De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief Kwaliteitsmaatregelen Contingenties Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem ‘op maat’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief Kwaliteitsmaatregelen Contingenties Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem ‘op maat’"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief Kwaliteitsmaatregelen Contingenties Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem ‘op maat’

2 Introductie van het college Drie vragen: 1. Wat kunnen jullie nu -na 3 collegeweken noemen aan maatregelen om de kwaliteit te besturen? 2. Welke bedrijfskundige ordening kun je brengen in deze maatregelen? 3. Welke vragen moeten in de colleges nog behandeld worden?

3 Introductie college Waszink over kwaliteitsborging Definitie van een kwaliteitssysteem Procedures en instructies Opzet van een procesbeheersingssysteem

4 Opdracht Bediscussieer het kwaliteitssysteem van Heemstra State op basis van een structuur van een kwaliteitssysteem

5

6 Definitie kwaliteitssysteem Het geheel aan maatregelen in een organisatie om gericht de product- en proceskwaliteit te beinvloeden (Broekhuis, 2001), ( zie ook figuur 6.1 boek van der Bij ) Managementsystem to direct and control an organization with regard to quality (ISO/FDIS 9000, 2000)

7 Kwaliteitssysteem Drie typen of niveaus van activiteiten: - strategisch kwaliteitsbeleid en - doelstellingen - ontwerp en ontwikkeling van borgings-, beheersings- en verbeteringsactiviteiten - borgings-, beheersings- en verbeteringsactiviteiten

8 Strategisch niveau Ontwikkelen van interne en externe doelen (ten einde te beheersten en te verbeteren) Omzetten van doelen in actieplannen Bepalen van kwaliteitsdimensies en kwaliteitskarakteristieken (welke product- en proceskwaliteit wil men realiseren)

9 Tweede niveau: adaptief niveau Keuze coordinatie mechanismen (Mintzberg) Keuze structuur: taken, verantwoorde- lijkheden en bevoegdheden, keuze van leerprocessen Cultuur: zie volgende sheet Evaluatie/audit en review systeem

10 Cultuur vanuit een kwaliteitsperspectief Vier dimensies: Kwaliteitsborging: * respect voor regels * doelgerichtheid, informatie-doorstroming Kwaliteitsverbetering * gerichtheid op mensen en waarden * innovatie

11 Operationeel besturingsniveau Keuze van concrete procesinstructies, metingen, specificaties, registratiepunten en - manieren, controles, normen, acties bij afwijkingen van normen Sheet getoond van een keuringsplan (zie ook Hfdst 5 Van der Bij e.a.)

12

13 Ontwerp van een kwaliteitssysteem = kiezen van de juiste decentralisatiegraad participatiegraad en delegatiegraad standaardisatie- en coordinatievorm formalisatiegraad verdeling tvb’s keuze controlemechanismen accent op bepaalde procesfasen

14 Kwaliteitssyteem op maat Besproken op college figuur 7.2, 5.8, 5.9, 5.10 en 7.3


Download ppt "Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief Kwaliteitsmaatregelen Contingenties Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem ‘op maat’"

Verwante presentaties


Ads door Google