De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Takenpakket van de POH-GGZ in de HAP •Hulpvraagverheldering •Triage en doorverwijzing •Diagnostiek •Kortdurende behandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Takenpakket van de POH-GGZ in de HAP •Hulpvraagverheldering •Triage en doorverwijzing •Diagnostiek •Kortdurende behandeling."— Transcript van de presentatie:

1 De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

2 Takenpakket van de POH-GGZ in de HAP •Hulpvraagverheldering •Triage en doorverwijzing •Diagnostiek •Kortdurende behandeling •Overbruggingscontacten •Begeleiding van langdurige GGZ patiënten (stabiel) die niet staan ingeschreven in de 2 de lijn

3 Maar ook: •Meten van behandeleffect •Nauwe samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk, Eerstelijnspsychologen en psychosomatische fysiotherapie

4 Waar bevindt een praktijkondersteuner zich in het veld van de GGZ?

5 De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts •De huisarts is altijd de verwijzer, waarbij de POH-GGZ het beleid ook afstemt met de huisarts •De POH-GGZ voert in opdracht van en in overleg met de huisarts de taken uit

6 Basis GGZ en de meerwaarde van de POH-GGZ in de HAP •Binnen de 1 ste lijnszorg GGZ zorg krijgt de huisarts de centrale regierol, de poortwachter. •Huisarts stelt de zorgzwaarte van de patiënt vast en behandelt een groot deel van de patiënten in de eigen praktijk met hulp van de POH-GGZ.

7 Generalistische Basis GGZ 2014 Er worden 4 producten ingevoerd: •1; kort •2; middel •3; intensief •4; chronisch

8 Objectieve criteria •1. DSM stoornis? •2. Ernst problematiek? •3. Risico? •4. Complexiteit? •5. Beloop klachten?

9 Even op een rijtje: •Patienten met milde psychiatrische problematiek moeten worden behandeld door de huisarts •De regie komt nadrukkelijk bij de huisarts te liggen. •Ernstige chronische, maar stabiele psychiatrische patienten terug naar de huisarts

10 Psychiatrische consultatie voor de 1 e lijn •De vraag voor psychiatrische consultatie zal toenemen •Directe consultatie op verzoek van huisarts of POH-GGZ •Te denken valt aan behandeladviezen, 2 e lijns medicatie, diagnostiek

11 De POH-GGZ als spin in het web


Download ppt "De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Takenpakket van de POH-GGZ in de HAP •Hulpvraagverheldering •Triage en doorverwijzing •Diagnostiek •Kortdurende behandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google