De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABP4 OM CO01 Organisatie en beheer Week 1. ABP4 OM CO01 Doelstellingen ABP4 Organisatie & Beheer –De fase na de opbouw BE: sturingsmethodieken CE: communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABP4 OM CO01 Organisatie en beheer Week 1. ABP4 OM CO01 Doelstellingen ABP4 Organisatie & Beheer –De fase na de opbouw BE: sturingsmethodieken CE: communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 ABP4 OM CO01 Organisatie en beheer Week 1

2 ABP4 OM CO01 Doelstellingen ABP4 Organisatie & Beheer –De fase na de opbouw BE: sturingsmethodieken CE: communicatie en distributie IN: systeemontwikkeling OM: inrichting en management

3 ABP4 OM CO01 Doelstellingen ABP/OM Functies Deductieve en inductieve structuren Structuur en cultuur Mintzberg en Harrison De relatie tussen besturen de inrichting De relatie tussen leiderschap en leefbaarheid

4 ABP4 OM CO01 Doelstellingen week 1 Wat is een functie? Wat is een organisatiestructuur? Wat zijn deductieve organisatiestructuren? –Lijn –Lijn/staf –Matrix Verschil tussen inductieve en deductieve organisatiestructuren?

5 ABP4 OM CO01 Inrichting I = S + C I = inrichting S = structuur C = cultuur

6 ABP4 OM CO01 Begrippen m.b.t. structuur Functie = # taken = # werkzaamheden = # handelingen + bevoegdheden + verantwoordelijkheden

7 ABP4 OM CO01 Structuur Organisatiestructuur Verzameling functies Relaties tussen die functies –differentiaties –coördinatiemiddelen –(de)centralisatie –(de)concentratie –aard van de relaties

8 ABP4 OM CO01 Differentiaties Interne differentiatie –horizontaal –verticaal Interne specialisatie –product (P-structuur) –plaats (G-structuur) –markt (Markt-structuur)

9 ABP4 OM CO01 Relaties Machtrelatie Kennisrelatie Kennissenrelatie Bevoegdheidrelatie Verantwoordelijkheidsrelatie Collegiale relatie

10 ABP4 OM CO01 Zoek het verschil Centralisatie/decentralisatie –macht centraal of decentraal Concentratie/deconcentratie –geografische benadering

11 ABP4 OM CO01 Deductieve structuren Deductief van algemeen naar bijzonder Vanuit ideaal beschreven Vanuit efficiëntie, effectiviteit en beheersbaarheid Span of control –mogelijke grootte afhankelijk van omstandigheden

12 ABP4 OM CO01 Lijnstructuur Boven en onderschikking Nevenschikking Voordelen Simpel Eenheid van bevel Nadelen Veel niveaus Vertekening v/d informatie alwetendheid vereist overbelasting van de top

13 ABP4 OM CO01 Lijn/staf structuur S = staf LO = lijnondersteunend Functionele relatie Verantwoordelijkheid in de lijn

14 ABP4 OM CO01 Lijn/staf structuur Voordeel –in alle geledingen gebruik maken van specialisaties Nadeel –verantwoordelijkheid voor beslissingen –afhankelijkheid v/d staf –theoretische benadering –omvang v/d staf

15 ABP4 OM CO01 Matrix Twee instromen: –Functionele afdelingen (landen/markten) (FA) –Projecten of Producten (P) –Directe verantwoordelijkheid bij FA –Mede gestuurd door P Voordeel = nadeel –Samenwerking specialismen

16 ABP4 OM CO01 Deductieve structuren Deductief van algemeen naar bijzonder Vanuit ideaal beschreven Vanuit efficiëntie, effectiviteit en beheersbaarheid

17 ABP4 OM CO01 Inductieve structuren Inductief van bijzonder naar algemeen Vanuit werkelijkheid beschreven Verklaring waarom efficiëntie, effectiviteit en beheersbaarheid zich in een organisatie op een bepaalde manier manifesteren

18 ABP4 OM CO01 Samenvatting Functies Organisatiestructuur Deductieve structuren: –Lijn structuur –Lijn/staf structuur –Matrix structuur Verschil deductieve en inductieve structuren

19 ABP4 OM CO01 Opdracht ABP4-T –Tentamen ABP4-P –Jaarverslag maken –Jaarverslag presenteren

20 ABP4 OM CO01 Einde


Download ppt "ABP4 OM CO01 Organisatie en beheer Week 1. ABP4 OM CO01 Doelstellingen ABP4 Organisatie & Beheer –De fase na de opbouw BE: sturingsmethodieken CE: communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google