De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012. Programma • 20.00u Welkom • 20.05u Inleiding, de maatregelen in kaart • 20.30u Brainstorm, uitwisselen informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012. Programma • 20.00u Welkom • 20.05u Inleiding, de maatregelen in kaart • 20.30u Brainstorm, uitwisselen informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012

2 Programma • 20.00u Welkom • 20.05u Inleiding, de maatregelen in kaart • 20.30u Brainstorm, uitwisselen informatie • 21.15u Vervolgafspraken • 21.25u Naamgeving • 21.30u Einde

3 Extramuralisering zorgzwaartepakket 4 (zzp 4)  Mensen met zorgzwaartepakketten 1-4 hebben geen recht meer op verblijf in intramurale instellingen.  Met “lichtere” zorg kan geen aanspraak meer gemaakt worden op verblijf in een verpleeg- en verzorgingstehuis of instelling voor gehandicaptenzorg.  ZZP 4 is bedoeld voor mensen die licht dementerend zijn, slecht horen of zien, of psychiatrische patiënt zijn geweest en die intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in een veilige omgeving nodig hebben.  Gevolgen: in combinatie met grote bezuinigingen op zorg aan huis kan dit leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en verschraling van de zorg,  Wanneer?: Voor nieuwe cliënten en herindicaties vanaf 2016.

4 Huishoudelijke Hulp – WMO  Het gemeentelijk budget voor huishoudelijke hulp (HbH) wordt gekort met 75-80%.  Huishoudelijke hulp wordt ‘maatwerkvoorziening’ voor degenen die ‘het écht nodig hebben’ en ‘niet uit eigen middelen kunnen betalen.’  Huishoudelijke hulp verdwijnt als zodanig en wordt een karige armoedevoorziening.  Gevolgen: Geen signalering meer, langer thuis wonen steeds lastiger, groter beroep op mantelzorgers, vele thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt.  Wanneer?: Voor nieuwe cliënten in 2014. Voor bestaande cliënten in 2015.

5 Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding  Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding.  Gemeenten krijgen hiervoor slechts 75% van het geld.  Mensen kunnen geen aanspraak meer maken op Dagbesteding.  De gemeenten bepalen of en voor wie er Dagbesteding komt.  Gevolgen: minder mogelijkheden om te participeren, meer eenzaamheid, meer druk op mantelzorgers  Wanneer? 2014 vervalt het recht op dagbesteding, 2015 overheveling naar gemeentes, Rijk zoekt nog een oplossing voor dagbesteding in 2014.

6 Persoonlijke Verzorging • Gemeenten worden verantwoordelijk voor Persoonlijke Verzorging. • Geen recht meer op Persoonlijke Verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden. De norm voor gebruikelijke zorg wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten. • Gevolgen: grotere druk op mantelzorgers, verschraling van de zorg. • Wanneer? Recht vervalt in 2014, in 2015 overheveling naar gemeentes.

7 Inkomensondersteuning Chronisch zieken en gehandicapten  Gemeenten worden verantwoordelijk voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.  Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten (TSZ) en de compensatie Eigen Risico worden afgeschaft.  Gemeentes krijgen de helft van het budget om ‘maatwerk’ te verlenen. Binnen welk wettelijk kader is nog onduidelijk  Gevolg: minder inkomensondersteuning en vergoedingen chronisch zieken en gehandicapten, minder solidariteit tussen ziek en gezond.  Wanneer? Regelingen worden in 2014 afgeschaft. Per 2015 naar gemeentes. (wat gebeurt er in 2014??)

8 Directe gevolgen  Driekwart van de Amstelveners met Huishoudelijke verzorging raken die kwijt (zijn nu 2546 mensen)  De Dagbesteding wordt met 25% gekort  De kortdurende Persoonlijke Verzorging verdwijnt  Inkomensvoorzieningen Chronisch Zieken en Gehandicapten worden gehalveerd  Mensen vereenzamen en zorg aan huis verschraalt  Vele mantelzorgers raken over belast  Vele thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt

9 Brainstorm • Twee sporen: • Hoe voorkomen we het? • Hoe vangen we het in Amstelveen op?

10 Voorkomen? • Informeren mensen in Amstelveen • Actie: Landelijk: AbvaKabo op 4 februari Regio: Zorg voor Amsterdam 14 Februari Amstelveen? • Lokaal politiek signaal? • ????

11 Hoe vangen we het in Amstelveen op?

12 Vervolgafspraken • 19 februari bijeenkomst Publiciteit? Uitnodigen wethouder? • Zorg voor Amstelveen Naam? Deelnemers? •.......


Download ppt "Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012. Programma • 20.00u Welkom • 20.05u Inleiding, de maatregelen in kaart • 20.30u Brainstorm, uitwisselen informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google