De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst financiering & bekostiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst financiering & bekostiging"— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst financiering & bekostiging
15 mei 2014

2 Onderwerpen Hervorming Langdurige Zorg Curatieve GGZ Forensische Zorg
Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar jeugdwet WMO AWBZ: zzp onderhoud, frictie, scheiden wonen-zorg ZVW: maatregelen 2012, eigen bijdrage, meerjarenafspraken, RG13a, NHC’s, kostprijsmodel, basisggz FZ: RF13a, liquiditeit, frictie, kostprijsonderzoek, NHC’s

3 Hervorming Langdurige Zorg
WMO: Individuele begeleiding, dagbesteding, inloopfunctie ggz, kortdurend verblijf, ZZP C WLZ: ZZP-B > na 3 jaar intramuraal verblijf, na totstandkoming inhoudelijke criteria ook ZZP C instroom mogelijk ZVW : ZZP-B, max 3 jaar intramuraal verblijf, indicatie is leidend

4 Stroomschema Wmo Ontwikkelings gericht Wlz B Cliënt C Zvw
stabiliteitsgericht Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar Ambulante Zorg

5 HLZ > WMO WMO: Individuele begeleiding, dagbesteding, inloopfunctie ggz, kortdurend verblijf naar alle gemeenten ZZP C naar centrumgemeenten In toekomst voor ZZP C doorstroom naar Wlz Invoering per 2015 Wetgeving TK afgerond, EK komt nog

6 HLZ > WMO Inkoop: Beleidsvrijheid gemeenten (op gebied van contractering, tarieven, volume, bevoorschotting, eisen). Wel informatiekaarten. Toegang: Op basis van melding, daarna onderzoek aanvraag en beschikking. Bekostiging: Beleidsvrijheid gemeenten Wel handreikingen, notitie Reservepositie volgt nog

7 HLZ > WMO Declaratie: Beleidsvrijheid gemeenten
Wel declaratiestandaard; geënt op AW319 Macrobudget: Korting ambulante zorg verzacht ZZP C zonder korting over Eind januari eerste grove verdeling budget per gemeente bekend Meicirculaire nieuwe verdeling budget 2015 (historisch!) per gemeente bekend (peiljaar 2013)

8 HLZ > WMO Proces: Na 1 juli: na publicatie in staatsblad persoonsgegevens beschikbaar Inkoop afronden: uiterlijk 1 oktober Vastgestelde verordening: 1 november

9 HLZ > WLZ WLZ: ZZP B na 3 jaar intramuraal verblijf (=2 jr ZZP B)
Ook toegang vanuit andere domeinen, bijv. vanuit Wmo (ZZP C) na ontwikkeling inhoudelijke criteria KIB en toeslag niet strafrechtelijke forensische psychiatrie Invoering per 2015?? Wetgeving TK en EK nog niet afgerond. Eerste schriftelijke vragenronde 15 mei. Nota van Wijziging Wlz regelt toegang ZZP B. Wordt begin juni aan TK voorgelegd.

10 HLZ > WLZ Inkoop: Door 32 zorgkantoorregio’s
Landelijk inkoopkader (ZN) Bevoorschotting voorlopig gehandhaafd daarna op basis van declaraties Toegang: Indicatiestelling door CIZ (zorgprofielen niet omvang!) ZiN ontwikkelt inhoudelijke criteria / ‘duiding’ Veld ontwikkelt screeningsinstrument

11 HLZ > WLZ Bekostiging: In 2015: op basis van ZZP’s
Toeslagen onveranderd Daarna onderhoud ZZP’s

12 HLZ > WLZ Declaratie: Via AW 319 Macro budget:
ZZP B zonder korting over Verdeelsystematiek contracteerruimte blijft hetzelfde

13 HLZ > WLZ Proces: Vaststelling beleidsregels: 1 juli (onder voorbehoud van politieke besluitvorming) Publicatie budgetformulier: 1 augustus (onder voorbehoud van politieke besluitvorming)

14 HLZ > ZVW ZVW : ZZP B, max 3 jaar intramuraal verblijf (1 jaar DBC + 2 jaar ZZP-B) Vervoer dagbesteding als toeslag Klinisch Intensieve Bedden (KIB-toelating) Toeslag niet strafrechtelijke forensische zorg

15 HLZ > ZVW Inkoop: Door zorgverzekeraars Bevoorschotting
Proces: start 2014 conform Zvw in-en verkoop Toegang: Geen CIZ, dus inschatting professional, daarna wellicht checklist of machtiging zorgverzekeraar Dossiervorming van belang

