De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaat je zorgverzekering er in 2014 uitzien?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaat je zorgverzekering er in 2014 uitzien?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaat je zorgverzekering er in 2014 uitzien?
Je betaalt voor de basisverzekering een nominale premie van ca. € 1.300,- per jaar Het eigen risico wordt in inkomensafhankelijk. Het maximaal eigen risico is ingedeeld in drie groepen en zou € 195,-, € 350,- en € 595,- bedragen. 1

2 Solidair of toch niet? Gezond en ziek. Oud en jong. Rijk en arm. Hoever gaat de solidariteit tussen verschillende groepen? Volgens Mulder (VVD) zit daar een grens aan: mensen met hogere inkomens die gezond leven, willen niet altijd betalen voor mensen met lagere inkomens met slechte leefgewoonten. 2

3 Inferieur incontinentie- materiaal en wisseling van medicijnen
De OuderenOmbudsman heeft in de eerste 3 maanden van zijn bestaan ruim 1400 vragen en klachten gekregen. Veel klachten gingen over het terugdraaien van de uren voor huishoudelijke hulp en thuiszorg. 3

4 Jeugdzorg In 2015 komt ook de volledige jeugdzorg voor rekening van de gemeenten. Jeugdzorginstellingen vrezen voor kwaliteitsverlies, missen van expertise en banenverlies. 4

5 Nuldelijnsjeugdzorg focust op preventie
De nuldelijnsjeugdzorg voorziet jeugd en gezin in hun pedagogische basisbehoeften en wordt uitgevoerd door kinderopvangorganisaties, scholen en (sport)verenigingen die algemene jeugdvoorzieningen bieden. 5

6 Marktwerking Hulpverleners maken zich zorgen over marktwerking in de jeugdzorg/ thuiszorg. Dat instellingen voor jeugdzorg en thuiszorg gaan concurreren in plaats van samenwerken. 6

7 Indiceren van zwaarte De AWBZ wordt zo beperkt tot instellingszorg voor 'zware gevallen'. Volgens het regeerakkoord zullen enkel nog de als 'hoog' of 'zwaar' ingedeelde mensen recht houden op zorg in een instelling. Maar de zorgbehoefte van de bewoners van verpleeg- en bejaardentehuizen verandert niet. 7

8 12.000 mensen die nu zware zorg aan huis krijgen, zullen moeten verhuizen?
ouderen ontvangen evenveel 'zware' zorg thuis als ouderen die in een verpleeghuis zitten. Tenzij deze mensen verhuizen naar een instelling, komen hun zorgkosten, opgeteld 600 miljoen euro, in 2015 op het bordje van de gemeenten te liggen. 8

9 Stringenter pakketbeheer?
Deze maatregel betreft het stringenter beheren van het verzekerd basispakket, zodat alleen nog noodzakelijke en (kosten)effectieve zorg wordt vergoed 9

10 Einde van zorgboerderijen?
Voor kleinschalige opvang van cliënten in zogenaamde zorgboerderijen is er geen vergoeding meer; vele banen zullen verdwijnen. Vanaf 2014 krijgen nieuwe cliënten die in aanmerking zouden komen voor dagopvang, geen toegang meer. Vanaf 2015 wordt dit door de Wmo geregeld. Maar onbekend is of gemeenten daar geld voor hebben. 10

11 “Overheveling zal goed uitpakken”
(PvdA) vertrouwt erop dat de overheveling van de langdurige zorg uit de AWBZ naar de gemeenten goed uitpakt. 11

12 “Laffe bezuiniging” Het kabinet wil stimuleren dat ouderen langer thuis wonen. Dit is een laffe bezuiniging op de alleroudsten, vindt Agema (PVV): er worden gewoon plekken in verzorgingshuizen geschrapt en de eigen bijdrage gaat omhoog. Krol (50-Plus) is dat met haar eens. 12

13 "Het schoonmaken van een huis is geen zorg"
Van ’t Wout (VVD) is blij dat huishoudelijke zorg niet meer uit de AWBZ wordt betaald. Goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. 13

14 Wmo en AWBZ in Den Haag We staan aan de vooravond van zeer omvangrijke decentralisaties van de begeleiding, ondersteuning en verzorging vanuit de AWBZ (per 2015). Landelijk gaat het om circa € 10 miljard. De verdeling voor onze stad gaat indicatief al snel over € 300 mln. tot € 400 mln. per jaar. 14

15 Met minder geld toch hoogwaardige zorg?
Op hoofdlijnen (taken en budget) Thuiszorg / Huishoudelijke Hulp (nu al Wmo); Budget Hulpmiddelen en Woningaanpassing (nu al Wmo); Persoonlijke verzorging (van AWBZ naar Wmo); Begeleiding (van AWBZ naar Wmo). 15

16 Kritiek vanuit de grote steden, meer ziekte/overlast
Regeerakkoord geeft prioriteit aan zorg met een medisch karakter boven zorg met een niet- medisch karakter. Maatschappelijke ondersteuning en zorg stellen mensen in staat om langer thuis te blijven wonen. Leidt dat tot sociaal isolement, verwaarlozing en/of vervuiling, en ernstige overbelasting van mantelzorgers? 16

17 Kritiek G4 Het kabinet wil 1,2 miljard euro bezuinigen waardoor mensen die nu huishoudelijke hulp krijgen, straks veel minder of helemaal geen hulp meer ontvangen, aldus de 4 grote steden. 17

18 Bejaarde slechtziende dame van 86 krijgt dove hulp
“U moet duidelijk praten en goed naar haar kijken”, uw hulp is doof. Of: zelfde bejaarde dame krijgt hulp van iemand met een taakstraf die niet weet wat hij moet doen. Of: zelfde dame krijgt zorg van iemand die 30 minuten korter werkt. Of: andere hulp nam 20 euro uit jas 18

19 Hoeveel tijd kost het om iemand zijn kousen aan te trekken?
Steunkousen , 1 been of 2 benen: 10 minuten. Client naar dagbesteding in zelfde huis brengen: 10 minuten Gesprek bij verlies van naaste, moet met tijdsaanduiding in het zorgplan. 19

20 Aanbesteding van sommige schoonmaak-onderdelen in ziekenhuizen
Met een stopwatch kijken hoelang het duurt om bijvoorbeeld een kastje schoon te maken. 20

21 Zolang mogelijk thuis blijven!
In een brief waarschuwen de 4 grote steden ervoor dat mensen driedubbel de dupe kunnen worden. Namelijk als iemand die naar de dagbesteding gaat, óók wordt gekort op huishoudelijke hulp, op hulp bij het douchen en op hulp bij het aantrekken van steunkousen. 21

22 Krachtige maatregelen om werk te creëren!
Volgens de Abvakabo FNV wil de gemeente Rotterdam mensen met een bijstandsuitkering inzetten in de thuiszorg. “Het is een bizarre stoelendans omdat de gemeente de huidige zorgwerkers hierdoor de WW instuurt,” stelt de vakbond. 22

23 Werk moet lonen of toch niet?
In het regeerakkoord is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2014 de aanspraak binnen de Wmo op huishoudelijke hulp zal worden vervangen door een 'maatwerkvoorziening voor de laagste inkomens'. Duizenden mensen zullen hun baan verliezen. 23

24 Nog meer banenverlies Ook andere maatregelen, zoals de overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo zullen uiteindelijk bijdragen aan het banenverlies. 24

25 25


Download ppt "Hoe gaat je zorgverzekering er in 2014 uitzien?"

Verwante presentaties


Ads door Google