De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)"— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA) Jeroen Delmotte, Luc Sels (KUL - FEB)

2 Sociaal overleg in België
Interprofessioneel niveau Loonnorm Algemeen geldende CAO’s over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Sectoraal niveau: paritaire comités Minstens voldoen aan interprofessionele akkoorden Aanvullend: sectorale CAO’s Ondernemingsniveau Minstens voldoen aan interprofessionele en sectorale akkoorden

3 Sociaal overleg in België
Centrale versus decentrale onderhandelingen PC 305 (gezondheidsdiensten): vooral intersectoraal PC 116/207 (chemie): zowel sector- als ondernemingsniveau PC 310 (banken): vooral ondernemingsniveau Hypothese : Laag onderhandelingsniveau => meer ruimte voor individuele onderhandelingen => meer kans op hoge loonkloof

4 Sociaal overleg in België
Onderhandelingsniveau en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS, PASO (voorlopige data)

5 Functieclassificatie
Aantal functieklassen en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS, sectorale CAO’s (voorlopige data)

6 Functieclassificatie
- groepering van functies per klasse - extra barema’s obv ervaring/anciënniteit/(leeftijd) Hypothese meer klassen => meer nuanceverschillen => meer objectief => minder loonkloof

7 Functieclassificatie
Barema’s naar anciënniteit/leeftijd en genderloonkloof Bron: RSZ, BOSS (voorlopige data)

8 Functieclassificatie
Functieclassificatie: sectorniveau - sectoraal CAO - vooral kleinere bedrijven - onderbouw voor bedrijfsspecifieke nuanceringen - gevaar voor beperking tot sleutelfuncties - gevaar voor vage, veelomvattende functiebeschrijving vb. ‘administratief medewerker’ Functieclassificatie: ondernemingsniveau - meer bij grote bedrijven - op maat van het specificieke bedrijf

9 Functieclassificatie
Functieclassificatie: vergelijkend systeem - vergelijking van functies - vergelijking van taken - klassenomschrijving o.b.v. criteria Functieclassificatie: analytisch systeem - functies gesplitst tot gedetailleerde kenmerken - puntenwaardering per kenmerk - functiewaardering = som van alle kenmerkpunten Hypothese analytisch = meer objectief => minder genderloonkloof

10 Functieclassificatie
Eerste verkenning obv voorlopige, onvolledige data: RSZ-data met looninformatie binnen PC Sectorale CAO’s Eerdere onderzoeksbevragingen (BOSS, PASO) => interesse is gewekt Aanvullende data: - Bevraging van deskundigen per paritair comité - RSZ-gegevens op ondernemingsniveau

11 Bevraging per PC Onderhandelingsniveau basisloon Belang van
(Leeftijd) Anciënniteit Ervaring Functieclassificatie voor Arbeiders Bedienden Kader

12 Bevraging per PC 4. Type functieclassificatiesysteem
- sectoraal systeem - bedrijfseigen systeem - sectoraal systeem + bedrijfseigen aanvullingen - algemeen verspreid systeem (ATC, ORBA, Hay, Berenschot, …) 5. Methode binnen het sectoraal systeem Vergelijkend (klassenomschrijving) Vergelijkend (opsomming van functies) Vergelijkend (opsomming van taken) Analytisch Andere

13 Bevraging per PC - Aantal functieklassen/trappen/barema’s
6. Sectoraal systeem - Aantal functieklassen/trappen/barema’s - Mate van belang/impact - Jaar van eerste implementatie - Jaar van actualisatie - Sectorale classificatiecommissie - Expliciete aandacht voor genderneutraliteit

14 RSZ-gegevensaanvraag
Steekproef ondernemingen binnen de bestudeerde PC Kenmerken - ondernemingsgrootte - sector - verdeling arbeiders/bedienden/kader - verdeling mannen/vrouwen - verdeling VT/DT - leeftijdsstructuur - …


Download ppt "De invloed van institutionele elementen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen Caroline Vermandere, Sem Vandekerckhove, Tom Vandenbrande (HIVA)"

Verwante presentaties


Ads door Google