De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionalisme: basiskenmerken Functie= gevolg voor overkoepelend sociaal systeem Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs Subsysteem bvb. economie Subsysteem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionalisme: basiskenmerken Functie= gevolg voor overkoepelend sociaal systeem Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs Subsysteem bvb. economie Subsysteem."— Transcript van de presentatie:

1 Functionalisme: basiskenmerken Functie= gevolg voor overkoepelend sociaal systeem Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs Subsysteem bvb. economie Subsysteem bvb. politiek A.Samenleving bestaat uit een aantal sociale systemen opgebouwd uit deeleenheden die met elkaar verbonden zijn en streven naar een evenwicht

2 Functionalisme: basiskenmerken B.Het behoud van het evenwicht vereist het vervullen van een aantal basisfuncties. T. PARSONS: 4 basisfuncties: AGIL-schema 1.Adaptation of aanpassing 2.Goal achievement of doelverwezenlijking 3.Integration of integratie 4.Latency of patroonbehoud

3 De vier basisfuncties van sociale systemen Doelverwezenlijking (goal achievement) Aanpassing (adaptation) Patroonbehoud (latency) Integratie (integration) INTERNEXTERN INSTRUMENTEEL Patroonbehoud Bereidheid en capaciteit tot rolvervulling Aanpassing Aanbrengen van middelen en aanpassen aan omgeving CONSOMMATORISCH Integratie Op elkaar afstemmen van rollen en posities tot één vloeiend werkende sociale structuur Doelverwezenlijking Mobiliseert middelen voor specifieke doeleinden

4 Functionalisme: basiskenmerken C.Sociaal-culturele verschijnselen worden beschouwd in functie van hun gevolgen voor de werking van de sociale eenheid waarvan ze deel uitmaken. Patroonbehoud Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs Subsysteem bvb. economie Subsysteem bvb. politiek Universiteit Studenten- vereniging Opleidingscentra VDAB

5 Functies van maatschappelijke verschijnselen Robert Merton: –Manifeste en latente functies voorbeeld: regendans bij Hopi- indianen –Functies, dysfuncties en nonfuncties

6 Functionalisme: oorsprong Functionalisme in de Cultuur-Antropologie: Radcliffe-Brown en Malinowski. Waarom? Traditionele (19de eeuwse) perspectieven onbruikbaar : 1.Diffusionisme 2.Evolutionisme 3.Historische benadering Gevolg: Radcliffe-Brown en Malinowski namen Durkheims functionalisme over (in aangepaste vorm) MALINOWSKI: functies in termen van behoeften van individuele deeleenheden of subsystemen RADCLIFFE-BROWN: nadruk op sociale structuur; functies in termen van bijdrage aan behoud overkoepelde systeem (via integratie binnen en tussen de sociale netwerken) in een veranderende omgeving Comte Spencer Durkheim Comte Spencer Durkheim Malinowski Radcliffe-Brown Malinowski Radcliffe-Brown Talcott Parsons Robert Merton Talcott Parsons Robert Merton

7 Functionalisme: kritiek 1.Sterke nadruk op factoren die maatschappelijke samenhang bevorderen, weinig aandacht voor factoren die verdeeldheid en conflict in de hand werken 2.Hebben samenlevingen noden en behoeften? 3.Functionalistische verklaringen zijn teleologisch: verschijnselen worden verklaard vanuit hun gevolgen


Download ppt "Functionalisme: basiskenmerken Functie= gevolg voor overkoepelend sociaal systeem Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs Subsysteem bvb. economie Subsysteem."

Verwante presentaties


Ads door Google