De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst Iris Bandhoe, Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit HA/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst Iris Bandhoe, Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit HA/"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst Iris Bandhoe, Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit HA/ POH GGZ G BGGZ SGGZ

2 Werkgebied Delft Westland Oostland en Nieuw Waterweg Noord ongeveer ½ miljoen inwoners

3 Cijfers • Jaarlijks +/- 13.000 patiënten in zorg • Bedden: 305 ( 182 ZVW) • Aantal medewerkers: +/- 950 (700 fte) • Budget: +/- 70 miljoen euro • ZVW, AWBZ, WMO

4 HUISARTS/POHGENERALISTISCHE GGZSPECIALITISCHE GGZ HUISARTS/POH1 E LIJN2 E LIJN Februari 2013

5 Traject • PVA en wekelijkse stuurgroep HERINRICHTING (in relatie tot zorginkoop) • Projectgroepen: – POH GGZ – G BGGZ/GR1PP – SGGZ • (verplichte) Voorlichting aan medewerkers op 4 avonden in december (Herinrichting, Zorginkoop en eisen) • Voorlichtingsbijeenkomsten voor h.a.

6 G BGGZ • Producten kort, middel en intensief. Chronisch? • Psychologische hulpverlening. • Protocollen (E-health) • Farmacotherapie in de SGGZ • Hfd. behandelaar is de GZ psycholoog • Behandeluren duidelijk  in te zetten fte • Apart dossier en eigen locaties

7 Aanmelding O&A: ROM en BHP Behandeling ORS en SRS Evaluatie: ROM en CQi Afsluiten/ vervolg Verzekerd? G BGGZ proces Wachtlijst beheer: • < 3 weken • >3 weken verwijzing Verwijzing: • Datum voor datum start • Vermoeden van stoornis • Zorgzwaarte • Door: H.A., BJZ, bedrijfsarts 75 % van de behandeling op basis van opgestelde protocollen: registratie ID? Triage Regelgeving over wat binnen G BGGZ max. mag Wijziging zorgzwaarte: -Via H.A. naar S GGZ - Binnen G BGGZ: pt informeren Indicatoren: -ROM: 80% -ORS/SRS: 50% -CQi: 80% -Declarabiliteit: 75% -Direct/indirect: 75%/25%

8 SGGZ Uitgangspunt vormen zorgpaden 1.Sluiten wat beteft de indicatiecriteria aan bij het verwijsmodel: risico en complexiteit 2.Meerdere paden met duidelijke doelen/uitstroom 3.Zorgpaden zijn opgebouwd uit modules (toets aan CVZ) 4.E-health maakt onderdeel uit van de zorgpaden 5.Evaluatiemomenten incl. ROM staan per zorgpad beschreven 6.Aansluiting met crisiszorgverlening en klinische zorg staat beschreven 7.Ervaringsdeskundigheid, familiebeleid, somatische zorg heeft een plek binnen de zorgpaden 8.Zorgpaden zijn in EPD te registreren 9.Registratie sluit aan bij productgroepen DBC’s 10.De zorgpaden zijn kosteneffectief

9 Proces S GGZ Aanmelding O&A (ROM) (BHP <6 wk) Zorgpad Evaluatie (100%) (ROM en CQi) Vervolg SGGZ/ G BGGZ/ H.A. Indicatoren: -ROM: 80% gestart en 50% gesloten DBC -CQi: 50% -Declarabiliteit: 70% -Direct/indirect: 60%/40% Triage IndicatorenIGZ: -Somatische screening -Continuïteit na ontslag -Beschikbaarheid medicatieoverzicht -Separeren Kliniek: -Heropnames -Opnameduur x traject Verwijzing: • Datum voor datum start/verwijsbrief • Vermoeden van stoornis • Door: H.A., BJZ, Bedrijfsarts, Med. Speciliast, arts ouderengeneeskunde Verzekerd? Wachtlijst beheer: • Treeknormen • > treeknormen: verwijzing • Internet • 75 % van de behandeling op basis van zorgpad • substitutie 5% e- health ID? Signaleringsplan: 70% Crisisplan/kaart: 50%

10 Traject • Leidinggevende • Selectie medewerkers • Sentimenten • Inrichten systemen en controles • “Triage” instrument samen met h.a. ontwikkeld

11 Verwijshulp H.A.

12 Heden Huisarts POH GGZ (klachten) Detachering van GGZ Delfland POH GGZ (klachten) Detachering van GGZ Delfland • Hoofdbehandelaar: GZ-psycholoog en J&K Psych/ Orthop. Gen. • Protocollen binnen de producten kort, middel en intensief/E-M-health • Geen medicatie • Eigen dossier etc. • Hoofdbehandelaar: GZ-psycholoog en J&K Psych/ Orthop. Gen. • Protocollen binnen de producten kort, middel en intensief/E-M-health • Geen medicatie • Eigen dossier etc. • Hoofdbehandelaar: Psychiater, Klinisch psycholoog en psychotherapeut • Zorgpaden binnen de DBC productgroepen/E-M-health • Crisisdienst en HIC’s • FACT, IHT en OVDB en om reductie in klinische zorg op te vangen • Eigen dossier etc. • Hoofdbehandelaar: Psychiater, Klinisch psycholoog en psychotherapeut • Zorgpaden binnen de DBC productgroepen/E-M-health • Crisisdienst en HIC’s • FACT, IHT en OVDB en om reductie in klinische zorg op te vangen • Eigen dossier etc.

13 Enkele gegevens

14

15

16

17 Toekomst: Ontwikkelingen Personeel POH-GGZ: Discipline POH-GGZ: Discipline SGGZ: Zorgpaden Hoofdbehandelaar Ambulantiseren HIC/FACT/IHT SGGZ: Zorgpaden Hoofdbehandelaar Ambulantiseren HIC/FACT/IHT G BGGZ Protocollen Hoofdbehandelaar G BGGZ Protocollen Hoofdbehandelaar Transitie Jeugd Disciplinemix Omvang (kosten) Disciplinemix Omvang (kosten) FPP 2014 (mei 2014) FPP 2014 (mei 2014) Strategisch Personeels- Beleid en Planning SCENARIO’S (1 juli 2014) Strategisch Personeels- Beleid en Planning SCENARIO’S (1 juli 2014) Verkoop 2015 (baten) Verkoop 2015 (baten) Ondersteunende diensten Leiderschap/ management Leiderschap/ management Sociaal Plan Werving Opleidingsplannen Werving Opleidingsplannen

18 Toekomst…vraagstukken • POH GGZ • Screeningsinstrument en verwijzing h.a. • 5 gesprekken en stoornis? • 13 gesprekken en protocollen? • Verschillende eisen verzekeraars (MIRRO, ORS/SRS, E-health)! • Prestatie Chronisch (in relatie tot FACT-model?) • Hoofdbehandelaarschap en kosten/opbrengsten, Medebehandelaarschap en verantwoordelijkheden • Medicatie in G BGGZ ( psychiater 5 %, 5%, 10% en 15 % binnen de prestaties) • Inkoop 2015

19


Download ppt "Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst Iris Bandhoe, Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en Kwaliteit HA/"

Verwante presentaties


Ads door Google