De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag in organisaties, 10e editie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag in organisaties, 10e editie"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag in organisaties, 10e editie
Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 9 Werkteams

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. De toenemende populariteit van teams in organisaties te analyseren. 2. De verschillen tussen teams en groepen aan te geven. 3. Vier soorten teams te beschrijven. 4. De kenmerken van effectieve teams te beschrijven. Uit te leggen hoe organisaties teamspelers kunnen creëren. Te laten zien dat er wereldwijd heel verschillend over teams wordt gedacht

3 Waarom zijn teams zo populair geworden ?
Betere prestatie als de taken meerdere vaardigheden, oordeelkundigheid en ervaring vereisen. Betere benutting van de talenten van de werknemer. Flexibeler en alerter bij veranderende gebeurtenissen. Bevorderen de deelname van werknemers in operationele beslissingen. De organisatie wordt er door gedemocratiseerd en de motivatie van werknemers opgepept.

4 Werkgroep Een groep die primair contact onderhoudt om informatie uit te wisselen en besluiten te nemen die alle leden helpen beter te werken op het eigen specifieke verantwoordelijkheids-gebied.

5 Werkteam genereert positieve synergie via gecoördineerde inspanningen.
individuele input levert een groepsprestatie op die groter is dan de som van alle individuele bijdragen.

6 Vergelijking tussen werkgroepen en werkteams

7 Vier soorten teams

8 Probleemoplossende teams
wisselen ideeën uit of komen met suggesties om werkprocessen en methoden soepeler te laten verlopen. hebben zelden de bevoegdheid om zelf een van hun voorstellen te implementeren bestaan meestal uit 5 tot 12 werknemers van dezelfde afdeling voorbeeld: kwaliteitskring

9 Zelfsturende teams bepalen gezamenlijk het werktempo verdelen de taken
regelen de pauzes collectief inspectieprocedures instellen kiezen hun eigen leden en beoordelen elkaars prestaties bestaan meestal uit 10 tot 15 mensen

10 Crossfunctionele teams
bestaan uit leden van diverse terreinen binnen de organisatie of van verschillende organisaties wisselen informatie uit nieuwe ideeën ontwikkelen en problemen oplossen coördineren van ingewikkelde projecten ontwikkeling is tijdrovend door de complexiteit en diversiteit voorbeelden: taakgroepen en commissies

11 Virtuele teams computertechnologie verbindt fysiek verspreide collega’s met elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken onderscheidende factoren van andere teams: het ontbreken van paraverbale en non-verbale signalen weinig sociale context het vermogen om beperkingen van tijd en ruimte te overstijgen

12 Hoofdelementen van effectieve teams
Context Samenstelling Ontwerp van taken Procesvariabelen

13 Context Aanwezigheid van adequate hulpmiddelen Effectief leiderschap
Sfeer van vertrouwen Belonings- en prestatiebeoordelings-systeem waarin de teambijdragen tot uiting komen

14 Samenstelling Capaciteiten van leden Persoonlijkheid
Toewijzing van rollen Diversiteit Omvang van teams Flexibiliteit van leden Voorkeuren van leden

15 Ontwerp van taken Autonomie Variatie in vaardigheden Taakidentiteit
Taakbelang

16 Proces Gemeenschappelijk overkoepelend doel Concrete doelstellingen
Doeltreffendheid team Niveau conflicten Lijntrekken

17 Van werknemer naar teamspeler
Selectie Training Beloningen

18 Hoe weet je of het werk van je groep beter in teams gedaan kan worden?
Kan het werk beter door meer dan één persoon gedaan worden? Dient het werk een gemeenschappelijk doel of serie doelstellingen voor de mensen in de groep? Zijn de groepsleden onderling afhankelijk?


Download ppt "Gedrag in organisaties, 10e editie"

Verwante presentaties


Ads door Google