16 HLZ > ZVW Bekostiging :
In 2015: Op basis van ZZP’s na 365 dagen DBC In 2015: KIB en toeslag niet strafrechtelijke forensische zorg onveranderd In toekomst: op basis van doorontwikkelde DBC systematiek

17 HLZ > ZVW Declaratie: Discussie ZN-GGZ Nederland
Insteek GGZ Nederland: Declaratie en betaling moet maandelijks mogelijk blijven per 1/1/2015. In 2015 eerst via AW319, daarna via GZ321 Insteek ZN: GZ321 Macrobudget: Alles gaat zonder korting over, peiljaar 2013 Verdeling over zorgverzekeraars op Zvw manier (van regiobudget naar individueel verzekerden)

18 HLZ > ZVW Proces: Vaststelling beleidsregels: 1 juli (onder voorbehoud van politieke besluitvorming)

19 Kapitaallasten intramuraal L-GGZ
Hoofdlijn: NHC tarieven en overgangsregime blijft gelijk Afhandeling overgangsregime gaat vanaf 2015 ook voor L GGZ via zorgverzekeringsfonds net als voor de gGGZ. Beleidsregel publicatie rond begin juli

20 Meer informatie Bellen of mailen met GGZ Nederland www.ggz-connect.nl
Bellen of mailen met GGZ Nederland Yvonne Moolenaar: 8979

21 Korte pauze koffie/thee/fris

22 Curatieve Zorg Huisartsenkader (POH) Basis-GGZ Gespecialiseerde GGZ

23 Huisartsenkader (POH)
Zorgcontinuüm in eigen regio organiseren Verwijzen van….en naar > hoe loopt dat bij u Preventie en aanpassingstoornissen vallen onder verzekerde zorg in het huisartsenkader Nieuwe bekostiging ‘in de maak’ voor huisartsenzorg

24 Basis GGZ Zorgcontinuüm in eigen regio organiseren
Verwijzen naar > hoe loopt dat bij u? Correct registreren, controleren en declareren Regelgeving wordt momenteel geëvalueerd 26 mei bGGZ > opgeven bij

25 Gespecialiseerde GGZ Productstructuur DBC GGZ > zeer weinig wijzigingen Regelgeving is te ver doorgeschoten Correct registreren, controleren en declareren Jaarrekening / audit alert

26 Hoog specialistische GGZ
Advies van de gezondheidsraad over TOP GGZ is begin mei 2014 aan VWS gestuurd; Hoog specialistische ggz wordt onderkend (naar analogie van de somatiek; Zie het advies op:

27 Kapitaallasten gGGZ Hoofdlijn: In grote lijn geen wijzigingen.
De tarieven wijzigen beperkt i.v.m. onderhoud NHC (bezetting) en m2 correctie behandeling. Tarieven gaan deels omhoog en deels omlaag. Macro NHC budget daalt een beetje, budget valt vrij voor zorg Beleidsregel publicatie rond 1 juli

28 Forensische Zorg (FZ) Prestatiebekostiging vanaf 1-1-2016
Tot die tijd vangnet (2013: 95%, 2014: 95%, 2015: 70%) Efficiencykorting op volume en/of prijs 2015 (op 13/6/2014 in Forensisch Netwerk gesprekspunt) In 2014: 3 ranges (voor de 7) verblijfsintensiteiten voor indicatiestelling en plaatsing. Registratie en facturatie in 7. Tip: lees de inhoudelijke omschrijving ook met de bril voor voor de gGGZ

29 Kapitaallasten FZ Hoofdlijn:
Inventariscomponent nog niet goed geregeld Resten ook nog wat kleinere vraagstukken over het afrekenen van overgangsregime. Doelstelling is helderheid rond de zomer

30 Kinder- en Jeugdpsychiatrie naar de jeugdwet
Harde leeftijdsgrens: tot 18 jaar = jeugdwet (ook DJI) VNG wil DBC GGZ wel ‘promoten’, maar geen garantie Het is een rijdende trein Declaratie via Vecozo ? DBC’s wel/niet naar DIS bak?

31 Meer informatie www.ggz-connect.nl www.voordejeugd.nl
Ledenbrief/lobbymail Bellen of mailen met GGZ Nederland Marloes van Es: 8986 Margreet Vroomen: 8976 (kapitaallasten)


Download ppt "Themabijeenkomst financiering & bekostiging"

Verwante presentaties


Ads door Google