De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst Bekostiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst Bekostiging"— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst www.ggz-connect.nl Bekostiging
23 september 2013

2 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
Onderwerpen Bestuurlijk akkoorden Forensische Zorg Hervorming Langdurige Zorg Transitie jeugd-ggz Wet Marktordening Gezondheidszorg Zorg ‘dichterbij’ (POH GGZ en Basis GGZ) Gespecialiseerde GGZ – Top GGZ WMO AWBZ: zzp onderhoud, frictie, scheiden wonen-zorg ZVW: maatregelen 2012, eigen bijdrage, meerjarenafspraken, RG13a, NHC’s, kostprijsmodel, basisggz FZ: RF13a, liquiditeit, frictie, kostprijsonderzoek, NHC’s welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten welke toegevoegde waarde lever je en tegen welke kosten

3 Bestuurlijke Akkoorden 2014-2017
Waarom zijn de akkoorden gesloten? Wat hebben we er aan? Hoe is de stand van zaken? welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

4 Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014-2017
De belangrijkste punten: Kwaliteit binnen de kaders van de prijs en gepast gebruik Toegankelijkheid van de zorg Zorg naar voren in de keten Transparantie voor patiënten Ambulantisering Inzicht in zorgvraagzwaarte welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

5 Bestuurlijk Akkoord FZ 2013-2017
De belangrijkste van de 15 afspraken: Aanbevelingen uit rapport ‘stoornis en delict’ Stroomlijnen van de in- door- en uitstroom Ontkoppeling strafrechtelijke titel – bed Operationele capaciteit TBS plekken daalt Verkorten behandelduur TBS …. welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

6 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
FZ beleidslijnen Zorgbehoefte en beveiliging van de patiënt zijn leidend, niet alleen de strafrechtelijke titel/plek Capaciteit TBS verminderen met 257 plekken (van 1867 naar 1610 plekken) Verkorten behandelduur TBS (moet 271 plekken opleveren, waardoor eind 2018 er 1339 plekken zijn) Zelfde productstructuur als in de cGGZ welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

7 Impact op bedrijfsvoering FZ
Enorme impact, ondanks budgetvangnet (2013 en 2014: 95%, in 2015: 70%) Vanaf : zeven verblijfssoorten (ipv 3) en 4 beveiligingsniveaus Verhoogde maxtarieven n.a.v. kostprijs onderzoek Regelgeving Nza + DBCO in Ci/13/35c welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

8 Hervorming Langdurige Zorg
Regeerakkoord Zorgakkoord Brief Hervorming Langdurige Zorg Samenhangende onderdelen (nog in voorbereiding wetswijzigingen en transitieplannen) Wmo Wet Langdurig Intensieve Zorg (= nieuwe awbz) Zvw Langer thuis (bij ggz in BA ) welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

9 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
HLZ beleidslijn Twee onderdelen voor ggz van belang: Decentralisatie naar Wmo van Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, Dagbesteding, Inloop ggz, Kortdurend Verblijf en Vervoer (relatie met participatiewet en jeugd) Overheveling langdurige ggz naar Zvw (relatie met Bestuurlijk Akkoord) Dit wacht op brief van Van Rijn aan 2eKamer welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

10 Impact beleidslijn HLZ op bedrijfsvoering
Van alle onderwerpen komen transitieplannen Lees de lobbymail en ledennieuwsbrief En kijk op welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

11 Transitie jeugd-ggz beleidslijn
Jeugdwet moet nog door 2e en 1e kamer Planning transitie per Afspraken over regionale transitiearrangementen lopen Frictiekostenmodel is beschikbaar welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

12 Transitie jeugd-ggz impact op bedrijfsvoering
De impact is groot Opvraag van de gegevens door de gemeenten: lever aan binnen CBP regels en wat je kan Quickscan hierover loopt. Voorlopige resultaten volgen Discussie over wel/niet in DBC’s/wie inkoopt loopt welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

