De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De samenstelling van de loonkloof Jeroen Delmotte, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Sem Vandekerckhove, HIVA 16 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De samenstelling van de loonkloof Jeroen Delmotte, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Sem Vandekerckhove, HIVA 16 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De samenstelling van de loonkloof Jeroen Delmotte, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Sem Vandekerckhove, HIVA 16 juni 2009

2 Operationalisering van de loonkloof •Operationalisering van de loonkloof –Maandloon versus uurloon en jaarloon –Brutoloon versus nettoloon –Voltijds equivalent (VET) maandloon versus ruw (volledig) maandloon –Meetkundig gemiddelde versus rekenkundig gemiddelde •Arbeidsregime: voltijds en deeltijds •Statuut: arbeiders, bedienden en ambtenaren •Weegfactor: geslacht, statuut, leeftijd en opleidingsniveau •VET maandloon = maandloon*(100/percentage dat men werkt) •Loonkloof = (M-V)/M*100 = verschil tussen gem. mannenloon en gem. vrouwenloon, uitgedrukt als % van het gem. mannenloon •M/V kloof = het aandeel mannen/aandeel vrouwen > 1: oververtegenwoordiging van mannen < 1: oververtegenwoordiging van vrouwen = 1: mannen en vrouwen gelijk vertegenwoordigd

3 Determinanten van de loonkloof •Vijf hoofddeterminanten: •(1) Arbeidsvoorwaarden –Statuut –Arbeidsregime –Contracttype •(2) Human capital –Werkervaring –Opleidingsniveau •(3) Functiekenmerken –Functieniveau –Functiedomein –Leiding geven –Budgetbevoegdheid •(4) Organisatiekenmerken –Organisatiegrootte –Sector •(5) Gezinskenmerken –Partner –Kinderen –Aantal kinderen

4 Steekproef Tabel 1. Samenstelling steekproef (ongewogen) Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008

5 De loonkloof (1) = geometrisch gemiddeld bruto-maandloon (2) = geometrisch gemiddeld bruto-maandloon mannen (3) = geometrisch gemiddeld bruto-maandloon vrouwen (4) = loonkloof, de procentuele achterstand van vrouwen tegenover mannen= ((loon M - loon V)/loon M)*100 Tabel 3. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof (voltijds equivalent loon, in EUR) Tabel 2. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof (volledig loon, in EUR) Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008

6 Loonkloof naar statuut en arbeidsregime Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 4. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar statuut (voltijds equivalent loon, in EUR) Tabel 5. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar arbeidsregime (voltijds equivalent loon, in EUR)

7 Loonkloof naar contracttype Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 6. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar contracttype (voltijds equivalent loon, in EUR)

8 Loonkloof naar werkervaring Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 7. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar aantal jaar werkervaring (voltijds equivalent loon, in EUR)

9 Loonkloof naar opleidingsniveau Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 8. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar opleidingsniveau (voltijds equivalent loon, in EUR)

10 Loonkloof naar functieniveau Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 9. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar functieniveau (voltijds equivalent loon, in EUR)

11 Loonkloof naar leiding geven Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 10. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar leiding geven (voltijds equivalent loon, in EUR)

12 Loonkloof naar organisatiegrootte Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 11. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar organisatiegrootte (voltijds equivalent loon, in EUR)

13 Loonkloof naar sector (top 5) Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 12. Gemiddeld bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse mannen en vrouwen en de loonkloof naar subsector (voltijds equivalente lonen)

14 Loonkloof naar partner en kinderen Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 14. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar de aanwezigheid van kinderen (voltijds equivalent loon, in EUR) Tabel 13. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar de aanwezigheid van een partner (voltijds equivalent loon, in EUR)

15 Loonkloof naar gezinspositie Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 Tabel 15. Gemiddelde bruto-maandloon van voltijdse en deeltijdse werknemers en de loonkloof naar gezinspositie (voltijds equivalent loon, in EUR)

16 Samenstelling van de loonkloof: regressiemodel Bron: Gegevens berekend op basis van de Vacature Salarisenquêtes 2008 n(model 1)=86.782; n(model 2)=86.782 * p < 0.01; ** p < 0.001 (1)Proportie verklaarde variantie (2)Ongestandaardiseerde parameterschatting (3)Geëxponentieerde ongestandaardiseerde parameterschatting, getransformeerd naar een percentage Tabel 16. Effect van geslacht op bruto-maandloon in twee regressiemodellen

17 Decompositie van de loonkloof •Regressiemodel: effect van gender op loon + Goede inschatting: wegverklaren van het effect - Geen interactie-effecten + rol van samenstelling m/v groep •Decompositie (Oaxaca-Blinder) –Effect van ongelijke assets (bv. functieniveau) –Effect van ongelijke returns –€ =  effect x kenmerk –Loonkloof =  effecten +  kenmerken (verdeling) •Cotton specificatie –Bonus: effect > gemiddeld (hogere return dan rechtvaardig) –Malus: effect < gemiddeld (lagere return dan rechtvaardig)

18 Decompositie van de loonkloof Brutoloonverschil = 401,86 EUR

19 Besluit •Loonkloof = 14,28% •Gecorrigeerde loonkloof = 11,50% = Eén vijfde van de loonkloof (19,5%) wordt verklaard door de loondeterminanten (5 hoofdkenmerken) •Malus vrouwen: 36,40%; bonus mannen: 45,49% •Bonus voor mannen voor alle kenmerken behalve voor arbeidsvoorwaarden: beloning voor deeltijdwerk is groter (obv VET) •Gezinskenmerken: returns in het nadeel van vrouwen, het hebben van partner en/of kinderen speelt in het voordeel van mannen


Download ppt "De samenstelling van de loonkloof Jeroen Delmotte, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Sem Vandekerckhove, HIVA 16 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google