De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JOBAT Salaris Kompas 2012 September 2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JOBAT Salaris Kompas 2012 September 2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed."— Transcript van de presentatie:

1 JOBAT Salaris Kompas 2012 September 2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Gemaakt voor: Jobat/Corelio

2 Inhoud 2 Achtergrond & doelstellingenMethodologieBeschrijving steekproef •Loon & extralegale voordelen •Houding ten opzichte van loon, job en werkgever ResultatenSamenvattingAppendix

3 Achtergrond & doelstellingen 3

4 Achtergrond en doelstellingen 4  Jobat, het job medium van Corelio, publiceert naast jobadvertenties ook redactionele artikels rond alles wat met werk te maken heeft. Zo geeft Jobat:  Sollicitatietips  Advies bij ontslag/ opzeg  Informatie rond rechten en plichten van de werknemer  Ontwikkelingsmogelijkheden  Daarnaast geeft Jobat informatie die nuttig is voor werkgevers.

5 Achtergrond en doelstellingen 5  In deze context wou Jobat een grootschalige loonenquête opzetten, waarbij vele duizenden werknemers aangaven wat hun brutoloon is en een korte enquête afwerkten die een referentiekader zou scheppen rond dit loon.  Doelstelling is dat er een online loonwijzer werd opgesteld met de verkregen gegevens als input, waarbij bezoekers van deze applicatie, aan de hand van een aantal parameters kunnen berekenen wat het gemiddelde brutoloon is voor een bepaalde functie.

6 Methodologie 6

7 Datacollectie 7 Corelio website Corelio nieuwsbrieven

8 Datacleaning 8  Herrekend brutoloon (Fulltime) van kleiner dan 900 Euro en groter dan 20 000 Euro werden verwijderd (716 enquêtes)  Inconsistentie tussen jaren werkervaring en leeftijd (100 enquêtes)  Leeftijd > 80 (8 enquêtes)  Snelheidscheck (minstens 4 seconden per scherm) (1 enquête)  Bruto maandloon > 10 000 en ≤ 25jaar (5 enquêtes)  Bruto maandloon > 10 000 en proefperiode (1 enquête)  Bruto maandloon > 10 000 en interimcontract (3 enquêtes)

9 Beschrijving steekproef 9

10 GeslachtLeeftijd Gemiddeld: 37.9 jaar 10 Basis: Totale steekproef (n=33102) Geslacht - Leeftijd 58%42%

11 11 Basis:Totale steekproef (n=33102) Woonplaats Vlaanderen: 83% Brussel: 5% Wallonië: 12% 5% 2% 15% 23% 21% 8% 17% 3% 2% 3% 1% West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg

12 12 Basis: Totale steekproef (n=33102) Werkplaats Vlaanderen: 71% Brussel: 17% Wallonië: 10% 17% 2% 13% 17% 21% 6% 13% 3% 2% 3% 1% West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg

13 Opleidingsniveau Ervaring arbeidsmarkt Gemiddeld aantal jaar: 15.3 Ervaring huidige werkgever Gemiddeld aantal jaar: 8.6 13 Basis: Totale steekproef (n=33102) Opleiding - Werkervaring

14 14 Basis: Totale steekproef (n=33102) Functiegroep

15 15 Basis: Totale steekproef (n=33102) Sector van tewerkstelling

16 16 Basis: Totale steekproef (n=33102) Type contract - Arbeidsregime % Type contractArbeidsregime Contract voor onbepaalde duur ( ‘vast contract’) Statutair (‘vaste benoeming’) Contract voor bepaalde duur Proefperiode Interim-contract Voltijds Deeltijds 80% (4\5) Deeltijds 60% (3\5) Deeltijds 50% (2,5\5) Deeltijds, minder dan 50% (2\5 of minder)

17 17 Basis: Totale steekproef (n=33102) Arbeidssituatie

18 Huidig functieniveau 18 Basis: Totale steekproef (n=33102) Functieniveau

19 19 Basis: Totale steekproef (n=33102) Aantal medewerkers in de organisatie 1-49 werknemers: 32%50-199 werknemers: 20%200+ werknemers: 48%

20 Resultaten 20

21 Loon & extralegale voordelen 21

22 Gemiddeld verdient een werknemer 3180 Euro per maand, 50% onder verdient minder dan 2830 Euro 22 Basis: Totale steekproef (n=33102) *Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte, dus concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden €2830 verdient Gemiddeld loon - Vakantiedagen Extra loon Bruto-maandloon Aantal vakantiedagen Gemiddeld aantal dagen: 28 €3.180 €2.830 Gemiddeld: Mediaan * :

