De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag: Voorbereiding SE Arm & rijk H.1 + H.2: 1. Terugblik op de deelvragen van H. 1 2. Fragment documentaire grensstreek VS-Mexico bekijken met opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag: Voorbereiding SE Arm & rijk H.1 + H.2: 1. Terugblik op de deelvragen van H. 1 2. Fragment documentaire grensstreek VS-Mexico bekijken met opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Vandaag: Voorbereiding SE Arm & rijk H.1 + H.2: 1. Terugblik op de deelvragen van H Fragment documentaire grensstreek VS-Mexico bekijken met opdracht 3. Samenwerken in tweetallen aan hoofdvraag H.2: Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal?

2 Terugblik op de deelvragen van H1: Mexico en de VS: een wereld van verschil

3 ‘Wanneer de VS niest, krijgt Mexico een longontsteking’

4 ‘Wanneer de VS niest, krijgt Mexico een longontsteking’
=> Zo’n 70% van alle im- en export komt voor rekening van de VS

5 Deelvragen H1 1. Hoe is de grens tussen de twee landen tot stand gekomen?

6 Deelvragen H1 1. Hoe is de grens tussen de twee landen tot stand gekomen? Na oorlog over Texas (hoorde bij Mexico) werd in 1848 afgesproken dat de oorspronkelijk Mexicaanse staten Texas, Californië, New Mexico, Arizona, Nevada en Utah en delen van Colorado en Wyoming bij de VS hoorden.

7 Deelvragen H1 1. Hoe is de grens tussen de twee landen tot stand gekomen? Na oorlog over Texas (hoorde bij Mexico) werd in 1848 afgesproken dat de oorspronkelijk Mexicaanse staten Texas, Californië, New Mexico, Arizona, Nevada en Utah en delen van Colorado en Wyoming bij de VS hoorde. Kaart 173 B5

8 Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS?

9 Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS? Nee: Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit

10 Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit
Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS? Nee: Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit GB 180 D1

11 Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS? Nee: Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit In VS liggen in het grensgebied juist gebieden die armer zijn dan het gemiddelde van de VS

12 Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS? Nee: Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit In VS liggen in het grensgebied juist gebieden die armer zijn dan het gemiddelde van de VS GB 174H

13 Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico?

14 Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico?
Omvang export steeg Waarde invoer en buitenlandse investeringen steeg

15 Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico?
Omvang export steeg Waarde invoer en buitenlandse investeringen steeg Maar…

16 Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico?
Omvang export steeg Waarde invoer en buitenlandse investeringen steeg Maar… Minimumloon daalde Toename Mexicanen onder armoedegrens Toename milieuvervuiling grensstreek

17 Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal? Locatie

18 De gevolgen Noteer op een kladblaadje zoveel mogelijk gevolgen
Bekijk: (10 minuten) Noteer op een kladblaadje zoveel mogelijk gevolgen van de komst van de maquiladoras. Haal deze uit het filmpje! Tijdsduur: 9 ½ minuut

19 Wat gaan we doen? Wat zijn gevolgen van de komst van de maquiladoras?
Op welke manier kun je deze gevolgen indelen? Herkomstgebieden Vestigingsgebieden Nationale schaal Regionale schaal Lokale schaal

20 Maquiladoras Maquiladoras: assemblage-industrie
belastingvrije import van ruwe grondstoffen of halffabrikaten assemblage door goedkope arbeidskrachten belastingvrije export van eindproducten Maquiladora = fabriek die belastingvrij ruwe grondstoffen importeert en waarin vervaardiging en assemblage plaatsvinden. Zij bevinden zich met name in Mexico, aan de grens met de VS

21 Maquiladoras

22 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

23 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

24 Schaalniveaus Mondiaal niveau - wereld
Continentaal niveau - werelddeel Nationaal niveau - landelijk Regionaal niveau - provincie, streek of landsdeel Lokaal niveau - plaatselijk

25 4 dimensies Fysische dimensie
Natuurlijke processen die van invloed zijn op een verschijnsel of gebied Sociaal-culturele dimensie De cultuur van een groep mensen, de wijze waarop ze met elkaar samenleven Politieke dimensie De politieke invloed van overheden en belangengroepen staat centraal Economische dimensie De invloed van de wijze waarop mensen produceren en consumeren Lesboek blz. 60/61

26 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in.

27 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in. Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal? Gevolgen Nationaal Regionaal Lokaal Economisch Sociaal-cultureel Fysisch (milieu) Politiek

28 Opdracht gevolgen maquiladoras
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig mogelijk in. Gebruik de volgende bronnen: De gegevens die je hebt verzameld uit het filmpje Lesboek Grote Bosatlas Deel de gevolgen in naar: Schaalniveau Dimensie Herkomst- of vestigingsgebied Tijdsduur: 10 minuten

29 Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken
Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken hun uitwerking van een bepaald schaalniveau en dimensie. Indien nodig vult de klas aan…… Tijdsduur: 10 minuten

30 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht

31 Gevolgen van maquiladoras
Regionaal Economisch Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Sociaal-cultureel Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Politiek Ontstaan vakbonden (V)

32 Gevolgen van maquiladoras
Lokaal Economisch Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V)  Sociaal-cultureel Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Politiek

33 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Regionaal Lokaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht Ontstaan vakbonden (V) (H)=Herkomstgebied (V)=Vestigingsgebied

34 Tot slot…. Veel succes met de SE-week!!
SE aardrijkskunde: maandag 10 oktober – 3e uur in lokaal 502 Inhoud SE: arm & rijk H. 1 + H. 2 Downloads….


Download ppt "Vandaag: Voorbereiding SE Arm & rijk H.1 + H.2: 1. Terugblik op de deelvragen van H. 1 2. Fragment documentaire grensstreek VS-Mexico bekijken met opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google