De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)"— Transcript van de presentatie:

1 1 De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA) Jeroen Delmotte, Luc Sels (KUL - FEB)

2 2 Sociaal overleg in België –Interprofessioneel niveau Loonnorm Algemeen geldende CAO’s over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht –Sectoraal niveau: paritaire comités Minstens voldoen aan interprofessionele akkoorden Aanvullend: sectorale CAO’s –Ondernemingsniveau Minstens voldoen aan interprofessionele en sectorale akkoorden Aanvullend: sectorale CAO’s

3 3 Sociaal overleg in België Centrale versus decentrale onderhandelingen PC 305 (gezondheidsdiensten): vooral intersectoraal PC 116/207 (chemie): zowel sector- als ondernemingsniveau PC 310 (banken): vooral ondernemingsniveau Hypothese : Laag onderhandelingsniveau => meer ruimte voor individuele onderhandelingen => meer kans op hoge loonkloof

4 4 Sociaal overleg in België Onderhandelingsniveau en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS, PASO (voorlopige data)

5 5 Functieclassificatie Aantal functieklassen en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS, sectorale CAO’s (voorlopige data)

6 6 Functieclassificatie - groepering van functies per klasse - extra barema’s obv ervaring/anciënniteit/(leeftijd) Hypothese meer klassen => meer nuanceverschillen => meer objectief => minder loonkloof

7 7 Functieclassificatie Barema’s naar anciënniteit/leeftijd en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS (voorlopige data)

8 8 Functieclassificatie Functieclassificatie: sectorniveau - sectoraal CAO - vooral kleinere bedrijven - onderbouw voor bedrijfsspecifieke nuanceringen - gevaar voor beperking tot sleutelfuncties - gevaar voor vage, veelomvattende functiebeschrijving vb. ‘administratief medewerker’ Functieclassificatie: ondernemingsniveau - meer bij grote bedrijven - op maat van het specificieke bedrijf

9 9 Functieclassificatie Functieclassificatie: vergelijkend systeem - vergelijking van functies - vergelijking van taken - klassenomschrijving o.b.v. criteria Functieclassificatie: analytisch systeem - functies gesplitst tot gedetailleerde kenmerken - puntenwaardering per kenmerk - functiewaardering = som van alle kenmerkpunten Hypothese analytisch = meer objectief => minder genderloonkloof

10 10 Functieclassificatie Eerste verkenning obv voorlopige, onvolledige data: - RSZ-data met looninformatie binnen PC - Sectorale CAO’s - Eerdere onderzoeksbevragingen (BOSS, PASO) => interesse is gewekt Aanvullende data: - Bevraging van deskundigen per paritair comité - RSZ-gegevens op ondernemingsniveau

11 11 Bevraging per PC 1.Onderhandelingsniveau basisloon 2.Belang van -(Leeftijd) -Anciënniteit -Ervaring 3.Functieclassificatie voor -Arbeiders -Bedienden -Kader

12 12 Bevraging per PC 4. Type functieclassificatiesysteem - sectoraal systeem - bedrijfseigen systeem - sectoraal systeem + bedrijfseigen aanvullingen - algemeen verspreid systeem (ATC, ORBA, Hay, Berenschot, …) 5. Methode binnen het sectoraal systeem -Vergelijkend (klassenomschrijving) -Vergelijkend (opsomming van functies) -Vergelijkend (opsomming van taken) -Analytisch -Andere

13 13 Bevraging per PC 6. Sectoraal systeem - Aantal functieklassen/trappen/barema’s - Mate van belang/impact - Jaar van eerste implementatie - Jaar van actualisatie - Sectorale classificatiecommissie - Expliciete aandacht voor genderneutraliteit

14 14 RSZ-gegevensaanvraag Steekproef ondernemingen binnen de bestudeerde PC Kenmerken - ondernemingsgrootte - sector - verdeling arbeiders/bedienden/kader - verdeling mannen/vrouwen - verdeling VT/DT - leeftijdsstructuur - …


Download ppt "1 De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)"

Verwante presentaties


Ads door Google