13 Over de werking van het stelsel
Even een kort lesje Over de werking van het stelsel welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

14 Stelsel: rollen en verantwoording van verschillende partijen
Nza: WMG - marktmeester CVZ: Zvw: - advies over verzekerde zorg Zorgverzekeraar: inkoper van zorg met zorgplicht Zorgaanbieder: uitvoerder van tijdige, kwalitatief juiste en gepaste zorg welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

15 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
WMG Alle zorg valt onder de reikwijdte WMG Verzekerde zorg is gesplitst in basispakket en aanvullende pakketten Basispakket is gesplitst in huisartsenzorg en alle basispakketzorg door anderen geleverd In functionele termen beschreven, met prestatiebeschrijvingen en tarieven welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

16 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
CVZ Het CVZ adviseert de minister over wat er aan verzekerde zorg in basispakket valt, wat onverzekerde zorg is Bijv: vanaf is de diagnosegroep ‘aanpassingsstoornissen’ geen verzekerde zorg meer in het basispakket En vanaf valt geïndiceerde preventie onder het huisartsenkader welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

17 Van budget naar prestatiebekostiging
Waren er eerst budgetafspraken per financier (‘zak met geld bij de voordeur’) Nu zijn er inkomsten als de declaratie betaald is van een individuele verzekeraar voor de geleverde behandeling van een verzekerde van die verzekeraar Dit vergt veel van de AO-IC en de FA welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

18 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
Zorgverzekeringswet Huisarts POH GGZ Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ, w.o TOP GGZ welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

19 Beleidslijn ‘Zorg dichterbij’

20 POH GGZ impact op bedrijfsvoering
Instroom in bGGZ en gGGZ verandert door de verruiming van POH GGZ uren per huisartsen-normpraktijk Eerst POH GGZ bij beginnende klachten Vormvrij, maar wel onder regie van de huisarts, ook de geïndiceerde preventie Zie verder de regelgeving op welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

21 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
Beleidslijn Basis GGZ Instroom op verwijzing van de huisarts Sprake van DSM benoemde stoornis 4 producten kort, middel, intensief en chronisch Inschatting van VWS over de verhouding van BK, BM, BI en BC ligt op welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

22 Basis GGZ impact op bedrijfsvoering
Verwijsbrief huisarts Registratie op hoofdlijn idem als gGGZ Aanleverspecificaties nog niet klaar bij DIS en ZV, wel de MDS (‘kapstokhaakjes’) Hoe organiseren? Meer info op bijeenkomst 7 oktober a.s. welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

23 Gespecialiseerde ggz beleidslijn
Instroom via verwijzer zoals door verzekeraar vastgelegd, in ieder geval de huisarts bij geplande zorg Productstructuur dbc ggz robuuster Meer richtlijn georiënteerd In- en verkoop onderbouwen welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

24 Gespecialiseerde ggz impact op bedrijfsvoering
Alle regelgeving zoals door de Nza + DBCO opgesteld > lees Ci/13/35c Verhoogde max-maxtarieven n.a.v. kostprijs onderzoek Zorgprofielen bij DBC onderhoud en beoordeling ‘eigen’ DIS data. welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

25 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
TOP GGZ beleidslijn TOP GGZ is voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de gGGZ Zie ook: welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

26 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
Overige zaken welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

27 Vragen/opmerkingen over inhoud regelgeving NZa?
en graag een cc aan of aan Dan kunnen we uw belangen beter behartigen en waar nodig snel een FAQ maken samen met de NZa welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten

28 welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten
Meer informatie Bellen of mailen met GGZ Nederland Marloes van Es: 8986 Yvonne Moolenaar: 8979 Monique Strijdonck: 8977: welke toegevoegde waarde levert u en tegen welke kosten welke toegevoegde waarde lever je en tegen welke kosten


Download ppt "Themabijeenkomst Bekostiging"

Verwante presentaties


Ads door Google