De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst financiering & bekostiging www.ggz-connect.nl 15 mei 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst financiering & bekostiging www.ggz-connect.nl 15 mei 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst financiering & bekostiging www.ggz-connect.nl 15 mei 2014 1

2 Onderwerpen •Hervorming Langdurige Zorg •Curatieve GGZ •Forensische Zorg •Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar jeugdwet 2

3 Hervorming Langdurige Zorg •WMO: Individuele begeleiding, dagbesteding, inloopfunctie ggz, kortdurend verblijf, ZZP C •WLZ: ZZP-B > na 3 jaar intramuraal verblijf, na totstandkoming inhoudelijke criteria ook ZZP C instroom mogelijk •ZVW : ZZP-B, max 3 jaar intramuraal verblijf, indicatie is leidend 3

4 Stroomschema 4 Wmo Ontwikkelings gericht Wlz B Cliënt C Zvw Wmo stabiliteitsger icht Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar Wmo Ambulante Zorg

5 HLZ > WMO WMO: •Individuele begeleiding, dagbesteding, inloopfunctie ggz, kortdurend verblijf naar alle gemeenten •ZZP C naar centrumgemeenten •In toekomst voor ZZP C doorstroom naar Wlz •Invoering per 2015 •Wetgeving TK afgerond, EK komt nog 5

6 HLZ > WMO Inkoop: •Beleidsvrijheid gemeenten (op gebied van contractering, tarieven, volume, bevoorschotting, eisen). •Wel informatiekaarten. Toegang: •Op basis van melding, daarna onderzoek aanvraag en beschikking. Bekostiging: •Beleidsvrijheid gemeenten •Wel handreikingen, notitie Reservepositie volgt nog 6

7 HLZ > WMO Declaratie: •Beleidsvrijheid gemeenten •Wel declaratiestandaard; geënt op AW319 Macrobudget: •Korting ambulante zorg verzacht •ZZP C zonder korting over •Eind januari eerste grove verdeling budget per gemeente bekend •Meicirculaire nieuwe verdeling budget 2015 (historisch!) per gemeente bekend (peiljaar 2013) 7

8 HLZ > WMO Proces: •Na 1 juli: na publicatie in staatsblad persoonsgegevens beschikbaar •Inkoop afronden: uiterlijk 1 oktober •Vastgestelde verordening: 1 november 8

9 HLZ > WLZ WLZ: •ZZP B na 3 jaar intramuraal verblijf (=2 jr ZZP B) •Ook toegang vanuit andere domeinen, bijv. vanuit Wmo (ZZP C) na ontwikkeling inhoudelijke criteria •KIB en toeslag niet strafrechtelijke forensische psychiatrie •Invoering per 2015?? •Wetgeving TK en EK nog niet afgerond. Eerste schriftelijke vragenronde 15 mei. •Nota van Wijziging Wlz regelt toegang ZZP B. Wordt begin juni aan TK voorgelegd. 9

10 HLZ > WLZ Inkoop: •Door 32 zorgkantoorregio’s •Landelijk inkoopkader (ZN) •Bevoorschotting voorlopig gehandhaafd daarna op basis van declaraties Toegang: •Indicatiestelling door CIZ (zorgprofielen niet omvang!) •ZiN ontwikkelt inhoudelijke criteria / ‘duiding’ •Veld ontwikkelt screeningsinstrument 10

11 HLZ > WLZ Bekostiging: •In 2015: op basis van ZZP’s •Toeslagen onveranderd •Daarna onderhoud ZZP’s 11

12 HLZ > WLZ Declaratie: •Via AW 319 Macro budget: •ZZP B zonder korting over •Verdeelsystematiek contracteerruimte blijft hetzelfde 12

13 HLZ > WLZ Proces: •Vaststelling beleidsregels: 1 juli (onder voorbehoud van politieke besluitvorming) •Publicatie budgetformulier: 1 augustus (onder voorbehoud van politieke besluitvorming) 13

14 HLZ > ZVW ZVW : •ZZP B, max 3 jaar intramuraal verblijf (1 jaar DBC + 2 jaar ZZP-B) •Vervoer dagbesteding als toeslag •Klinisch Intensieve Bedden (KIB-toelating) •Toeslag niet strafrechtelijke forensische zorg 14

15 HLZ > ZVW Inkoop: •Door zorgverzekeraars •Bevoorschotting •Proces: start 2014 conform Zvw in-en verkoop Toegang: •Geen CIZ, dus inschatting professional, daarna wellicht checklist of machtiging zorgverzekeraar •Dossiervorming van belang 15

16 HLZ > ZVW Bekostiging : •In 2015: Op basis van ZZP’s na 365 dagen DBC •In 2015: KIB en toeslag niet strafrechtelijke forensische zorg onveranderd •In toekomst: op basis van doorontwikkelde DBC systematiek 16

17 HLZ > ZVW Declaratie: •Discussie ZN-GGZ Nederland •Insteek GGZ Nederland: Declaratie en betaling moet maandelijks mogelijk blijven per 1/1/2015. In 2015 eerst via AW319, daarna via GZ321 •Insteek ZN: GZ321 Macrobudget: •Alles gaat zonder korting over, peiljaar 2013 •Verdeling over zorgverzekeraars op Zvw manier (van regiobudget naar individueel verzekerden) 17

