De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMGO Institute for Health and Care Research Quality of Care MOREEL BERAAD Gezamenlijk vorm geven aan goede veiligheid in de praktijk Bert Molewijk, RN/PhD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMGO Institute for Health and Care Research Quality of Care MOREEL BERAAD Gezamenlijk vorm geven aan goede veiligheid in de praktijk Bert Molewijk, RN/PhD."— Transcript van de presentatie:

1 EMGO Institute for Health and Care Research Quality of Care MOREEL BERAAD Gezamenlijk vorm geven aan goede veiligheid in de praktijk Bert Molewijk, RN/PhD Programmaleider Moreel Beraad GGNet (Zutphen) & VUmc Amsterdam

2 OUTLINE WORKSHOP Inleiding •Wat is Moreel Beraad (niet)? •Relatie Moreel Beraad en veiligheid Subgroep •Samen een Moreel Beraad doen (adhv Dilemmamethode) Plenaire terugkoppeling •Inhoudelijke lessen over ‘veiligheid’ •Ervaringen met/ vragen over moreel beraad (projecten)

3 Moreel Beraad: ingredi ë nten “Dialogisch gelijkwaardig onderzoek naar morele vraag” •Gezamenlijke bespreking van 90-120 min. •1 vraag in 1 casus per bespreking •Voorbeeld uit concrete zorg praktijk •Zijn/haar morele uitgangsvraag •Een gespreksmethode (afhankelijk van doel & doelgroep) •Ervaring deelnemers centraal (handeling, oordeel, gevoel) •Een gekwalificeerd gespreksleider (geen adviseur) •Proces en uitkomst doelen •Incidenteel, serie (bv veiligheidsproject), structureel •Wel niet thematisch agenderen

4 Voorbeelden casu ï stiek •Wanneer gaat respect voor autonomie over in verwaarlozing? •Hoeveel kansen moet een medewerker krijgen voor ik hem ontsla? •Wanneer heb ik voldoende informatie voor een beslissing? •Is persoonlijke (on)veiligheidsbeleving een grond voor separatie? •Wanneer werkt aandacht voor veiligheid averechts?

5 Redenen voor & doelen van Moreel Beraad •Casus oplossen (besluitvorming) •Meerdere inzichten over casus delen •Teambuilding & kritische constructieve communicatie •Zelfzorg & motivatie en passie voor werk •Inzichten voor beleidsontwikkeling •Beleid vormgeven en ‘implementeren’ •Verbeteren professionele omgang met morele vragen •Cultuur verander trajecten (bv. dwang & drang)

6 Relatie Moreel Beraad & Veiligheid •‘Veiligheid(sbeleid)’ heeft geen eenduidige betekenis –In moreel beraad onderzoek je concrete betekenissen & ervaringen •‘Veiligheid’ is geen eenduidige norm –In moreel beraad onderzoek je vooronderstellingen en consequenties van de norm •‘Veiligheid’ als norm kan botsen met andere normen/waarden –In moreel beraad weeg je dat af met andere normen/waarden •Moreel beraad is geen top-down implementatie van normen –Paradox: door kritisch en oprecht ‘veiligheid’ te onderzoeken wordt het draagvlak soms groter (ook bij dis-sensus) •Veiligheid geef je samen vorm –In een moreel beraad is sprake van gelijkwaardig en kritisch onderzoek

7 Subgroep oefening: dilemma methode •Vorm subgroepen van 6 tot 10 personen •Een persoon is gespreksleider/procesbewaker •Kijk wie een kort, pregnant, oprecht en concreet dilemma heeft ervaren mbt het thema veiligheid •Zorg dat de feiten uit de casus kort als filmpje duidelijk worden •Help de casus inbrenger met het (voorlopig) formuleren van zijn/haar dilemma en vermijd abstracte termen in het dilemma: –“Moet/mag/behoor ik a of b te doen?” •Verplaats je in de situatie van de voorbeeldgever •Help elkaar om ieder voor zich kort het waarden/normen schema in te vullen (gerelateerd aan dilemmaformulering); stel vragen, probeer de ander te begrijpen (niet te overtuigen) •Kijk waar verschillen en overeenkomsten in denken zitten

8 Plenaire terugkoppeling •Wat hebben we inhoudelijk over ‘veiligheid’ en ‘veiligheid als norm’ geleerd? •Ervaringen met de oefening/methode •Vragen over inzet/gebruik moreel beraad


Download ppt "EMGO Institute for Health and Care Research Quality of Care MOREEL BERAAD Gezamenlijk vorm geven aan goede veiligheid in de praktijk Bert Molewijk, RN/PhD."

Verwante presentaties


Ads door Google