De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRAJECTBEGELEIDING Maya Delafontaine 1BaSWC.  3 paradigma's -individueel-theoretisch  accent op individuele tekorten -interactie-theoretisch  groeiende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRAJECTBEGELEIDING Maya Delafontaine 1BaSWC.  3 paradigma's -individueel-theoretisch  accent op individuele tekorten -interactie-theoretisch  groeiende."— Transcript van de presentatie:

1 TRAJECTBEGELEIDING Maya Delafontaine 1BaSWC

2  3 paradigma's -individueel-theoretisch  accent op individuele tekorten -interactie-theoretisch  groeiende aandacht voor mogelijkheden van personen met een handicap -maatschappij-theoretisch  benadering als burgers met gelijke rechten en plichten INLEIDING

3 AFSTEMMING & CONTINUÏTEIT  Vanaf 1970, VS (Case management): als reactie op de toenmalige zorg- en dienstverleningssystemen. ”Case management is het stand brengen van een samenhangend pakket zorg rond een bepaalde, meestal wat ingewikkelde hulpvraag.“ "De case manager organiseert als het ware het hulpverleningsaanbod.“  Ondersteuning door verschillende personen en/of verschillende diensten combineren, op elkaar af te stemmen en te coördineren.

4 COMMUNITY CARE & INCLUSIE COMMUNITY CARE  In Verenigd Koninkrijk: ontstaan voor integratie van personen met een beperking,  Eind jaren ‘80: van zorg in grootschalige publieke instituten  naar cliëntgerichte dienstverlening  Kerngedachte: ruimtelijke integratie, functionele integratie, sociale integratie  Integratie heeft vooral tot fysiek-structurele veranderingen geleidt. MENSEN MET EEN HANDICAP MOETEN NIET GEINTEGEERD WORDEN, MAAR GEWOON DEEL MOETEN VAN UIT MAKEN VAN DE SAMENLEVING!!

5 COMMUNITY CARE & INCLUSIE INCLUSIE  Inclusie: steunt op relaties waar mensen met en zonder handicap elkaar echt ontmoeten, als gelijkwaardige partners met respect voor elkaars anders-zijn. Trajectbegeleiding vroeger: als strategie om community care te realiseren, nu actueel beschouwd worden als een hefboom tot inclusie

6 EMPOWERMENT & ZELFBESCHIKKING  Vanaf jaren ‘90  Mensen met een beperking vaak kwetsbaar en afhankelijk van anderen.  ouders en hulpverleners maken keuzes in hun plaats maar niet altijd naar eigen wensen en prioriteiten van de persoon.  Empowerment is anders: personen met een handicap en hun gezin niet langer beschouwd als passieve en afhankelijke zorgconsumenten.  Tekortschieting niet zozeer door persoonlijke tekorten, maar tekorten in het sociale systeem.  Drievoudig niveau: persoonlijk, sociaal en politiek-structureel

7 VRAAGGESTUURDE ONDERSTEUNING  Wordt bepaald door wat iemand kan, wil en nodig heeft.  Basis: ondersteuningsparadigma -Ondersteuning moet persoonsgericht zijn -Aard, intensiteit, duur -Aangeboden ondersteuning inclusief -Beroep doen op het sociale netwerk  Wensen, keuzes en behoeften zijn sturend voor de inhoud en de modaliteiten van de ondersteuning.

8 KWALITEIT VAN LEVEN  Belangrijke achtergrond van trajectbegeleiding  Kwaliteit van leven is een multidimesioneel concept dat bepaald wordt door individuele en omgevingsfactoren.  Vaak onderscheid tussen een objectieve, subjectieve en interactionele benadering.

9 BESLUIT  Verschillende achtergronden zijn van belang: -In Vlaanderen sterk gegroeid -Vooral om vraaggestuurde en persoonsgerichte ondersteuning mogelijk te maken. -Veel knelpunten ivm. de realisatie van vraaggestuurde en persoonsgerichte ondersteuning.  strategieen zoeken -Ontwikkeling van trajectbegeleiding in Vlaanderen sterk beïnvloed door de veranderde visie op personen met een handicap en de daarmee samenhangende nieuwe tendensen in de hulpverlening.  Trajectbegeleiding = strategie om die nieuwe tendensen in praktijk te brengen.


Download ppt "TRAJECTBEGELEIDING Maya Delafontaine 1BaSWC.  3 paradigma's -individueel-theoretisch  accent op individuele tekorten -interactie-theoretisch  groeiende."

Verwante presentaties


Ads door Google