De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionalisme: basiskenmerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionalisme: basiskenmerken"— Transcript van de presentatie:

1 Functionalisme: basiskenmerken
Samenleving bestaat uit een aantal sociale systemen opgebouwd uit deeleenheden die met elkaar verbonden zijn en streven naar een evenwicht Functie= gevolg voor overkoepelend sociaal systeem Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs bvb. economie bvb. politiek

2 Functionalisme: basiskenmerken
Het behoud van het evenwicht vereist het vervullen van een aantal basisfuncties. T. PARSONS: 4 basisfuncties: AGIL-schema Adaptation of aanpassing Goal achievement of doelverwezenlijking Integration of integratie Latency of patroonbehoud

3 De vier basisfuncties van sociale systemen
Doelverwezenlijking (goal achievement) Aanpassing (adaptation) Patroonbehoud (latency) Integratie (integration) INTERN EXTERN INSTRUMENTEEL Patroonbehoud Bereidheid en capaciteit tot rolvervulling Aanpassing Aanbrengen van middelen en aanpassen aan omgeving CONSOMMATORISCH Integratie Op elkaar afstemmen van rollen en posities tot één vloeiend werkende sociale structuur Doelverwezenlijking Mobiliseert middelen voor specifieke doeleinden

4 Functionalisme: basiskenmerken
Sociaal-culturele verschijnselen worden beschouwd in functie van hun gevolgen voor de werking van de sociale eenheid waarvan ze deel uitmaken. Patroonbehoud Sociaal systeem Subsysteem bvb. onderwijs bvb. economie bvb. politiek Universiteit Opleidingscentra VDAB Studenten-vereniging

5 Functies van maatschappelijke verschijnselen
Robert Merton: Manifeste en latente functies voorbeeld: regendans bij Hopi-indianen Functies, dysfuncties en nonfuncties

6 Functionalisme: oorsprong
Functionalisme in de Cultuur-Antropologie: Radcliffe-Brown en Malinowski. Waarom? Traditionele (19de eeuwse) perspectieven onbruikbaar : Diffusionisme Evolutionisme Historische benadering Gevolg: Radcliffe-Brown en Malinowski namen Durkheims functionalisme over (in aangepaste vorm) MALINOWSKI: functies in termen van behoeften van individuele deeleenheden of subsystemen RADCLIFFE-BROWN: nadruk op sociale structuur; functies in termen van bijdrage aan behoud overkoepelde systeem (via integratie binnen en tussen de sociale netwerken) in een veranderende omgeving Comte Spencer Durkheim Malinowski Radcliffe-Brown Talcott Parsons Robert Merton

7 Functionalisme: kritiek
Sterke nadruk op factoren die maatschappelijke samenhang bevorderen, weinig aandacht voor factoren die verdeeldheid en conflict in de hand werken Hebben samenlevingen noden en behoeften? Functionalistische verklaringen zijn teleologisch: verschijnselen worden verklaard vanuit hun gevolgen


Download ppt "Functionalisme: basiskenmerken"

Verwante presentaties


Ads door Google