De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Fact en verder Hoe ver dan? Rob Laane Zorginkoper UVIT 21-06-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Fact en verder Hoe ver dan? Rob Laane Zorginkoper UVIT 21-06-2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Fact en verder Hoe ver dan? Rob Laane Zorginkoper UVIT 21-06-2011

2 2 Inhoud presentatie Terugblik Stand van zaken Kansen en bedreigingen Nieuwe ordening GGZ Vooruitblik

3 3 Zorg organiseren voor: Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening Gekenmerkt door: Ondersteuningsvraag bij behandeling, wonen, werken en vrije tijd 160.000 mensen

4 4 Waar komen we vandaan? Jaren ’90 modellen voor integrale zorg Casemanagement (makelaarsmodel, klinisch) Jaren ‘0 opkomst (f)act als oplossing voor integrale behandeling Verspreiding over Nederland Nu zo’n 100 (f)act teams deels gecertificeerd Samen 17000 cliënten in zorg

5 5 Fact Herkend en erkend Opgenomen in richtlijn Spreidt zich uit als olievlek over Nederland Wordt vermeld in de inkoopgids van Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars stimuleren ontwikkeling fact Blijkt ook een oplossing voor jeugd ouderen etc. Helpt aantal bedden in de GGZ te reduceren

6 6 Beddengebruik psychiatrisch ziekenhuis Beschermd wonenTotaal Nederland13544189 Engeland632285 Duitsland12818146 Italie53237 Spanje431356 Zweden5888146

7 7 Kosten curatieve GGZ

8 8 Transitieproject Noord Holland Noord Heeft succes fact in beeld gebracht Laat zien dat er heel veel partijen mee te maken hebben Dat goede zorg niet duurder hoeft te zijn Dat er een groot aantal baten mee gemoeid zijn

9 9 Fact integraal levert Beter sociaal functioneren Minder uitval uit zorg Hogere arbeidsparticipatie Minder klinische dagen

10 10 Gevaren Incidenten Ervaringen uit het verleden Wet en regelgeving En… Een ongekend pakket aan bezuinigingen!!!!!!

11 11 Incidenten Schietincident Alphen Bijlmoord Hoensbroek

12 12 Ervaringen uit het verleden “Ik kon nergens terecht met mijn zorgen” “Als ik bel neemt er niemand op” “Als familie word je niet gehoord” “Na vijf uur staan wij er alleen voor” “Hij moet nu worden opgenomen want wij zijn aan het eind van ons Latijn”

13 13 Wet en regelgeving Tot 2008 had een cliënt alleen te maken met de AWBZ; Na 2008 is de kans groot dat hij/zij te maken heeft met de ZVW, WMO, AWBZ en Justitie Heeft ondersteuning nodig voor inkomen, het vinden van werk of dagactiviteiten. Kan in dit kader te maken krijgen met de bijstand, de WIA en de WSW

14 14 Draconische bezuinigingen!!!! Aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg (EPZ) van 8 naar 5 Verhogen Eigen Bijdrage EPZ van € 10,- naar € 20,-/zitting Invoeren Eigen Bijdrage 2de lijns specialistische GGz (>18 jr): - DBC’s Diagnostiek en Behandeling Kort : € 100,- - DBC’s Indirecte tijd en Crisis: € 0,- - Overige DBC productgroepen € 295,-

15 15 vervolg Patiënten betalen maximaal voor twee DBC’s per jaar een EB 4. Invoeren Eigen Bijdrage voor Verblijf (>18 jr) € 145,-/maand DBC productgroep Aanpassingsstoornis uit het verzekeringspakket Zelf betalen door patiënt van No Show Een totale (landelijke) korting op de tarieven en budgetten van € 222 miljoen (door de NZa door te voeren) Niet gebudgetteerde instellingen en de vrijgevestigden worden binnen het budgetmodel gebracht. Er wordt € 2 mlj uitgetrokken om de anonieme E-mental health te subsidiëren

16 16 Overheveling deel AWBZ naar gemeenten Dagbesteding en begeleiding

17 17 Gevolgen Zorg wordt op verschillende manieren betaald Cliënt wordt door de stelsels gefileerd Instellingen moeten meer doen om in samenhang bekostigd te worden Door eigen bijdrage eigen betaling zal de cliënt de zorg gaan mijden. Dat willen we juist NIET.

18 18 Wat is er nog mogelijk? Zorg kan thuis worden georganiseerd ipv in de instelling Geld van bedden kan opnieuw worden ingezet om zware zorg thuis te leveren Nieuwe arrangementen zijn denkbaar (logeren in de wijk, het weer verkrijgen van een baan tot korte zeer intensieve klinische zorg) en vooral thuis blijven wonen Zorg wordt niet meer versnipperd aangeboden maar integraal op alle levensterreinen.

19 19 Hiervoor is het nodig dat: Alle partijen de cliënt in zijn totaliteit beschouwen Dat maatregelen en beleid in deze samenhang moeten worden ontwikkeld Men beseft dat kosten voor de baat uit gaan Er een klimaat blijft bestaan waarbij men risico’s durft blijven te nemen Zorg 24/7 beschikbaar is

20 20 Fact staat verder: Voor een andere ordening van de GGZ -Complexe zorg kan anders, beter worden georganiseerd Minder complexe zorg kan in 1stelijnsketens worden ondergebracht

21 21 Fact en de toekomst Van 100 naar 1000 teams? Doorontwikkeling fact verandert de zorg Blijven lobbyen naar de bekostigingsketen met name daar waar ondersteuning niet als zorg wordt gezien

22 22 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "1 Fact en verder Hoe ver dan? Rob Laane Zorginkoper UVIT 21-06-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google