De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar de Verenigde Staten ‘el otro lado’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar de Verenigde Staten ‘el otro lado’"— Transcript van de presentatie:

1 Naar de Verenigde Staten ‘el otro lado’
§3.1 Migratiegeschiedenis

2 ‘de andere kant’

3 Terugblik op vorige les
Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op nationale, regionale en lokale schaal?

4 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht

5 Gevolgen van maquiladoras
Regionaal Economisch Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Sociaal-cultureel Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Politiek Ontstaan vakbonden (V)

6 Gevolgen van maquiladoras
Lokaal Economisch Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V)  Sociaal-cultureel Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Luchtverontreiniging (V) Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Politiek

7 Gevolgen van maquiladoras
Nationaal Regionaal Lokaal Economisch Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie) Toename BNP Toename buitenlandse investeringen Mexico enorm afhankelijk v/d VS Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten worden in Mexico aangeschaft) Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van Mexico-stad Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of buitenland Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals) Verlies arbeidskrachten landbouw (H) Komst werkgelegenheid (V) Toename smokkelactiviteiten naar VS (V) Geen investeringen in lokale economie (H) Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H) Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H) Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V) Slechte voorzieningen (V) Stad zonder hart (V) Duurder levensonderhoud (V) Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H) Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V) Sociaal-cultureel Vermenging waarden & normen stad-platteland Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H) Slechte arbeidsomstandigheden (V) Mensen verliezen familie (H) Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H) Invloed kerk vermindert (H) Familiebanden worden zwakker(H) Ouderlijk gezag neemt af (H) Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H) Fysisch (milieu) Afname voedselproductie Luchtverontreiniging (V) Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V) Illegaal dumpen van industrieel afval (V) Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden Watertekorten (V) Daling grondwaterspiegel (V) Politiek Liberalisering Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht Ontstaan vakbonden (V) (H)=Herkomstgebied (V)=Vestigingsgebied

8 Hoofdstuk 3 Hoofdvraag: Wat zijn de oorzaken en de
gevolgen van de migratie van Mexicanen naar de VS. Deelvragen §3.1: Welke fasen kenmerken de arbeidsmigratie tussen Mexico en de VS? Wat zijn voor elke periode de push- en pullfactoren?

9

10 In VS wonen veel Mexicanen Grote migratie vanaf begin 20e eeuw Eerst vooral mannen, later kwamen gezinnen over

11 Al meer dan een eeuw Fase 1 - 1848
Grote delen van Mexico werden ingelijfd door de Verenigde Staten. Veel Mexicanen werden Amerikaans staatsburger Fase 2: 1880 Er waren goedkope arbeidskrachten nodig voor aanleg van de spoorlijnen. Na spoorlijnen was veel ander werk. Fase 3: Eerste Wereldoorlog  Mexicaanse arbeidskrachten namen de plaats in van Amerikaanse soldaten

12 Tussen WO I en WO II minder migratie vanwege: economische crisis
problemen landbouw midwesten (stofstormen door droogte en verkeerde landbouwmethoden) Actualiteit 18 oktober 2011

13 Fase 4: Bracero-programma

14 Van WO II tot 1964 Amerikaanse koppelbazen verhuurden arbeidskrachten aan grote Amerikaanse landbouwbedrijven (garantie van minimumloon en transport)

15 Aantal deelnemers aan Bracero-programma

16 Laatste Fase – laatste decennia ‘Enorme illegale en legale migratie’
De Mexicaanse economie is aan veel schommelingen onderhevig. Devaluatie = waardevermindering munt 1994: $1 = 3,1 peso’s 2001: $1 = 8,2 peso’s Het terugdraaien subsidies op verschillende landbouwproducten. Een explosieve groei van de bevolking in 20e eeuw.

17 Van vertrek naar vestigingsgebied
Legale migratie  werkvergunning Illegale migratie  bendes, drugssmokkelaars

18 Waarom was er migratie? Een explosieve groei van de bevolking in 20e eeuw. Wat heeft dit te maken met draagkracht? Veel mensen  veel intensieve industrie  veel afvalstoffen  geen afvalverwerking Zo wordt de draagkracht van een gebied overschreden. Is dit de oorspronkelijke natuur dan spreken we van ecologische draagkracht!

