De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PR Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "PR Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR)"— Transcript van de presentatie:

1 PR Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR)

2 PR Verantwoording afleggen Verantwoording uitdragen Morele functie is kerntaak PR (Cf. code NGPR, PRSA, enz.)

3 Taken (extern) 1.Samenleving peilen 2.Bevordering inspraak/overleg stakeholders 3.Stimuleren openheid; bekendheid geven beleid 4.Bewaken van de reputatie van de organisatie 5.Verantwoording afleggen

4 Taken (intern) 6.Bijdragen aan strategisch beleid (lid MT) 7.Bijdragen aan intern management

5 Morele aspecten (1) Beheersing analysemodel! Visies 1.Legalistische ethiek 2.Gevolgenethiek 3.Beginselethiek 4.Gezindheidsethiek

6 Belangen stakeholders OpenheidWaarheid TijdigVolledig Belangen stakeholders + - Morele aspecten (2)

7 Reclame Holle retoriek PR Commitment Zingeving Morele aspecten (3)

8 Morele aspecten (4) MVO 1.People -Arbeidsomstandigheden -Inkomen -Scholing -Kinderarbeid -Mensenrechten Enz.

9 Morele aspecten (4) 2.Planet -Milieuzorg (productie en beheer) 3.Profit -Financiële prestaties -Milieuprestaties -Sociaal-maatschappelijke prestaties -Zingevingsprestaties

10 Issuemanagement Voorstelling/beeldvorming Bewegende (→ stuurbare) publieke opinie Voorbeelden: Rondje om de kerk Brent Spar Varkenspest Frankenstein-vlees

11 Anticiperen (mogelijke isssues) Voorspellen Stakeholding (verwachtingen ) Vertrouwensbuffer creëren Beleid ontwikkelen om issues te voorkomen Communicatiestrategie ontwikkelen om issues/crises te neutraliseren Issuemanagement

12 Stap 1 – Visie ontwikkelen Ontwikkelingen signaleren Relevantie bepalen voor de organisatie Missie en visie ijken aan deze ontwikkelingen Actief missie en visie uitdragen Ontwikkelen van stakeholding-competenties

13 Stap 2 – Verschillen in verwachtingen Welke verschillen zijn feitenkloof Welke verschillen zijn consequentiekloof Welke verschillen zijn ideële kloof

14 Stap 3 – Morele aspecten analyseren Analysemodel 1.Wat is het morele probleem? 2.Wie zijn de betrokken stakeholders en wat zijn hun belangen? 3.Welke verschillende handelingsmogelijkheden zijn er? 4.Welke belangen worden positief of negatief geraakt? 5.Welke normen of waarden zijn in het geding? 6.Belangenafweging en conclusie

15 Succesvol issuemanagement Morele competenties Langetermijn- succes


Download ppt "PR Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR)"

Verwante presentaties


Ads door Google