De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectbegeleiding 22-03-2010 Davy Mahieu & Sarah Vermeire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectbegeleiding 22-03-2010 Davy Mahieu & Sarah Vermeire."— Transcript van de presentatie:

1 Trajectbegeleiding Davy Mahieu & Sarah Vermeire

2 Inhoud Inleiding Definitie Principes Fasen Taken Praktijk

3 Inleiding Sinds september 2008
Alle diensten Begeleid Wonen en Thuisbegeleiding Voorwaarden: inschrijfbaar of ingeschreven zijn in het VAPH – vermoeden van een handicap Maximum 20 begeleidingen over 20 maanden Gratis

4 Definitie “ Een vorm van procesbegeleiding waarbij een persoon met een handicap en direct betrokkenen actief bijgestaan worden in het verhelderen van hun ondersteuningsbehoeften en in het samenstellen, coördineren en opvolgen van een ondersteuningspakket dat aansluit bij deze noden en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. ”

5 Principes Empowerment
Keuze en controle Informatie Individueel Betrokken Tevredenheid controleren Benutten en versterken van de mogelijkheden en competenties Basis Actieve rol en verantwoordelijkheid Zelfvertrouwen en competenties verwerven Mogelijkheden en interesses uitbreiden Alle doelgroepen actief betrekken

6 Principes Vraaggestuurde ondersteuning
Person-centered support Voorwaarden: Geboden op momenten en plaatsen en op een wijze die aansluiten bij wat de gebruiker wil Ondersteuning bieden bij de invulling van zijn of haar leven

7 Principes Betrekken van het sociaal netwerk
Functie: Emotioneel-affectieve steun (begrip, aandacht, vriendschap, waardering,…) Sociale steun (erbij horen, verschillende sociale rollen opnemen,…) Informatieve steun (informatie, advies, feedback geven,…) Praktische of instrumentele steun (vervoer, materiële hulp, huishouden,…) Integratie (contacten leggen om te kunnen deelnemen aan de samenleving) De kenmerken en mogelijkheden van het netwerk kennen Medestanders, ondersteuners Prioritair Actieve interventies uitvoeren om netwerk uit te bouwen en te versterken

8 Principes Volwaardig partnerschap
Elk een eigen inbreng en gedeelde verantwoordelijkheid Er is dialoog en er wordt onderhandeld Gedeeld perspectief en gezamenlijk doel Respecteert de keuzes, waarden en prioriteiten Eerlijke en open communicatie in begrijpelijke taal: alle informatie geven, informatie doorgeven aan derden Vertrouwen, bondgenoot

9 Principes Inclusieve ondersteuningsvormen
Zoveel mogelijk ondersteuning in gewone situaties: school, vrije tijd, werk, … Gebruik sociaal netwerk: brug naar samenleving Onderhandelen met reguliere diensten om hun aanbod toegankelijk te maken Samenwerking en afstemming tussen sociaal netwerk en professionele hulpverlening

10 Fasen 1. Opstartfase Definitie Taken Praktijk
Wederzijdse kennismaking waarin wordt nagegaan of TRB een antwoord kan bieden op de vragen van het cliëntsysteem. Neen? Op zoek gaan naar alternatieven Ja? Overeenkomst afsluiten Taken Zicht krijgen op de cliënt en het cliëntsysteem Zicht krijgen op de vraag en het doel van het cliëntsysteem Informatie geven over wat TRB inhoudt De principes op een begrijpbare manier overbrengen De keuze laten maken of het al dan niet starten van TRB Praktijk

11 Fasen 2. Vraagverduidelijking
Definitie Het verkennen en verhelderen van de ondersteuningsnoden en de daaruit afgeleide vragen van de cliënt en zijn directe omgeving op de verschillende levensdomeinen. Taken Informatie verzamelen In kaart brengen van zijn ondersteuningsnoden en vragen en het bepalen van de prioriteiten door het cliëntsysteem Confrontatie aangaan met hun wensen en verwachtingen enerzijds en hun mogelijkheden en beperkingen anderzijds Praktijk

12 Fasen 3. Planning Definitie Taken Praktijk
In de planningsfase ondersteunt de trajectbegeleider de zoektocht van het cliëntsysteem naar relevante en op maat gesneden antwoorden op vragen die afgeleid worden van de ondersteuningsnoden Taken Opstellen van een individueel trajectplan Vertrekkend van de vragen van de cliënt nagaan welke antwoorden mogelijk zijn De mogelijke alternatieven bespreken met het cliëntsysteem De gemaakte keuzes omzetten in duidelijke afspraken Praktijk

13 Fasen 4. Linking Definitie Taken Praktijk
In deze fase gaat de trajectbegeleider samen met het cliëntsysteem de gemaakte afspraken activeren door o.a contacten te leggen met alle betrokkenen en hen mobiliseren om het plan te verwezenlijken Taken Mobiliseren en activeren van diverse partners om de gewenste ondersteuning te realiseren Het aanbod afstemmen op de vraag van de cliënt Het coördineren van de verschillende hulpverleningsbronnen Praktijk

14 Fasen 5. Opvolging en evaluatie
Definitie Dit houdt in dat men het hele proces kritisch zal bewaken en opvolgen, evalueren of de geboden ondersteuning nog steeds een antwoord geeft op de noden van de cliënt en zijn systeem en dit eventueel bijsturen. Er wordt nagegaan of de ondersteuning daadwerkelijk een verbetering geeft aan de kwaliteit van leven van de cliënt Taken Opvolgen en evalueren van de ondersteuning samen met het cliëntsysteem Bij conflicten bijsturen en bemiddelen Verhoging van kwaliteit van leven nagaan Praktijk

15 Fasen 6. Afronding Definitie Taken Praktijk
Als de vooropgezette doelen bereikt zijn, wordt er tijd vrijgemaakt om na te denken over het al dan niet verder zetten van de trajectbegeleiding Taken Nagaan welke argumenten er zijn om trajectbegeleiding verder te zetten Nagaan welke argumenten pleiten voor het stopzetten van trajectbegeleiding Samen de beslissing maken: verder zetten of stoppen? Algemene evaluatie Praktijk


Download ppt "Trajectbegeleiding 22-03-2010 Davy Mahieu & Sarah Vermeire."

Verwante presentaties


Ads door Google