19 Push en pull Getrapte migratie: eerst migratie naar steden, vervolgens naar maquiladora-gebieden en vandaar naar VS.

20 push en pull de reden dat mensen ergens weg willen
gebieden die mensen afstoten

21 push en pull de reden waarom mensen ergens naartoe gaan
gebieden die mensen aantrekken

22 Push- & Pullmodel

23 Pull-factoren Hindernissen Push-factoren

24 Push- en pullfactoren Pullfactoren: positieve kenmerken van het vestigingsgebied Pushfactoren: negatieve kenmerken van het vertrekgebied Vier groepen/dimensies: Fysische: aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, droogte Economische: werkgelegenheid, promotiekansen Politieke: oorlog, onderdrukking, vrijheid Sociaal-culturele: religie, onderwijskansen, groepsdwang en traditie

25 Wat zien we? Push en pullfactoren zijn elkaars spiegelbeeld. Hierdoor zullen emigratiestromen aanzwellen wegens sociale netwerken, tenzij verschillen tussen rijkdom en armoede volledig worden opgegeven.

26 Twee typen migranten:

27 Netwerken zijn belangrijk!
‘goede berichten leiden vaak tot migratie’ Tussen sommige bedrijven VS en stadjes Mexico bestaan nauwe relaties => kettingmigratie!

28 Netwerken zijn belangrijk!
‘goede berichten leiden vaak tot migratie’ Tussen sommige bedrijven VS en stadjes Mexico bestaan nauwe relaties => kettingmigratie!

29 Vertrek- en vestigingsgebieden

30 Vertrek- en vestigingsgebieden

31 Lokale schaal 2/3 van Mexicaanse gemeenten heeft (vroegere) inwoners in de VS wonen Meeste landverhuizers zijn slechts afkomstig uit 5% v/d gemeenten

32 Lokale schaal 2/3 van Mexicaanse gemeenten heeft (vroegere) inwoners in de VS wonen Meeste landverhuizers zijn slechts afkomstig uit 5% v/d gemeenten Dit zijn vaak kleinere plattelandsgemeenten nu steeds meer emigratie vanuit stedelijke gemeenten!!

33 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen

34 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers

35 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie

36 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie Tussen 1990 en 2003 is aantal Mexicaanse migranten buiten vier belangrijkste staten vervijfvoudigd tot 2,7 miljoen!

37 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie Tussen 1990 en 2003 is aantal Mexicaanse migranten buiten vier belangrijkste staten vervijfvoudigd tot 2,7 miljoen! Veel Mexicanen trekken weg uit o.a. Californië

38 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie Tussen 1990 en 2003 is aantal Mexicaanse migranten buiten vier belangrijkste staten vervijfvoudigd tot 2,7 miljoen! Veel Mexicanen trekken weg uit o.a. Californië

39 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie Tussen 1990 en 2003 is aantal Mexicaanse migranten buiten vier belangrijkste staten vervijfvoudigd tot 2,7 miljoen! Veel Mexicanen trekken weg uit o.a. Californië

40 Californië, Texas Arizona, Illinois vier belangrijkste vestigingsstaten v/d Mexicanen
Aandeel Mexicaanse migranten neemt af: 1990 – 89% van alle nieuwkomers 2003 – 72% van alle nieuwkomers Nieuw vestigingsgebied Mexicanen is zuidoosten: Werk in slachterijen Werk in bouw Werk in lichte industrie Tussen 1990 en 2003 is aantal Mexicaanse migranten buiten vier belangrijkste staten vervijfvoudigd tot 2,7 miljoen! Veel Mexicanen trekken weg uit o.a. Californië


Download ppt "Naar de Verenigde Staten ‘el otro lado’"

Verwante presentaties


Ads door Google