabespreken Loop met jouw groepje bij de uitkomsten van de anderen langs Wat valt op? Overeenkomsten, verschillen, specifieke aanpak Wat is naar jullie oordeel de dominante kleur in de aanpak van de anderen?

11 De spanning tussen de manager en de professional de hierarchische managerde autonome professional Domein van de leiding Toewijzen van middelen grensbeslissingen Domein van de professional Beslissingen over eigen werk Oplossen van conflicten Onderhandelen Beslissen Pocketveto

12 De organisatie als ijsberg Doelen Beleid Structuur Regels, procedures Werkverdeling Percepties Gevoelens Sociale codes Macht Ongeschreven regels

13 Circle of concern / Circle of influence … Waar maak je je zorgen om? Waar heb je invloed op? Is dat in lijn met je veranderopdracht? Waar zou je invloed op moeten uitoefenen om succes te hebben? Of: hoe kan je de veranderopdracht herformuleren binnen je beïnvloedingsmogelijkheden? Circle of influence... kan helpen om je mogelijkheden en beperkingen vanuit jouw rol als veranderaar helder te krijgen. Circle of concern

14 CULTUUR STAAT NIET OP ZICHZELF Cultuur kan worden beschouwd als het resultaat van verschillende beïnvloedende factoren Cultuur is dus niet als zelfstandig object te bewerken maar alleen via het bewerken van die beïnvloedende factoren Cultuur wordt voelbaar in bijvoorbeeld veiligheid, uitdaging, saamhorigheid, loyaliteit, zakelijkheid, vrijheid, nieuwsgierigheid, erkenning, ambitie, acceptatie Cultuur kent spanningsvelden: Intern gericht versus extern gericht Procesgericht versus productgericht Mens centraal versus regels/procedures centraal Losse sturing versus strakke sturing

15 Mensen Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden Externe omgeving (context) CULTUUR regels en procedures, methoden, technieken, producten Procedures Organisatie, structuur, taken bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie, Interne omgeving (structuur)

16 Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden Externe omgeving CULTUUR Organisatie, structuur, taken bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie, regels en procedures, methoden, technieken, producten Interne omgeving

17 Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden Externe omgeving CULTUUR Organisatie, structuur, taken bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie, regels en procedures, methoden, technieken, producten Interne omgeving

18 Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden Externe omgeving CULTUUR Organisatie, structuur, taken bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie, regels en procedures, methoden, technieken, producten Interne omgeving

19 CULTUUR Methodiek,procedures, regels PROCEDURES STRUCTUREN Communicatie Organisatie, sturing, verbinding, CONTEXT aard en doel van werk, druk, maatschappij MENSEN Kennis, ervaring, stijl, historie Successen en verliezen Bijgesteld model Hofstede


Download ppt "Verandermanagement Veranderen in de praktijk. programma 13.00 uurWelkom »Veranderen, betekenis, korte oefening 13.10 uurVerschillende invalshoeken, brillen."

Verwante presentaties


Ads door Google