De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B. Cultuur, structuur en institutionalisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "B. Cultuur, structuur en institutionalisatie"— Transcript van de presentatie:

1 B. Cultuur, structuur en institutionalisatie

2 Maatschappelijke organisatie
Macrosociaal niveau: samenlevingen in hun totaliteit Individuele niveau Horde Stam Chiefdom Staat Mesosociaal niveau: maatschappelijke instellingen Socialisatie: sociaal leergedrag Sociale structuur Relaties Posities Rollen Cultuur Verwachtingen, Normen Waarden Instituties (Gezin, school, bedrijf, …) Institutionalisatie Cultuurvorming en structuurvorming Vervullen van de taken en rollen, verbonden met maatschappelijke posities, binnen maatschappelijke instituties

3 Cultuur Cultuur = de overdracht van gedrag via sociale leerprocessen, waardoor gedragingen zich in een gemeenschap verspreiden, overgaan van de ene generatie op de andere en daardoor een kenmerk van een gemeenschap worden (en niet van individuele leden) Is cultuur een specifiek menselijke eigenschap? Antropologische omschrijving: de sociale leerprocessen zijn onlosmakelijk verbonden met de capaciteit tot het hanteren van symbolen (TAAL): daardoor wordt cultuur tot een specifiek menselijke eigenschap gereduceerd Ethologische omschrijving: alle sociale leerprocessen – ook imitatie, observatie en inleving – spelen een rol bij de overdracht van gedrag naar een volgende generatie

4 Is cultuur een specifieke menselijke eigenschap?
NEEN: er is overdracht van gedrag via sociale leerprocessen bij dieren en dus ook cultuur (zie culturele primatologie),

5 Probleemoplossend gedrag bij kraaien
Bron:Weir, Alex A. S., Chappell, Jackie, Kacelnik, Alex, Shaping of Hooks in New Caledonian Crows Science : 981- Zie:

6 Is cultuur een specifieke menselijke eigenschap?
JA: de culturele verworvenheden van menselijke samenlevingen verschillen kwalitatief en kwantitatief van die van andere dieren Waarom? Omwille van de technieken waarover mensen beschikken om cultuur over te dragen: enkel de mens beschikt over een gevorderde capaciteit tot het hanteren van symbolen, waardoor andere vormen van overdracht, zoals taal en de creatie van externe opslagplaatsen van kennis en informatie, mogelijk zijn Rock art panel near Kilmartin, Argyll in Scotland. Rare ringed rosette design also seen in Scotland and Ireland. c bce bce, Bronze Age in Europe from the end of the Stone Age in Europe.

7 Componenten van cultuur: NORMEN
Probleemsituaties Wat : “opvattingen over hoe men zich dient te gedragen” Normen ontstaan op een evolutieve manier (cf. SUMNER): Wetten en normen Effectieve handelingswijze Gewoonte (Sumner:folkways) Rationalisatie Normen (Sumner:mores) Sancties

8 Waarden en ideologieën
Waarden = abstracte leefregels die fungeren als criteria bij het bepalen en het evalueren van gedrag, bvb. altruïsme Ideologie = congruente complexiteit van waarden, normen en denkbeelden die boven elke discussie verheven staat en die het bestaan en het functioneren van groepen verrechtvaardigt, bvb. nationalisme

9 The Inglehart Values Map visualizes the strong correlation of values in different cultures. Countries are clustered in a remarkably predictable way. Bron:

10 SOCIALE STRUCTUUR Bevat drie elementen: sociale posities
netwerken van sociale relaties grenzen tussen sociale structuur en omgeving positie relatie Grens

11 Sociale rol, rollenset, statusset, rollenconflict, rollensegregatie!
Sociale positie met rollenset In één persoon verenigd?: Statusset Nucleaire gezin Universiteit

12 Sociale rol, rollenset, statusset, rollenconflict, rollensegregatie!

13 INSTITUTIONALISERING.
Cultuur en structuur raken elkaar vooral waar normen en waarden betrekking hebben op de interacties tussen personen of groepen van personen. Dit op-elkaar-betrokken-geraken noemt institutionalisering. Institutie: “constellatie van rollen die het gedrag van de leden van de samenleving (of een bepaalde deelgroep) reguleert met betrekking tot zekere waarden van het gemeenschapsleven” Twee parallelle processen Cultuurvorming: ontwikkeling van waarden en normen Structuurvorming: de vorming van netwerken van sociale relaties en posities uit de interacties tussen individuen

14 Structuurvorming Cultuurvorming

15 Voorbeeld van institutionalisering
Cultuurvorming: milieubewustzijn en duurzame ontwikkeling Structurering: markt van CO2 emissierechten


Download ppt "B. Cultuur, structuur en institutionalisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google