De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de belangstelling en de specifieke begaafdheid op de studiekeuze Ellen Deprez en Jan Van Damme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de belangstelling en de specifieke begaafdheid op de studiekeuze Ellen Deprez en Jan Van Damme."— Transcript van de presentatie:

1 SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de belangstelling en de specifieke begaafdheid op de studiekeuze Ellen Deprez en Jan Van Damme

2 - Probleemstelling - Gegevens en methoden - Beschrijvende resultaten: rekruteringspatroon van richtingen - Verklarende resultaten: ‘invloed’ van variabelen - Besluit

3 Gegevens: LOSO-project Variabelen (naast SES, geslacht, …): B.Belangstelling 1e en 6e lj: O.I.I. - schalen: 1) Persoonlijk en sociaal dienstbetoon 2) Buitenhuisactiviteiten 3) Techniek 4) Handel 5) Kunst 6) Wetenschappen 7) Literatuur - belangstellingstypes: a. Verbaal type b. Manipulatief type c. Numeriek type A.Intelligentie 1e lj. GETLOV - - verbale intelligentie - numerieke intelligentie -ruimtelijk voorstellingsvermogen C.Intelligentie - Nederlands en wiskunde - absolute en relatieve scores

4 Studierichtingen -Latijn-wiskunde (ASO) -Latijn-moderne talen (ASO) -Economie-moderne talen (ASO) -Menswetenschappen (ASO) -Handel (TSO) -Electromechanica (TSO)

5 Methoden -beschrijving: gemiddelden per richting -verklaring: multinomiale logistische regressieanalyse ○leidt tot uitspraken zoals: ○er wordt vergeleken met een referentiecategorie, i.c.economie-moderne talen

6 Resultaten: 1) rekruteringspatroon A.Geslacht % jongens 18% Menswetenschappen (N= 158) 24,5% Handel (N=184) 28% Latijn-moderne talen (N=152) 30% Economie-moderne talen (N=355) 48,7% Latijn-wiskunde (N=263) 95,5% Electromechanica (N=67) B.SES (gemidd.) 6,2 Latijn-wiskunde 5,5 Latijn-moderne talen 4,8 Menswetenschappen 4,6 Economie-moderne talen 4,0 Electromechanica 3,9 Handel C.Algemene begaafdheid bijna gelijke hiërarchie als bij SES

7 Resultaten: 1) rekruteringspatroon D.Specifieke begaafdheid (absoluut) VerbaalSpatiaal Lat.-wisk. Lat.-mod.t. Econ.-mod.t. Electrom. Menswet. Econ.-mod.t. Handel Menswet. Electrom. Handel (grote verschillen) (kleine verschillen)

8 Resultaten: 1) rekruteringspatroon Studierichting n Num-ips Verb-ipsSpat-ips Latijn-wiskunde 2594,40 1,87 -6,27 Latijn-moderne talen 1500,02 4,89 -4,91 Economie-moderne talen 353 -0,24 2,23 -2,00 Menswetenschappen 1570,69 1,19 -1,88 Elektromechanica 652,62 -5,75 3,13 Handel 180 -0,56 0,38 0,18 E.Specifieke begaafdheid (ipsatief)

9 Resultaten: 1) rekruteringspatroon F.Toetsprestaties wiskunde & Nederlands -absolute scores: bekende hiërarchie b.v. ook voor Nederlands: lat.-wisk. > lat.-mod.talen -relatieve scores (wiskunde-Nederlands) in 6 e leerjaar: Latijn-mod.t. : -0,8 Latijn-wisk. : -0,4 Menswetensch. : -0,3 Econ.-mod.t. : -0,1 Handel : 0,3 Electrom. : 0,7

10 Resultaten: 1) rekruteringspatroon G.Belangstelling -De gemiddelde belangstellingsscores van alle leerlingen in de zes studierichtingen

11 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De vergelijking van de gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in de verschillende studierichtingen in het eerste middelbaar

12 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De vergelijking van de gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in de verschillende studierichtingen in het zesde middelbaar

13 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in elektromechanica

14 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in economie-moderne talen

15 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in handel

16 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in menswetenschappen

17 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in Latijn-moderne talen

18 Resultaten: 1) rekruteringspatroon -De gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in Latijn-wiskunde

19 Resultaten: 2) verklarende waarde en significantie van de verschillen -de gebruikte analyse vergelijkt één of meer studierichtingen met een referentierichting -onze referentierichting: economie-moderne talen

20 In vergelijking met economie-moderne talen: 1.meer jongensmeer meisjes Electromechanica, Latijn-wisk. Menswet. 2.hogere SESlagere SES Lat.-wisk., Lat.-mod.talen Handel, Electromech. 3.meer numerieke intell.minder numer. intell. Lat.-wisk. Handel 4.meer verbale intell.minder verbale intell. Lat.-wisk., Lat.-mod.talen Handel, Electromech. 5.meer spatiale vaardighedenminder spatiale vaardigheden Lat.-wisk. Handel 6.hogere wiskundeprestaties 4 e lj.lagere wiskundeprestaties 4 e lj. Lat.-wisk., Lat.-mod.talen Handel 7.hogere prestaties voor Nederlands 4 e lj.lagere prestaties voor Nederlands 4 e lj. Lat.-wisk., Lat.-mod.talen Handel, Electromech. Resultaten: 2) verklarende waarde en significantie van de verschillen

21 Qua belangstelling in eerste jaar: in vergelijking met economie-moderne talen Schaal/typemeer minder -Handel handel menswet., electrom., Lat.-wisk. -Kunst electrom. -Literatuur Lat.-mod.talen electrom. -Persoonlijk en sociaal dienstbetoonmenswetensch. Lat.-wisk., electrom. -Techniek electromech. -Wetenschappen Lat.-wisk, electrom. handel -Manipulatief electromech. Lat.-wisk. -Numeriek Lat.-wisk. -Verbaal Lat.-mod.talen, electromech. menswet. Resultaten: 2) verklarende waarde en significantie van de verschillen

22 Qua belangstelling in zesde jaar: in vergelijking met economie-moderne talen Schaal/type meerminder -Handel handel Lat.-mod.talen, menswet., electrom., Lat.-wisk. -Kunst menswet., Lat.-mod.talen handel, Lat.-wisk., electrom. -Literatuur Lat.-mod.talen Lat.-wisk., handel, electrom. -Persoonlijk en sociaal dienstbetoon menswetensch. Lat.-wisk., electrom. -Techniek electromech., Lat.-wisk. -Wetenschappen Lat.-wisk, electrom.Lat.-mod.talen -Manipulatief electromech., menswet., Lat.-mod.talen -Numeriek handelLat.-mod.talen, menswet. -Verbaal menswet., Lat.-mod.talen handel, electromech. Resultaten: 2) verklarende waarde en significantie van de verschillen

23 Besluit -Wie kijkt naar individuele leerlingen ziet duidelijke aanwijzingen dat ons huidig S.O. erin slaagt leerlingen richtingen te laten kiezen die aansluiten bij hun talenten en belangstelling -Dit gaat en hangt samen met de invloed van SES en vooral van geslacht


Download ppt "SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de belangstelling en de specifieke begaafdheid op de studiekeuze Ellen Deprez en Jan Van Damme."

Verwante presentaties


Ads door Google