De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP

2 Veranderingen in de GGZ 2014 Onderwerpen van vanavond ? • Inhoudelijke veranderingen in de GGZ vanaf 2014 -POH-GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ • Aandachtspunten zorginkoop • Wat doet het NIP? • Waar vindt u meer informatie?

3 Veranderingen in de GGZ 2014 Huidige verzekerde GGZ • 1 e lijn: declaratie maximaal 5 zittingen met € 20 eigen bijdrage • 2 e lijn declaraties DBC systematiek • Verwijzing door huisarts

4 Veranderingen in de GGZ 2014 Toekomstig structuur GGZ • Drie echelons van zorg: -POH-GGZ -Generalistische basis GGZ -Gespecialiseerde GGZ • Zwaardere rol van de huisarts als verwijzer en behandelaar • Meer zorg in lichtere echelons

5 Verwijsmodel • Triage door huisarts • Geen vermoeden DSM- stoornis -> behandeling POH-GGZ • DSM- stoornis met complexe en acute zorg direct naar de Gespecialiseerde GGZ • Overige DSM-stoornissen naar Generalistische Basis-GGZ Veranderingen in de GGZ 2014

6 Generalistische Basis GGZ • Geen beperking 5 zittingen en geen eigen bijdrage • 4 vastgestelde prestaties i.p.v. losse zittingen - mix van diagnose, behandeling, e-health consultatie derden rapportage etc. • Beleidsregels en maximum tarieven vastgesteld door NZa • Vergoeding door zorgverzekeraar -Naturapolis: contract behandelaar en verzekeraar met afspraken over volume, tarieven en verdeling -Restitutiepolis: declaratie door verzekerde met een lagere vergoeding

7 Prestaties en tarieven Basis GGZ Veranderingen in de GGZ 2014 PrestatieOmschrijvingMaximum duurMaximum NZA tarief Basis GGZ Kort (bk)Lichte DSM stoornissen 294 minuten€ 453,79 Basis GGZ middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 minuten€ 773,19 Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 752 minuten€ 1212,41 Basis GGZ Chronisch (BC Chronische stabiele stoornissen 750€ 1118,97 TransitieprestatieOnjuiste verwijzingen en doorloop 2013 120€ 182,22

8 Toelichting regels en registratieverplichting • Omschrijving van prestaties, toegestane verrichtingen, (hoofd)behandelaren. • Verplichting registratie van gegevens -AGB codes behandelaren -Gegevens patiënt -DSM stoornis -Behandeltraject -Gedeclareerd product -Afsluitreden -Overige verrichtingen • Verplichte gegevens op factuur • Transparantie naar cliënt (waaronder prijslijst en behandelplan) • Ook ROM gegevens aanleveren in de loop van 2014 Veranderingen in de GGZ 2014

9 POH-GGZ • Huisarts blijft verwijzer naar GGZ • Meer ondersteuning voor behandeling van klachten en beoordeling van vermoeden DSM stoornis • Valt onder somatische zorg, gekoppeld aan huisartsenpraktijk en vergoeding -Opslagtarief huisartsenpraktijk -0,25 fte POH-GGZ per normpraktijk • Integraal tarief voor verpleegkundigen, externe consulten, e-health etc. • Contract verzekeraar en huisarts • POH-GGZ in dienst of ingehuurd door huisarts • Mogelijk ook rechtstreeks contract POH-GGZ met verzekeraar

10 Verschillende beroepsgroepen in POH-GGZ • Grootste aandeel SPV-er • Ongeveer 10% psychologen, aandeel groeit • Consultatie specialistische hulp Veranderingen in de GGZ 2014 Ros-netwerk, 2013

11 Veranderingen in de GGZ 2014 Gespecialiseerde GGZ • Huidige 2 e lijn minus overgehevelde zorg naar BGGZ (10-20%) • Vooral gericht op multidiciplinaire aanpak en hoog risico • DBC systematiek handhaven • Zowel instellingen als vrijgevestigden • Overheveling lichtere zorg naar basis GGZ

12 Veranderingen in de GGZ 2014 Aandachtspunten vrijgevestigden voor 2014 • Hoe kom ik in beeld bij de huisarts? • In welk echelon bied ik mijn diensten aan? -Voor ELP kan POH-GGZ kansen bieden -Deel 2 e lijn behandelingen in basis GGZ uitvoeren • Omzetplafonds door verzekeraars • Als (nieuwe) zorgaanbieder bijtijds melden bij verzekeraar • Contractvrij werken nog wel mogelijk maar staat onder druk -Mogelijk aanpassing artikel 13 ZVW

13 Veranderingen SGGZ t.o.v. huidige 2 e lijn • Lager volume door overheveling naar BGGZ (20%) • Gedefinieerd hoofdbehandelaarschap • Registratie en transparantievereisten • Ook ROM voor vrijgevestigden • Zorgvraagzwaarte registreren • Nog nadrukkelijker verwijzing door huisarts Veranderingen in de GGZ 2014

14 Hoofdbehandelaarschap • Wie zijn hoofdbehandelaar -Klinisch Psycholoog -Klinisch Neuropsycholoog -Psychotherapeut -GZ Psycholoog -Psychiater -Specialist Ouderengeneeskunde -Klinisch Geriater -Verslavingsarts KNMG -Verpleegkundig specialist GGZ -Kinder- en jeugdpsycholoog NIP -Orthopedagoog Generalist • Veldnorm tot 2016, herziening in 2015 • Taken -Diagnose (face to face) -Behandelplan -Bevoegdheid medebehandelaren -Dossiervorming -Informatie en overleg medebehandelaren -Communicatie patiënt en naasten -Voortgangsbewaking • Verzekeraars kunnen afwijken van veldnorm

15 Veranderingen in de GGZ 2014 Tijdlijn zorginkoop voor 2014 • Juli: beleidsregels en tarieven vastgesteld, • September: Publicatie inkoopbeleid, mailing verzekeraars aan gecontracteerde aanbieders • Medio oktober offertes van aanbieders bij verzekeraars • 1 november contracten verzekeraars aanbieders • 15 november publicatie verzekeraars t.b.v. polis 2014 • Omzetplafonds kunnen in 2014 bijgesteld worden -Veranderd marktaandeel zorgverzekeraar -Verandering zorgaanbod in de regio -Verandering eigen praktijkvoering • Houd declaraties per verzekeraar goed in de gaten!

16 Voorbereiding contractering zorgverzekeraars • Welke verzekeraars zijn voor mij belangrijk? • Bestudeer inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars op websites • Welke zorg bied ik aan tegen welke tarieven? • Houd mails en deadline verzekeraar goed in de gaten! • Informeer ook uw cliënten Veranderingen in de GGZ 2014

17 Wat doet het NIP? • Meedenken en besluiten uitvoering Bestuurlijk Akkoord -Op niveau directeuren en bestuur van VWS, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen • Beïnvloeden beleid, bv, CVZ • Adviseren NZa over regelgeving • Aan tafel met zorgverzekeraars • Informeren leden via website, nieuwsbrief en voorlichtingsavonden.

18 Meer Informatie • Wekelijkse nieuwsbrief NIP • www.psynip.nl/themadossiers/zorgstelsel en bestuurlijk akkoord www.psynip.nl/themadossiers/zorgstelsel • Afdeling voorlichting via info@psynip.nl en telefonisch spreekuur (030-8201500)info@psynip.nl • Websites zorginkoop zorgverzekeraars • Informatiebijeenkomsten: NIP, zorgverzekeraars, NZa Veranderingen in de GGZ 2014


Download ppt "Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google