De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012 John Duinkerke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012 John Duinkerke."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Zorg John Duinkerke

2 Inhoud presentatie Wijzigingen Regiotaxi Ontwikkelingen minimabeleid Wijziging eigen bijdrage berekening CAK pauze Wijzigingen Wmo in Regeerakoord

3 Wijzigingen Regiotaxi
Besluit over maatregelen voor kostenbeheersing Regiotaxi-Oosterschelde Veranderingen organisatie Regiotaxi-Oosterschelde per 1 augustus

4 Maatregelen kostenbeheersing Regiotaxi Oosterschelde
1e aanleiding: Bezuinigingstaakstelling gemeente(n) a.g.v. teruglopende budgetten (Goes: collegeakkoord) Kosten Regiotaxi afgelopen jaren gestegen en i.v.m. vergrijzing extra stijging 2e aanleiding: Inkomensgrens bleek juridisch niet houdbaar

5 Maatregelen kostenbeheersing Regiotaxi Oosterschelde
Eerder vastgestelde maatregel: Invoering kilometerbudget (max km per jaar) per tegen gereduceerd tarief Opdracht aan werkgroep de volgende alternatieven uit te werken: Aanpassen tarieven Aanpassen systeemeisen

6 Aanpassing tarieven Verhoging tarieven: Onderbouwing:
Verhoging starttarief naar € 1,10 Verhoging km-tarief naar € 0,25 Ingangsdatum: 1 augustus 2012 Onderbouwing: Heeft een relatie met OV-tarief Regiotaxi biedt meer service dan OV Beperkte verhoging van de kosten voor meer dan 90% gebruikers Regeling voor minima

7 Verschil vervoersafstand Regiotaxi - OV
Route Regiotaxi Route met de bus

8 Aanpassing systeemeisen
Voorstel: Aanpassing openingstijden Regiotaxi 07:00 – 23:00 Ingangsdatum 1 augustus 2012 Onderbouwing: Zeer geringe vervoersvraag van versus veel kosten voor beschikbaarheid. Maatregel treft zeer beperkt aantal klanten.

9 Veranderingen Regiotaxi Oosterschelde per 1-8-2012
Nieuwe vervoerder / nieuwe voertuigen Splitsing regie en uitvoering van het vervoer Aanvulling /aanpassing kwaliteitseisen/tarieven Aanpassing klachtenprocedure Inzet elektrische vervoertuigen

10 Nieuwe vervoerder TCR uit Middelburg

11 Splitsing regie en uitvoering
Nieuwe aansturing van het vervoer: Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, te Terneuzen Ritaanname Ritplanning Aansturing voertuigen Klachtafhandeling Uitvoering (auto + chauffeur) door TCR

12 Aanpassing /aanvulling kwaliteitseisen en tarieven
Maximaal 2 personen op achterbank Medereiziger betaalt per 1 augustus zelfde tarief als WMO-pashouder Tarief doorrijden na 30 km verlaagd naar € 1,30 per km Meer mogelijkheid voor op rekening rijden Max kilometerbudget tegen gereduceerd tarief Aanpassing openingstijden 07:00 – 23:00

13 Inzet elektrische taxi’s
Nissan Leaf (2) In Goes en Zierikzee Gekozen na testrit met gebruikers

14 Wijzigingen minimabeleid
Inkomensgrens is verlaagd van 116% naar 110% Eindejaarsuitkering 65+ is vervangen door Regeling verborgen kosten Regeling in declaratiefonds voor gebruikers Regiotaxi met hoge vervoerskosten

15 Berekening eigen bijdrage (vermogensinkomensbijtelling)
CAK gaat bij berekening uit van verzamelinkomen Verzamelinkomen is optelsom van belastbare inkomens uit de 3 boxen Box 3 betreft inkomen uit vermogen Fictief inkomen van 4% over berekend vermogen Voorstel is dit percentage per voor eigen bijdrage AWBZ en Wmo te verhogen naar 12% Klant met vermogen zal dus gaan interen

