De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke organisatie Cultuur, structuur en institutionalisatie Socialisatie
Hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk? Samenlevingen in hun totaliteit: Historische, evolutionaire benadering: maatschappijtypes Maatschappelijke instellingen: structurering en cultuurvorming Hoe leren individuen binnen deze samenlevingen, instituties en sociale groepen functioneren? Socialisatie

2 Maatschappelijke organisatie
Macrosociaal niveau: samenlevingen in hun totaliteit Individuele niveau Horde Stam Chiefdom Staat Mesosociaal niveau: maatschappelijke instellingen Socialisatie: sociaal leergedrag Sociale structuur Relaties Posities Rollen Cultuur Verwachtingen, Normen Waarden Instituties (Gezin, school, bedrijf, …) Institutionalisatie Cultuurvorming en structuurvorming Vervullen van de taken en rollen, verbonden met maatschappelijke posities, binnen maatschappelijke instituties

3 A. Niveaus van maatschappelijke organisatie
Classificaties van samenlevingen: Bereik: alle huidige samenlevingen of volledige crossculturele en panhistorische spectrum Criteria: Verwantschap, Ideologie of cultuur, Technologie Geografische omvang en aard van de integratiebevorderende mechanismen Horde Omvang neemt toe Complexiteit neemt toe + aard integratiemechanismen verandert Stam Chiefdom Staat

4 Horden Economische productie: Jagen en verzamelen
Eenvoudige Differentiatie/arbeidsdeling Egalitaire samenlevingen Geen formeel leiderschap Integratie: Directe wederzijdse ruil Exogamie Veel informele contacten Khoisan of !Kung San

5 Stammen Economische productie: Eenvoudige tuinbouwcultuur Sedentair
Geringe differentiatie: o.a. sodaliteiten Egalitaire samenlevingen Integratie: Wederzijdse economische afhankelijkheid sodaliteiten Voorbeeld: Laos - Mekongside: Ban Thanoun (niet-geïrrigeerde landbouwsamenleving)

6 Overgang: “Big Men system”
Voorbeeld: Bougainville in Papoea Nieuw-Guinea

7 Chiefdom Economische productie: gevorderde landbouw (akkerbouw, irrigatie) Intensieve economische ruil (indirect op locale markten of direct (zonder geldeconomie) via centrale redistributie) Cruciale overgang: ontstaan van sociale stratificatie Sterke toename complexiteit: Differentiatie (instellingen) Centralisatie: centraal politiek bestuur (chief): Meerdere beslissingsniveaus Verhouding (verwantschap) tot de chief is cruciaal Externe differentiatie/ geen interne differentiatie Stad/platteland India: irrigatielandbouw Yoruba-koning

8 Staten Bureaucratisch georganiseerde overheid die gewettigd is controle uit te oefenen en geweld te gebruiken binnen een bepaald territorium (monopolie op geweld) Centraal politiek bestuur is intern gedifferentieerd (>< chiefdom) (en daardoor sterker geïntegreerd) Staat is rechtspersoon en regeert op basis van wetten: geen persoonlijke machtsrelaties, wel bureaucratische organisatie (niet op basis van verwantschap)

9 Wereldrijk Dominante staat in een regio met lange voorgeschiedenis van competitie tussen staten (of tussen staten en chiefdoms)


Download ppt "Hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google