De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie2 Schema evaluatie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie2 Schema evaluatie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie

2 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie2 Schema evaluatie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten SOLL situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST situatie Interne organisatie IST situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Organisatiestructuur Organisatiecultuur Plan van aanpak verbeterbeleid Plan van aanpak verbeterbeleid Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen, verbeteracties Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen, verbeteracties

3 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie3 Evaluatie veranderproces (1) Evaluaties van organisatieveranderingen: 1.Welke doelstellingen streven we met de evaluatie na? 2.Wat en waarom dienen we precies te evalueren? 3.Hoe evalueren we (technieken/meetinstrumenten)? Ad 2. Wat evalueren we? De selectie en toepassing van veranderstrategie en interventiemethoden De fasen van het veranderproject / aandachtspunten De prestatie indicatoren van het integrale proces (BSC of INK) De rol van de actoren, met name het sturingsvermogen van het management

4 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie4 Evaluatie veranderproces (2) Evaluaties van het sturingsvermogen van het management: de wijze waarop het veranderplan tot stand is gekomen; de inhoud van het veranderplan; de feitelijke uitvoering en begeleiding van het veranderproces; de mate van weerstand tegen verandering en hoe daarmee is omgegaan; het tijdig realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

5 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie5 Evaluatie veranderingsproces (3) Hoe evalueren we? 1.stel als topmanagement de evaluatiedoelen en –opdracht helder vast; 2.stel als topmanagement vast hoe de samenstelling is van de evaluatiegroep; 3.benoem als topmanagement een projectleider; 4.de projectleider bepaalt de invulling van de werkgroep en taakverdeling; 5.de werkgroep voert de evaluatie uit (verzamelen, ordenen en analyseer van data en overige informatie; 6.de werkgroep beoordeelt en waardeert de verkregen data in het licht van de doelstellingen van het verbeterplan; 7.de werkgroep formuleert verbetervoorstellen; 8.de werkgroep brengt rapport uit aan het topmanagement.

6 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie6 De regelkring (1) Formuleren van verander- doelen Formuleer prestatie indicatoren en normen Meet de prestatie indicatoren Vergelijk de prestatie met de norm Bij afwijking: Bijsturen Regelkring Aanpassen

7 Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie7 De regelkring (2) Een regelkring wordt gekenmerkt door vier belangrijke activiteiten: 1.het bepalen van de prestatie-indicatoren en normen; denk aan de criteria genoemd in de clusters van de Balanced Scorecard; 2.de feitelijk geleverde prestaties meten; 3.de gemeten prestaties vergelijken met de norm; 4.het nemen van passende, corrigerende maatregelen (wie is waartoe bevoegd?) De corrigerende maatregelen worden in het geval van de Balanced Scorecard ingevuld onder verbeteracties.


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 9 Evaluatie. Verandermanagement hoofdstuk 9 Evaluatie2 Schema evaluatie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google