De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mexico - VS.  Wat zijn de gevolgen van de komst van maquiladora’s?  Op welke manier kun je deze gevolgen indelen?  Herkomstgebieden  Vestigingsgebieden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mexico - VS.  Wat zijn de gevolgen van de komst van maquiladora’s?  Op welke manier kun je deze gevolgen indelen?  Herkomstgebieden  Vestigingsgebieden."— Transcript van de presentatie:

1 Mexico - VS

2  Wat zijn de gevolgen van de komst van maquiladora’s?  Op welke manier kun je deze gevolgen indelen?  Herkomstgebieden  Vestigingsgebieden  Nationale schaal  Regionale schaal  Lokale schaal

3  Mondiaal niveau-wereld  Continentaal niveau - werelddeel  Nationaal niveau- landelijk  Regionaal niveau-provincie, streek of landsdeel  Lokaal niveau- plaatselijk

4  Mondiaal niveau-wereld  Continentaal niveau - werelddeel  Nationaal niveau- landelijk  Regionaal niveau-provincie, streek of landsdeel  Lokaal niveau- plaatselijk

5  Mondiaal niveau-wereld  Continentaal niveau - werelddeel  Nationaal niveau- landelijk  Regionaal niveau-provincie, streek of landsdeel  Lokaal niveau- plaatselijk

6 Fysische dimensieNatuurlijke processen die van invloed zijn op een verschijnsel of gebied Sociaal-culturele dimensieDe cultuur van een groep mensen, de wijze waarop ze met elkaar samenleven Politieke dimensieDe politieke invloed van overheden en belangengroepen staat centraal Economische dimensieDe invloed van de wijze waarop mensen produceren en consumeren

7 1. Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in.

8 Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal? GevolgenNationaalRegionaalLokaal Economisch Sociaal-cultureel Fysisch (milieu) Politiek

9 1. Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in. 2. Gebruik de volgende bronnen: a) De gegevens die je hebt verzameld uit de lessen / aantekeningen b) Lesboek c) Grote Bosatlas 3. Deel de gevolgen in naar: a) Schaalniveau b) Dimensie c) Herkomst- of vestigingsgebied

10 4. Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken hun uitwerking van een bepaald schaalniveau en dimensie. Indien nodig vult de klas aan…… Tijdsduur: 15 minuten

11 GevolgenNationaal Economisch  Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie)  Toename BNP  Toename buitenlandse investeringen  Mexico enorm afhankelijk v/d VS  Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft)  Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens  Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad  Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland  Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Sociaal-cultureel  Vermenging waarden & normen stad-platteland Fysisch (milieu)  Afname voedselproductie Politiek  Liberalisering  Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht

12 GevolgenRegionaal Economisch  Verlies arbeidskrachten landbouw (H)  Komst werkgelegenheid (V)  Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Sociaal-cultureel  Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H)  Slechte arbeidsomstandigheden (V) Fysisch (milieu)  Luchtverontreiniging (V)  Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V)  Illegaal dumpen van industrieel afval (V)  Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Politiek  Ontstaan vakbonden (V)

13 GevolgenLokaal Economisch  Geen investeringen in lokale economie (H)  Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H)  Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H)  Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V)  Slechte voorzieningen (V)  Stad zonder hart (V)  Duurder levensonderhoud (V)  Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H)  Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V) Sociaal-cultureel  Mensen verliezen familie (H)  Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H)  Invloed kerk vermindert (H)  Familiebanden worden zwakker(H)  Ouderlijk gezag neemt af (H)  Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu)  Luchtverontreiniging (V)  Watertekorten (V)  Daling grondwaterspiegel (V)  Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Politiek

14 (H)=Herkomstgebied (V)=Vestigingsgebied GevolgenNationaalRegionaalLokaal Economisch  Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie)  Toename BNP  Toename buitenlandse investeringen  Mexico enorm afhankelijk v/d VS  Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft)  Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens  Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad  Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland  Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals)  Verlies arbeidskrachten landbouw (H)  Komst werkgelegenheid (V)  Toename smokkelactiviteiten naar VS (V)  Geen investeringen in lokale economie (H)  Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H)  Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H)  Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V)  Slechte voorzieningen (V)  Stad zonder hart (V)  Duurder levensonderhoud (V)  Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H)  Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V) Sociaal-cultureel  Vermenging waarden & normen stad-platteland  Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H)  Slechte arbeidsomstandigheden (V)  Mensen verliezen familie (H)  Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H)  Invloed kerk vermindert (H)  Familiebanden worden zwakker(H)  Ouderlijk gezag neemt af (H)  Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu)  Afname voedselproductie  Luchtverontreiniging (V)  Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V)  Illegaal dumpen van industrieel afval (V)  Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden  Luchtverontreiniging (V)  Watertekorten (V)  Daling grondwaterspiegel (V)  Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Politiek  Liberalisering  Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht  Ontstaan vakbonden (V)


Download ppt "Mexico - VS.  Wat zijn de gevolgen van de komst van maquiladora’s?  Op welke manier kun je deze gevolgen indelen?  Herkomstgebieden  Vestigingsgebieden."

Verwante presentaties


Ads door Google