De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012

2 Programma 20.00u Welkom 20.05u Inleiding, de maatregelen in kaart
20.30u Brainstorm, uitwisselen informatie 21.15u Vervolgafspraken 21.25u Naamgeving 21.30u Einde

3 Extramuralisering zorgzwaartepakket 4 (zzp 4)
Mensen met zorgzwaartepakketten 1-4 hebben geen recht meer op verblijf in intramurale instellingen. Met “lichtere” zorg kan geen aanspraak meer gemaakt worden op verblijf in een verpleeg- en verzorgingstehuis of instelling voor gehandicaptenzorg. ZZP 4 is bedoeld voor mensen die licht dementerend zijn, slecht horen of zien, of psychiatrische patiënt zijn geweest en die intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in een veilige omgeving nodig hebben. Gevolgen: in combinatie met grote bezuinigingen op zorg aan huis kan dit leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en verschraling van de zorg, Wanneer?: Voor nieuwe cliënten en herindicaties vanaf 2016.

4 Huishoudelijke Hulp – WMO
Het gemeentelijk budget voor huishoudelijke hulp (HbH) wordt gekort met 75-80%. Huishoudelijke hulp wordt ‘maatwerkvoorziening’ voor degenen die ‘het écht nodig hebben’ en ‘niet uit eigen middelen kunnen betalen.’ Huishoudelijke hulp verdwijnt als zodanig en wordt een karige armoedevoorziening. Gevolgen: Geen signalering meer, langer thuis wonen steeds lastiger, groter beroep op mantelzorgers, vele thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt. Wanneer?: Voor nieuwe cliënten in Voor bestaande cliënten in 2015.

5 Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding
Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Gemeenten krijgen hiervoor slechts 75% van het geld. Mensen kunnen geen aanspraak meer maken op Dagbesteding. De gemeenten bepalen of en voor wie er Dagbesteding komt. Gevolgen: minder mogelijkheden om te participeren, meer eenzaamheid, meer druk op mantelzorgers Wanneer? 2014 vervalt het recht op dagbesteding, 2015 overheveling naar gemeentes, Rijk zoekt nog een oplossing voor dagbesteding in 2014.

6 Persoonlijke Verzorging
Gemeenten worden verantwoordelijk voor Persoonlijke Verzorging. Geen recht meer op Persoonlijke Verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden. De norm voor gebruikelijke zorg wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten. Gevolgen: grotere druk op mantelzorgers, verschraling van de zorg. Wanneer? Recht vervalt in 2014, in 2015 overheveling naar gemeentes.

7 Inkomensondersteuning Chronisch zieken en gehandicapten
Gemeenten worden verantwoordelijk voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten (TSZ) en de compensatie Eigen Risico worden afgeschaft. Gemeentes krijgen de helft van het budget om ‘maatwerk’ te verlenen. Binnen welk wettelijk kader is nog onduidelijk Gevolg: minder inkomensondersteuning en vergoedingen chronisch zieken en gehandicapten, minder solidariteit tussen ziek en gezond. Wanneer? Regelingen worden in 2014 afgeschaft. Per 2015 naar gemeentes. (wat gebeurt er in 2014??)

8 Directe gevolgen Driekwart van de Amstelveners met Huishoudelijke verzorging raken die kwijt (zijn nu 2546 mensen) De Dagbesteding wordt met 25% gekort De kortdurende Persoonlijke Verzorging verdwijnt Inkomensvoorzieningen Chronisch Zieken en Gehandicapten worden gehalveerd Mensen vereenzamen en zorg aan huis verschraalt Vele mantelzorgers raken over belast Vele thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt

9 Brainstorm Twee sporen: Hoe voorkomen we het?
Hoe vangen we het in Amstelveen op?

10 Voorkomen? Informeren mensen in Amstelveen
Actie: Landelijk: AbvaKabo op 4 februari Regio: Zorg voor Amsterdam 14 Februari Amstelveen? Lokaal politiek signaal? ????

11 Hoe vangen we het in Amstelveen op?

12 Vervolgafspraken 19 februari bijeenkomst Publiciteit? Uitnodigen wethouder? Zorg voor Amstelveen Naam? Deelnemers?


Download ppt "Zorg voor Amstelveen 29 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google