De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetering van kwaliteit van zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetering van kwaliteit van zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Verbetering van kwaliteit van zorg
met RAIview

2 Wat is RAIview? Instrument om kwaliteit van zorg en zorgzwaarte inzichtelijk te maken Gebruikt RAI’s Verbetert kwaliteit door het meten van kwaliteitsindicatoren; het geven van tips voor betere zorg en het structureren van afspraken over de zorg.

3 Basis van RAIview Resident Assessment Instruments
Ontwikkeld door wetenschappers en professionals in de VS eind jaren 80 Sindsdien continue bijstelling en uitbreiding Mondiaal gebruikte instrumenten Gevalideerde vragenlijsten om de zorgbehoefte van cliënten te meten

4 Zo was het

5 Zo is het nu

6 Hoe werkt RAIview? Verpleegkundige of verzorgende vult formulier (RAI) in op de computer Duur: minuten, eerste keer een uur Invullen bij iedere nieuwe cliënt, na drie maanden en na een wezenlijke toestandsverandering Na controle worden gegevens in een internetdatabase opgeslagen

7 Waarover worden gegevens vastgelegd?
Cognitie Communicatie/zien Stemming en gedrag Lichamelijk functioneren Continentie Ziektediagnosen Gezondheidstoestand Toestand mond en voeding Conditie huid Ontspanning Medicatie Behandelingen

8 Welke informatie krijgen professionals?
Zorgkaart: samenvatting zorginhoudelijke gegevens Probleemgebieden met (evidence based) tips om zorg te verbeteren Score van de cliënt in de laatste kwartalen op vijf internationale schalen: ADL cognitie depressie sociale betrokkenheid en gezondheidsinstabiliteit

9 Voorbeeld Zorgkaart

10 Welke informatie krijgt het management?
Case Mix Index per instelling en per afdeling Kwaliteit: kwaliteitsindicatoren, risk-adjusted, met vergelijking landelijk (spinnenweb) aparte indicatoren intramuraal/extramuraal individuele waarschuwingssignalen

11 Voorbeeld Zorgzwaartelijst individueel

12 Voorbeeld Zorgzwaartelijst totaal

13 Voorbeelden kwaliteitsindicatoren
Decubitus (hoog/laag risico) Antipsychotica gebruik Vaker vallen Achteruitgang urine incontinentie Depressiesymptomen Lichaamsfixatie Prevalent gedragsprobleem Verblijfscatheter Gewichtsverlies

14

15 Wat kan een instelling hiermee doen?
Verbeteren kwaliteit van de zorg: sturen op indicatoren Inzicht in zorgzwaarte: interne budgetverdeling Benchmarking: ook internationaal Ketencommunicatie Transparantie: overheid, inspectie, verzekeraars en cliënten

16 Waarom via internet? Vergelijk internetbankieren of belasting
Lage kosten, veel gebruikers Geen vervanging elektronisch dossier nodig, wel uitwisseling via XML-berichten (HL7) Ook een deel van de organisatie kan meedoen (thuiszorg) Beperkte invultijd Multibranding Meertaligheid

17 Multi-branding RAIview

18 Voorbeeld meertaligheid: Tsunami informatie

19 Voorbeeld Koreaans

20 Hoe innovatief is RAIview?
RAI-formulieren worden gebruikt over de hele wereld in een dertigtal landen In Nederland verpleeg- en verzorgingshuizen, spaarzaam in de thuiszorg, verenigd in NedRAI Internetversie eerste ter wereld met belangstelling uit België, Spanje en Nieuw-Zeeland

21 Tips voor België RAI is een krachtig instrument maar wordt overal ter wereld moeilijk geïmplementeerd Internet/RAIview biedt de oplossing om RAI grootschalig te gaan gebruiken Lage kosten, grote functionaliteit Behoud van instellingssystemen Ontwikkel RAIview.be in een pilot Coördineer het gebruik hiervan via BelRAI

22 Lessen voor instellingen
Voldoende PC’s met internet Personeel vrijmaken voor invullen Steun van de directie en leidinggevenden Voldoende en goede training voor invullen en gebruiken van informatie Hulp bij gebruik in de eerste maanden Gemotiveerde en kundige medewerkers die het invullen vaak genoeg doen om routine te krijgen

23 Les voor Nederland Ondersteun als overheid de keuze van een krachtig instrument zoals RAI met woord en financiële daad

24 Informatie +31 (0) +31 (0)


Download ppt "Verbetering van kwaliteit van zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google