De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaatgericht Actieplan Wonen: KSF en valkuilen Snelcursus IGS Brussel, 11.10.12 Pieter Van Vlaenderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaatgericht Actieplan Wonen: KSF en valkuilen Snelcursus IGS Brussel, 11.10.12 Pieter Van Vlaenderen."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaatgericht Actieplan Wonen: KSF en valkuilen Snelcursus IGS Brussel, 11.10.12 Pieter Van Vlaenderen

2 Beleidsproces Vrij naar de methode van strategische planning, vertrekt meer uit perceptie van de realiteit opstellen projectkader SWOT-brainstorm objectiveren/vervolledigen (= omgevingsanalyse) visie & missie uitklaren prioriteiten vastleggen (= formuleren doelstellingen) opmaken actieplan communiceren evalueren / bijsturen

3 Kritische momenten Ontbreken projectkader Samenstelling brainstormgroep Inaccurate gegevensverzameling Verkeerde gegevensanalyse Geen gelinkte doelstellingen Geen gedragen actieplan Geen opvolging

4 Geen projectkader Is als een huis bouwen zonder plan Check participatie = meer en actiever communiceren én discussiëren over beleid met actoren en burgers (van government naar governance) Inzichten vanuit verschillende perspectieven Groter draagvlak

5 Samenstelling brainstormgroep Kan variëren (afh. fase) Betrek eigen (loket)medewerkers Nodig zeer gericht uit Denk out-of-the-box Moet ruimte krijgen

6 SWOT als motor Gefaseerd Onderscheid intern/extern, vermijd wollig taalgebruik Zet andere diensten aan het werk Is een mini-actieplan (gedeelde verantwoordelijkheid, timing…)

7 Inaccurate gegevensverzameling DESTEP Demografie: vergrijzing, gezinsverdunning, multiculturaliteit, ontgroening, krimp… Economie: mondialisering, migratie, schaalvergroting, rationalisering… Sociaal: individualisme, netwerksamenleving, stijging welvaart, dualisering… Technologie: digitale informatiesnelweg… Ecologie: klimaatverandering, wijzigende energiebehoeften, ecologisch bewustzijn… Politiek: complexiteit besluitvorming, PPS => te hanteren indien domein relevant is voor geformuleerde vaststellingen in SWOT

8 Kwalitatieve gegevensverzameling Diepte-interviews Methaplanmethode Focusgroep Expertenpanel => Heb je reeds in belangrijke mate gerealiseerd via een juiste samenstelling van de brainstormgroep

9 Aandachtspunten Cijfers in tijdreeksen: evoluties en tendenzen Andere plannen: GRS, LSBplan… Kwalitatieve beschrijving => bevestigt of relativeert cijferanalyse Benchmarking: regio of vergelijkbare gemeenten Behoeften: hoe brengen we ze in beeld Opgepast! Niet blijven verzamelen.

10 Niet-gelinkte doelstellingen Hoofdstuk 2 start en hoofdstuk 1 wordt vergeten… Kijk naar SWOT en confrontatiematrix => hierin lees je de doelstellingen/acties Strategisch = WAT-vraag Operationeel = HOE-vraag Actie = WIE, WAT, WAAR, WANNEER, HOE

11 Niet gedragen actieplan Concrete acties + indicator + financiële implicatie + timing + uitvoerder Kans-belanganalyse

12 Niet meten / geen opvolging Effectindicatoren Beleid: opvolgen van de strategische doelstellingen Beheer: opvolgen operationele doelstellingen Prestatie-indicatoren Inputindicatoren: inzet van middelen Procesindicatoren: beschrijven activiteiten Prestatie-indicatoren: afgeleide van prestaties (vaak volumegegevens)

13 Voorbeeld SD: Verhogen van de toegankelijkheid van het woonwinkeladvies voor elke doelgroep OD: Verhogen van de kennis bij kansengroepen van de werking van de woonwinkel tegen 2014 Middelen: geld, personeel -> Ingezette middelen in euro Activiteiten: infosessies -> Aantaal infosessies Prestatie: kansengroepen komen langs/bellen -> Aantal gezinnen die een vraag stellen Beheerseffect: bereik kansengroepen -> % kansengroepen in klantenbestand Beleidseffect: minder juridische procedures rond wonen bij kansengroepen -> % rechtszaken wonen

14 Kritische succesfactoren Extern Afgestemde planningprocedures Stabiele omgeving Middelen? Intern Cultuur Capaciteit (personeel, tijd, financiën, kennis) Rationeel proces Openheid en helderheid

15 Valkuilen Waarom plannen theorie blijven… Te zelfstandig door medewerkers opgemaakt Colleges lezen plannen niet Geen discussie in CBS/GR Verband tussen plan en uitvoering is zoek Proces werkt niet (coherente strategie met politieke consensus)

16 Te dik, te veel jargon Opsomming (vage) wensen Dromerij Window dressing Statisch keurslijf To do lijstje


Download ppt "Resultaatgericht Actieplan Wonen: KSF en valkuilen Snelcursus IGS Brussel, 11.10.12 Pieter Van Vlaenderen."

Verwante presentaties


Ads door Google