De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invloed maquiladora’s op verschillende schaalniveaus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invloed maquiladora’s op verschillende schaalniveaus"— Transcript van de presentatie:

1 Invloed maquiladora’s op verschillende schaalniveaus
Mexico - VS Invloed maquiladora’s op verschillende schaalniveaus

2 programma Wat zijn de gevolgen van de komst van maquiladora’s?
Op welke manier kun je deze gevolgen indelen? Herkomstgebieden Vestigingsgebieden Nationale schaal Regionale schaal Lokale schaal

3 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

4 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

5 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

6 dimensies Fysische dimensie
Natuurlijke processen die van invloed zijn op een verschijnsel of gebied Sociaal-culturele dimensie De cultuur van een groep mensen, de wijze waarop ze met elkaar samenleven Politieke dimensie De politieke invloed van overheden en belangengroepen staat centraal Economische dimensie De invloed van de wijze waarop mensen produceren en consumeren

7 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in.

8 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in. Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal? Gevolgen Nationaal Regionaal Lokaal Economisch Sociaal-cultureel Fysisch (milieu) Politiek

9 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in. Gebruik de volgende bronnen: De gegevens die je hebt verzameld uit de lessen / aantekeningen Lesboek Grote Bosatlas Deel de gevolgen in naar: Schaalniveau Dimensie Herkomst- of vestigingsgebied

10 Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken
Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken hun uitwerking van een bepaald schaalniveau en dimensie. Indien nodig vult de klas aan…… Tijdsduur: 15 minuten

11 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht

12 Gevolgen van maquiladoras
Regionaal Economisch Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Sociaal-cultureel Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Politiek Ontstaan vakbonden (V)

13 Gevolgen van maquiladoras
Lokaal Economisch Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V)  Sociaal-cultureel Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Politiek

14 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Regionaal Lokaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht Ontstaan vakbonden (V) (H)=Herkomstgebied (V)=Vestigingsgebied


Download ppt "Invloed maquiladora’s op verschillende schaalniveaus"

Verwante presentaties


Ads door Google