23 Bruto loon is duidelijk afhankelijk van opleidingsniveau, de loonkloof blijft ook opmerkelijk 23 Basis: 2012: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar geslacht & opleiding ManVrouwHoger secundair of lager Bachelor- diploma Master- diploma Post-master diploma Doctoraat 2012 3037 €2550 €2400 €2875 €3330 €3856 €4352 € Mediaan

24 24 Basis: 2012: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar arbeidssituatie ArbeiderBediendeAmbtenaarKaderlid 2012 Mediaan 2200 €2748 €3146 €4700 €

25 Algemeen management en directiefuncties verdienen duidelijk het meeste, waar functies in de horeca en verkoop (intern) het minste verdienen 25 Basis: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar type functie 4500 € 3400 € 3300 € 3200 € 3154 € 3000 € 3100 € 2898 € 3003 € 2800 € 2650 € 2800 € 2700 € 2650 € 2500 € 2496 € 2300 € 2100 € 2050 € 1800 € 2280€ Mediaan

26 De best betalende sectoren worden bevestigd door deze resultaten 26 Basis: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector 3413 € 3640 € 3475 € 3350 € 3150 € 3093 € 3000 € 2990 € 2935 € 2800 € 2700 € 2950 € 2650 € 2669 € 2670 € 2650 € 2300 € 2500 € 2415 € 2380 € 2300 € 2387 € 2371 € 2200 € 2000 € 2480 € Mediaan

27 Naast de hoog scorende sectoren krijgen starters in het onderwijs en bij de overheid een hoog brutoloon 27 Basis: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op < 1 jaar ervaring €2.179

28 Het gemiddelde brutoloon van de 50+ ligt op 3.982 Euro 28 Basis: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op 50+

29 Werknemers bij grotere bedrijven hebben gemiddeld een hoger loon dan werknemers in KMO’s. 29 Basis: 2012: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Gemiddeld bruto maandloon – Split naar aantal WN in bedrijf 2012 Mediaan 2250 €2600 €2750 €2900 €3000 € 3200 €

30 Dankzij de oververtegenwoordiging van beter betalende sectoren en grotere organisaties, behaalt Brussel een hoger gemiddeld brutoloon 30 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld bruto maandloon – Split naar plaats van tewerkstelling €3579 €3279 €2914 €3013 €3213 €2911 €3272 €2711 €2728 €2744 €2737 West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Vlaanderen: 3065 € Brussel: 3579 € Wallonië: 2840 €

31 Gedurende de loopbaan stijgt een loon gemiddeld gezien met 75%. Na 10 jaar ervaring stijgt loon het sterkst 31 Basis: 2012: Totale steekproef (n=33102) Mediaan:De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte Evolutie loon over jaren ervaring +75% +15% 2012 Med. 2100 €2250 €2475 €2700 €3000 €3200 €3314 €3400 €3471 €

32 Het loon in internationale instellingen en energiesector stijgt het meest met jaren ervaring 32 Basis: Totale steekproef (n=33102) Evolutie loon over jaren ervaring – Split per sector

33 33 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar geslacht & opleiding ManVrouwHoger secundair of lager Bachelor- diploma Master- diploma Post-master diploma Doctoraat

34 Ambtenaren kunnen rekening op het meeste vakantiedagen 34 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar arbeidssituatie ArbeiderBediendeKaderlidAmbtenaar

35 35 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar type functie

36 De chemische sector biedt naast een hoog loon ook nog het meest aantal vakantiedagen 36 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar sector

37 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar plaats van tewerkstelling 29 26 27 28 29 28 27 28 West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Vlaanderen: 28 Brussel: 29 Wallonië: 27 37

38 Grotere bedrijven bieden meer vakantiedagen 38 Basis: Totale steekproef (n=33102) Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar aantal WN in bedrijf

39 Gemiddeld gezien ontvangen werknemers 4 extra legale voordelen. 64% ontvangt maaltijdcheques Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon 4.0 39

40 Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar geslacht & opleidingsniveau 40 Groen: % > Totaal + 5 Rood: % < Totaal - 5

41 41 Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar sector Groen: % > Totaal + 5 Rood: % < Totaal - 5

42 Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar aantal WN in de organisatie 42 Groen: % > Totaal + 5 Rood: % < Totaal - 5

43 Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar type functie (1/2) 43 Groen: % > Totaal + 5 Rood: % < Totaal - 5

44 Basis: Totale steekproef (n=33102) Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar type functie (2/2) 44

45 Basis: Totale steekproef (n=33102) Bonus - Variabel loon % Variabel loon of bonus 9% 7% 5% 79% 45

46 Basis: Totale steekproef (n=33102) Laatste promotie Ik heb nog geen promotie gemaakt Minder dan een maand geleden Minder dan een half jaar geleden Minder dan een jaar geleden Minder dan 5 jaar geleden Meer dan 5 jaar geleden 46

