De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De arbeidszorgmedewerker in Vlaanderen in beeld - enkele cijfers Globaal beeld van 'de arbeidszorgmedewerker' 2012 (algemene cijfers, profiel, context)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De arbeidszorgmedewerker in Vlaanderen in beeld - enkele cijfers Globaal beeld van 'de arbeidszorgmedewerker' 2012 (algemene cijfers, profiel, context)"— Transcript van de presentatie:

1 De arbeidszorgmedewerker in Vlaanderen in beeld - enkele cijfers Globaal beeld van 'de arbeidszorgmedewerker' 2012 (algemene cijfers, profiel, context) Doorstroom – uitstroom 2011 Bron: registratiesysteem van de Ronde Tafel Arbeidszorg

2 1. Cijfers arbeidszorg algemeen • In Vlaanderen in 2012 in totaal 5.745 arbeidszorgmedewerkers (azm) actief • Ter vergelijking in 2011: 5.607 • Verdeling azm per sector: – Geestelijke gezondheidszorg GGZ: 2.524 (of 44%) – Sociale economie SE: 2.005 (of 35%) – Sector Personen met een handicap GHZ: 742 (of 13%) – Algemeen Welzijnswerk en andere AWW: 474 (of 8%) (verdeling over sectoren identiek als in 2011)

3 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Geslacht: – Man: 64% – Vrouw: 36% • Sectoren: In alle sectoren meer mannen dan vrouwen actief. Meeste vrouwen in GGZ (41,10%), minst in SE (31,00%)

4 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Leeftijd: – -35j: 30% – 36-50j: 42% – +50j: 28% • Sectoren : In GHZ is de doelgroep jonger dan in andere sectoren. Opvallend meer -25j en minder +50j in GHZ. In de GGZ (en in mindere mate in de sociale economie) doet zich de tegenovergestelde tendens voor (meer ouderen, minder jongeren)

5 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Leefsituatie – thuismilieu: 70% – semi-residentieel:16% – residentieel:9% – onbekend (&andere):5% • Sectoren : SE en AWW zijn vergelijkbaar (meestal thuissituatie), residentieel komt meest voor GHZ, ook grote groep semi- residentieel in GGZ (in Vl-Br: grote groep onbekenden)

6 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Burgerlijke staat (3 grootste categorieën): – gehuwd: 13% – ongehuwd: 67% – gescheiden: 16% • Sectoren: In GHZ ligt het percentage ongehuwden hoger (87,6%) en het percentage gehuwden lager dan in andere sectoren; andere sectoren +/- vergelijkbaar

7 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Inkomen (belangrijkste categ): – RVA:30% – ziekte-uitkering:31% – mindervaliden:12% – leefloon: 7% • Sectoren : RVA voornamelijk in SE (55%), ziekte voornamelijk in GGZ (47%), mindervaliditeit in GHZ (34,2%) en leefloon in AWW (33,6%)

8 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Problematiek (belangrijkste categ) – mentaal 18% – psychisch56% – fysiek7% – (andere: medisch, sociaal, langdurig inactief) • Sectoren: In elke sector is doelgroep met psych problemen de grootste muv GHZ (daar mentaal grootste). Mensen met psych doen vnl AZ in GGZ (86,4%) maar toch ook in SE (40%) en AWW (32%)

9 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Onderwijsniveau (3 belangrijkste categorieën): – max basisonderwijs22% – max secun onderwijs56% – hoger onderwijs5% • Sectoren: Scholingsgraad binnen GHZ lager dan andere sectoren; personen met diploma HO grootst binnen GGZ (idem Vl-Br)

10 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Werkverleden – ooit bezoldigd gewerkt:65% (76% in NEC, 22% SE) – nooit bezoldigd gewerkt:24% – onbekend:11% • Sectoren: In alle sectoren is er een groter % dat ooit gewerkt heeft, behalve in GHZ (daar omgekeerd), % dat ooit gewerkt heeft is het grootste in GGZ

11 2. Cijfers arbeidszorg profiel azm • Arbeidsregime (aantal uren/week) – 0-10u:37% – 11-20u:46% – +21u:17% • Sectoren: Het aantal gepresteerde uren arbeidszorg per week is grootst in SE en kleinst in GHZ een GGZ

12 3. Cijfers arbeidszorg context • Subsidiëring: wel/niet – wel gesubsidieerd:36% – niet gesubsidieerd:64% • Sectoren: Aandeel van niet-gesubsubsidieerde azm is het grootst in GGZ (90%) en kleinst in SE (40%), daartussen GHZ (48%) en AWW (58%)

13 3. Cijfers arbeidszorg context • Subsidiebron (tov wel gesubs azm): – VAPH17% – decreet SW28% – meerbanenplan40% – lokaal15% • Sectoren: In GHZ vnl subs VAPH, in SE decreet SW en MBP (maar ook kleine % MBP in GGZ en AWW) en lokaal het grootst in AWW

14 3. Cijfers arbeidszorg context • Doorverwijzer (belangrijkste categorieën): – Arbeidsgerichte organisatie:35% – GGZ:34% – Welzijn: 17% – Zelf:5% • Sectoren: De belangrijkste verwijzer voor azi’s in de GGZ is de GGZ (65,1%) en arbeidsgerichte org voor azi’s in de SE (64%), welzijn verwijst door naar GHZ en AWW (beide 46%)

15 3. Cijfers arbeidszorg context • Vergoeding – Wel:53% – Geen:47% • Sectoren: In alle sectoren behalve de GGZ wordt meer wel dan geen vergoeding voorzien (meest in AWW)

16 3. Cijfers arbeidszorg context • Anciënniteit – Minder dan 1j:25% – Meer dan 5 j:24% – Tussen 1j en 5j:51%  meeste tussen 1 en 2j (17,5%) maar ook meer dan 10j (8,9%) • Sectoren: grootste anciënniteit in VAPH, kleinste anciënniteit in SE en AWW

17 4. Cijfers AZ stopzettingen 2011 • Stopzettingen Vlaanderen • Van de 5.607 azm in totaal werd van 1.012 azm in de loop van 2011 de arbeidszorg- begeleiding stopgezet; • Dit is: 18 % • Stopzetting door: – Cliënt:39,15 % – Azi:15,48 % – Onderling:45,36 %

18 Stopzettingen sectorTotaliteit beëindiging Doorstroom – perspectief betaalde arbeid Uitstroom – ander perspectief (oa vrijwilligerswerk, hulpverlening, zorg, opleiding) Geen perspectief of perspectief onbekend Geestelijke gezondheidszorg 19,37 %3,66 %6,78 %8,93 % Personen met een handicap 14,59 %0,54 %1,62 %12,43 % Algemeen welzijnswerk en andere 31,42 %8,72 %6,19 %16,51 % Sociale Economie18,49 %4,27 % 9,95 % Alle sectoren samen 18,05 %3,85 %5,17%9,03 % 100 %= 5607 arbeidszorgmedewerkers die in 2011 binnen arbeidszorg begeleid werden


Download ppt "De arbeidszorgmedewerker in Vlaanderen in beeld - enkele cijfers Globaal beeld van 'de arbeidszorgmedewerker' 2012 (algemene cijfers, profiel, context)"

Verwante presentaties


Ads door Google