18 HLZ > ZVW Proces: •Vaststelling beleidsregels: 1 juli (onder voorbehoud van politieke besluitvorming) 18

19 Kapitaallasten intramuraal L-GGZ Hoofdlijn: •NHC tarieven en overgangsregime blijft gelijk •Afhandeling overgangsregime gaat vanaf 2015 ook voor L GGZ via zorgverzekeringsfonds net als voor de gGGZ. •Beleidsregel publicatie rond begin juli 19

20 Meer informatie •www.ggz-connect.nlwww.ggz-connect.nl •www.ggznederland.nlwww.ggznederland.nl •www.nza.nlwww.nza.nl •www.platform-izo.nlwww.platform-izo.nl •www.invoeringwmo.nlwww.invoeringwmo.nl •www.hervorminglangdurigezorg.nlwww.hervorminglangdurigezorg.nl •www.platform-izo.nlwww.platform-izo.nl •www.zorgregistratie.nlwww.zorgregistratie.nl Bellen of mailen met GGZ Nederland Yvonne Moolenaar: 8979 ymoolenaar@ggznederland.nlymoolenaar@ggznederland.nl 20

21 Korte pauze koffie/thee/fris 21

22 Curatieve Zorg •Huisartsenkader (POH) •Basis-GGZ •Gespecialiseerde GGZ 22

23 Huisartsenkader (POH) •Zorgcontinuüm in eigen regio organiseren •Verwijzen van….en naar > hoe loopt dat bij u •Preventie en aanpassingstoornissen vallen onder verzekerde zorg in het huisartsenkader •Nieuwe bekostiging ‘in de maak’ voor huisartsenzorg 23

24 Basis GGZ •Zorgcontinuüm in eigen regio organiseren •Verwijzen naar > hoe loopt dat bij u? •Correct registreren, controleren en declareren •Regelgeving wordt momenteel geëvalueerd •26 mei bGGZ > opgeven bij Nesseboom@ggznederland.nl Nesseboom@ggznederland.nl 24

25 Gespecialiseerde GGZ •Productstructuur DBC GGZ > zeer weinig wijzigingen •Regelgeving is te ver doorgeschoten •Correct registreren, controleren en declareren •Jaarrekening / audit alert 25

26 Hoog specialistische GGZ •Advies van de gezondheidsraad over TOP GGZ is begin mei 2014 aan VWS gestuurd; •Hoog specialistische ggz wordt onderkend (naar analogie van de somatiek; •Zie het advies op: www.gezondheidsraad.nlwww.gezondheidsraad.nl 26

27 Kapitaallasten gGGZ Hoofdlijn: •In grote lijn geen wijzigingen. •De tarieven wijzigen beperkt i.v.m. onderhoud NHC (bezetting) en m2 correctie behandeling. Tarieven gaan deels omhoog en deels omlaag. •Macro NHC budget daalt een beetje, budget valt vrij voor zorg •Beleidsregel publicatie rond 1 juli 27

28 Forensische Zorg (FZ) •Prestatiebekostiging vanaf 1-1-2016 Tot die tijd vangnet (2013: 95%, 2014: 95%, 2015: 70%) •Efficiencykorting op volume en/of prijs 2015 (op 13/6/2014 in Forensisch Netwerk gesprekspunt) •In 2014: 3 ranges (voor de 7) verblijfsintensiteiten voor indicatiestelling en plaatsing. Registratie en facturatie in 7. •Tip: lees de inhoudelijke omschrijving ook met de bril voor voor de gGGZ 28

29 Kapitaallasten FZ Hoofdlijn: •Inventariscomponent nog niet goed geregeld •Resten ook nog wat kleinere vraagstukken over het afrekenen van overgangsregime. •Doelstelling is helderheid rond de zomer 29

30 Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar de jeugdwet -Harde leeftijdsgrens: tot 18 jaar = jeugdwet (ook DJI) -VNG wil DBC GGZ wel ‘promoten’, maar geen garantie -Het is een rijdende trein -Declaratie via Vecozo ? -DBC’s wel/niet naar DIS bak? -http://www.voordejeugd.nl/http://www.voordejeugd.nl/ 30

31 Meer informatie •www.ggz-connect.nlwww.ggz-connect.nl •www.voordejeugd.nlwww.voordejeugd.nl •Ledenbrief/lobbymailLedenbrief/lobbymail •www.ggznederland.nlwww.ggznederland.nl •www.nza.nlwww.nza.nl •www.dbconderhoud.nlwww.dbconderhoud.nl Bellen of mailen met GGZ Nederland Marloes van Es: 8986 mves@ggznederland.nlmves@ggznederland.nl Margreet Vroomen: 8976 mvroomen@ggznederland.nl (kapitaallasten)mvroomen@ggznederland.nl 31


Download ppt "Themabijeenkomst financiering & bekostiging www.ggz-connect.nl 15 mei 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google