47 24% In het kader van een promotie 24% In het kader van een promotie Van alle werknemers die een loonsverhoging hebben ontvangen was dit bij 24% onder hen gekoppeld aan een promotie Basis: Totale steekproef (n=33102) Omvang laatste loonsverhoging bij huidige werkgever 47

48 Houding ten opzichte van loon, job en werkgever 48

49 80% van de werknemers is tevreden over de jobinhoud en werkgever. 49% is ontevreden over de verhouding tussen loon en prestaties Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid verschillende jobaspecten Jobinhoud Werkgever Loon in vergelijking met collega’s Samenstelling totaal beloningspakket Loon in vergelijking met familie/vrienden Verband Prestaties & loon Top 2 14 19 37 29 18 15 Bot 2 33 37 18 20 36 49

50 Werknemers in sectoren die gemiddeld gezien minder goed betalen scoren ook slechter op gebied van tevredenheid over de verhouding loon-prestaties. De gezondheidszorg is een uitzondering met hoge ontevredenheid maar toch een gemiddeld loon Basis: Totale steekproef (n=33102) % ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar sector 50

51 De ontevredenheid over verhouding loon/prestaties is het grootste bij arbeiders 51 Basis: Totale steekproef (n=33102) % ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar arbeidssituatie ArbeiderBediendeKaderlidAmbtenaar

52 Lager opgeleiden zijn meer ontevreden over de verhouding loon-prestaties dan hoger opgeleiden 52 Basis: Totale steekproef (n=33102) % ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar geslacht & opleiding ManVrouwHoger secundair of lager Bachelor- diploma Master- diploma Post-master diploma Doctoraat

53 Werknemers met minder dan 1 jaar ervaring zijn het minst ontevreden over de verhouding loon-prestaties, nadien blijft die tevredenheid stabiel 53 Basis: Totale steekproef (n=33102) % ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar aantal jaren ervaring

54 Hogeropgeleiden zijn meer tevreden over hun werkgever in het algemeen 54 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar geslacht & opleiding ManVrouwHoger secundair of lager Bachelor- diploma Master- diploma Post-master diploma Doctoraat

55 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar type functie 55

56 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar sector 56

57 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar plaats van tewerkstelling 31% 30% 29% 27% 31% 26% 30% 25% 29% West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Vlaanderen: 29% Brussel: 31% Wallonië: 26% 57

58 58 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar aantal WN in bedrijf

59 59 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar geslacht & opleiding ManVrouwHoger secundair of lager Bachelor- diploma Master- diploma Post-master diploma Doctoraat

60 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar type functie 60

61 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar sector 61

62 Basis: Totale steekproef (n=33102) Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar plaats van tewerkstelling 37% 33% 38% 37% 38% 34% 40% 29% 27% 29% West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Vlaanderen: 38% Brussel: 37% Wallonië: 29% 62

63 Basis: Totale steekproef (n=33102) Correlatie = 0.80 Loon %Top 2 Tevredenheid jobinhoud 63 Cross brutoloon per functie – Top 2 tevredenheid jobinhoud per functie

64 Correlatie = 0.48 Basis: Totale steekproef (n=33102) Loon %Top 2 Tevredenheid werkgever 64 Cross brutoloon per sector – Top 2 tevredenheid werkgever

65 Ook al is 49% ontevreden over de verhouding prestaties/loon, toch is bijna 60% bereid om meer te doen dan van hen verwacht wordt Basis: Totale steekproef (n=33102) v Loyaliteit t.o.v. huidige werkgever % % Bereid tot… Op zoek naar een nieuwe job? 65

66 Samenvatting 66

67 67

68 68

69 Appendix 69

70 Indicatie van significante verschillen tussen subgroepen  Significante verschillen zijn aangeduid met A,B, C, …  Verschillen zijn aangeduid bij het hoogste resultaat van de vergelijking.  Bijvoorbeeld: de indicatie AC in kolom B geeft een significant verschil weer tussen 70% (B) en 54% in kolom A & tussen 70% (B) en 58% in kolom C. AC 70

71 Thank You For Your Attention. Our Curiosity Is All Yours. 71 Antoon Van der Steichel Research Manager Tel: 09 216 22 33 Email: Antoon.VanDerSteichel@ipsos.com © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Glenn Creutz Research Executive Tel: 09 216 22 91 Email: Glenn.Creutz@ipsos.com


Download ppt "JOBAT Salaris Kompas 2012 September 2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed."

Verwante presentaties


Ads door Google