16 PAUZE

17 Regeerakkoord Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten (ingang 2015) Huishoudelijke hulp wordt beperkt Begeleiding en persoonlijke verzorging wordt beperkt in 2014 en overgedragen naar gemeenten in 2015 Scheiden van wonen en zorg ZZP 1 t/m 4 ( invoer 2016) PGB 33% klanten Natura 67% klanten Begeleiding groep 43% klanten, kosten ± 1/3 budget Begeleiding individueel 57% klanten, kosten ± 2/3 budget Budget werd geschat op ± 3 miljard In 2014 vervalt dagbesteding (begeleiding groep); budget daalt met 1 miljard. In 2015 restant naar gemeente (2 miljard) met 25% korting, dus blijft over 1,5 miljard.

18 Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten
De volgende regelingen vervallen: Wtcg Fiscale regeling aftrek ziektekosten Compensatie eigen risico Wordt vervangen door gemeentelijke voorziening Budget wordt met 40% gekort Budget voor gemeente is ruim 1,5 miljoen?

19 Huishoudelijke hulp wordt versoberd
Maatwerkvoorziening: alleen nog HH voor “zware” gevallen (bepalend is regie?) Inkomensafhankelijk: alleen als eigen middelen onvoldoende zijn Landelijk budget wordt met 75% verlaagd; 3 van de 4 klanten verliezen recht op HH

20 Van AWBZ naar Wmo Begeleiding in 2015 Persoonlijke verzorging in 2015
Dagbesteding vervalt in 2014 Korting van 25% op resterende budget Van het huidige budget blijft 50% over In 2012 in Goes ± 600 indicaties Persoonlijke verzorging in 2015 Geen indicatie < 6 maanden In 2012 in Goes ± 700 indicaties Begeleiding is: Dagopvang voor dementerende ouderen Ondersteunig bij administratie huishouden Kort verblijf voor ontlasting van mantelzorgers Aanleren van gebruik openbaar vervoer bij slechtzienden of verstandelijk gehandicapten Zorgboerderij Winkel van Arduin Persoonlijke verzorging Wassen, aankleden Helpen met eten Steunkousen aan- en uittrekken

21 Scheiden van wonen en zorg (1)
Gaat om verblijf in instelling Verzorgingshuis Verpleeghuis Gezinsvervangend tehuis Indicatie wordt vastgelegd in ZorgZwaartePakket (ZZP) Verzilvering ZZP: Verblijf in instelling PGB Volledig Pakket Thuis Verschillende pakketten per sector: verpleging & verzorging gehandicaptenzorg geestelijke gezondheidszorg Intramuraal: in een instelling Veel ZZP 1 en 2 verblijft nu al in thuissetting. Bijvoorbeeld verzorgingshuis alleen nog voor verpleeghuisindicatie. Kan ook zijn dat iemand met ZZP 3 een kamer/appartement huurt in een verzorgingshuis. Heeft dus ook gevolgen voor infrastructuur.

22 Scheiden van wonen en zorg (2)
Zwaarte wordt aangegeven van cat. 1 t/m 9

23 Scheiden van wonen en zorg (3)
Per geen verblijf meer voor ZZP 1 en ZZP 2 Gaat in Goes om ± 100 personen die nu ook al vaak thuis wonen Vanaf 2015 ook niet meer voor ZZP 3 en vanaf 2016 niet meer voor ZZP 4 Gaat in Goes om ± 300 personen die nu vaak in een instelling verblijven Geldt alleen voor nieuwe indicaties

24 Scheiden van wonen en zorg (4)
Meer beroep op gemeentelijke Wmo-voorzieningen: Hulp bij het huishouden Woonvoorzieningen Vanaf 2015 ook begeleiding en persoonlijke verzorging

25 Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012 John Duinkerke."

Verwante presentaties


Ads door Google