De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Module B: De ‘Whole School Approach’ Unit B2 Hoe de Whole School Approach inbedden? Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Module B: De ‘Whole School Approach’ Unit B2 Hoe de Whole School Approach inbedden? Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Module B: De ‘Whole School Approach’ Unit B2 Hoe de Whole School Approach inbedden? Inleiding

2 2 Een veranderde samenleving: een complexe samenleving vol keuzes PunchStock/Frank Renlie

3 3 Lerende organisaties •Lerende organisaties leren op individueel, groeps- en organisatieniveau •De enige meest belangrijke component is het individu: zonder individueel leren is er geen sprake van ‘organisatieleren’

4 4 Strategische kennisontwikkeling en -creatie •Beperkte middelen op niveau van een welomschreven gemeenschap (school/dorp/…) leiden tot meer kwaliteitsvol onderwijs dan een ondoordachte stroom aan middelen/ondersteuning •Strategische kennisontwikkeling op schoolniveau veronderstelt een schooleigen beleidsplan rond de kennisontwikkeling aldaar

5 5 Kloofanalyse Beoogde situatie (toekomst) Actuele toestand • Takenanalyse • Inventaris van bestaande competenties Plan om de kenniskloof te dichten: • Kennisopbouw • Tewerkstelling • Inhuren van expertise (Irgens, 2000, p. 138)

6 6 Implementatie Implementatie omvat het proces waarbij een idee, programma of een geheel van activiteiten en structuren die nieuw zijn voor zij die verandering willen, ten uitvoer wordt/worden gebracht. (Fullan, 2001, p. 69)

7 7 Aspecten van een succesvol veranderingsproces •Goede samenwerking op (en tussen) het lokale beleids- of bestuursniveau en het schoolniveau •Complementaire rollen •Leiderschap •Engagement door betrokkenheid/participatie •Gedeelde doelen •Verandering door samenwerking •Volgehouden inspanning (lange termijn) •Veelzijdige maatregelen

8 8 De rol van de directie PunchStock/Frank Renlie

9 9 Bereidheid tot implementatie •De bekwaamheid van de school om te veranderen •Betrokkenheid van de directie/schoolhoofd •Betekenisvolheid van de verandering voor het personeel •De bekwaamheid van de school om te (blijven) leren •De bekwaamheid om te kiezen voor het juiste project

10 10 Hoe ervoor zorgen dat mensen zich het probleem toe-eigenen? Prioriteit geven Zich goed organiseren Betrokkenheid Relevantie Invloed Schema van Midthassel, U.V., Centre of Behavioural Research, University of Stavanger

11 11 Lange termijn inspanning •Lange termijn focus op schoolgeweld •Zelfregulatie en niet-aflatende ontwikkelingen

12 12 Veelzijdige en gelijktijdig te nemen maatregelen PunchStock/Frank Renlie

13 13 Implementatie •Het implementatieproces, gericht op de realisatie van een programma, vormt een hele uitdaging. •De sleutel tot een succesvolle implementatie: het herkennen en overwinnen van hindernissen

14 14 Weerstanden - Hinderpalen Veranderingsprocessen in scholen worden gekenmerkt door vier soorten hinderpalen: –Psychologische hinderpalen –Praktische hinderpalen –Hinderpalen op het vlak van waarden –Hinderpalen op het vlak van macht/invloed (Skogen, 2004, p. 75)

15 15 Omgaan met psychologische hinderpalen •Gepaste antwoorden vinden voor de onveiligheid (in mensen en systemen) –De contextuele omstandigheden in kaart brengen –Individuele consultatie –Informatie, informatie, informatie

16 16 Omgaan met praktische hinderpalen •Tijd •Bronnen/hulpmiddelen •Dubbelzinnige doelen •Systeem

17 17 Omgaan met hinderpalen i.v.m. waarden en macht •Voorkomen dat dit soort hinderpalen gaan wegen op het veranderingsproces: –Macht/invloed opbouwen als leider van het veranderingsproces –De betrokkenheid van het schoolhoofd opzoeken en versterken

18 18 Weerstanden - Hinderpalen •Weerstand is een complex fenomeen dat samenhangt met tal van andere factoren •Tijd, kennis, financiële middelen en veranderingsbekwaamheid van een organisatie om met nieuwe verantwoordelijkheden/taken om te gaan zijn van belangrijk bij innovatieprocessen •Weerstand vloeit voort uit de eerdere ervaring met veranderingsprocessen •Het aantal problemen dat bij aanvang opduikt en de veranderingsmoeheid oefenen invloed uit op het veranderingsproces.


Download ppt "1 Module B: De ‘Whole School Approach’ Unit B2 Hoe de Whole School Approach inbedden? Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google