De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.goes.nl Presentatie| door: Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012John Duinkerke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.goes.nl Presentatie| door: Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012John Duinkerke."— Transcript van de presentatie:

1 www.goes.nl Presentatie| door: Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012John Duinkerke

2 www.goes.nl 1. Wijzigingen Regiotaxi 2. Ontwikkelingen minimabeleid 3. Wijziging eigen bijdrage berekening CAK ---------pauze------------- 4. Wijzigingen Wmo in Regeerakoord Inhoud presentatie

3 www.goes.nl 1.Besluit over maatregelen voor kostenbeheersing Regiotaxi- Oosterschelde 2.Veranderingen organisatie Regiotaxi- Oosterschelde per 1 augustus Wijzigingen Regiotaxi

4 www.goes.nl Maatregelen kostenbeheersing Regiotaxi Oosterschelde 1 e aanleiding: 1.Bezuinigingstaakstelling gemeente(n) a.g.v. teruglopende budgetten (Goes: collegeakkoord) 2.Kosten Regiotaxi afgelopen jaren gestegen en i.v.m. vergrijzing extra stijging 2 e aanleiding: Inkomensgrens bleek juridisch niet houdbaar

5 www.goes.nl Maatregelen kostenbeheersing Regiotaxi Oosterschelde Eerder vastgestelde maatregel: – Invoering kilometerbudget (max 2.000 km per jaar) per 1-1-2012 tegen gereduceerd tarief Opdracht aan werkgroep de volgende alternatieven uit te werken: – Aanpassen tarieven – Aanpassen systeemeisen

6 www.goes.nl Aanpassing tarieven Verhoging tarieven:  Verhoging starttarief naar € 1,10  Verhoging km-tarief naar € 0,25  Ingangsdatum: 1 augustus 2012 Onderbouwing:  Heeft een relatie met OV-tarief  Regiotaxi biedt meer service dan OV  Beperkte verhoging van de kosten voor meer dan 90% gebruikers  Regeling voor minima

7 www.goes.nl Verschil vervoersafstand Regiotaxi - OV Route Regiotaxi Route met de bus

8 www.goes.nl Aanpassing systeemeisen Voorstel:  Aanpassing openingstijden Regiotaxi 07:00 – 23:00  Ingangsdatum 1 augustus 2012 Onderbouwing:  Zeer geringe vervoersvraag van 23.00 -24.00 versus veel kosten voor beschikbaarheid.  Maatregel treft zeer beperkt aantal klanten.

9 www.goes.nl 1. Nieuwe vervoerder / nieuwe voertuigen 2. Splitsing regie en uitvoering van het vervoer 3. Aanvulling /aanpassing kwaliteitseisen/tarieven 4. Aanpassing klachtenprocedure 5. Inzet elektrische vervoertuigen Veranderingen Regiotaxi Oosterschelde per 1-8-2012

10 www.goes.nl TCR uit Middelburg Nieuwe vervoerder

11 www.goes.nl  Nieuwe aansturing van het vervoer: Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, te Terneuzen o Ritaanname o Ritplanning o Aansturing voertuigen o Klachtafhandeling  Uitvoering (auto + chauffeur) door TCR Splitsing regie en uitvoering

12 www.goes.nl Maximaal 2 personen op achterbank Medereiziger betaalt per 1 augustus zelfde tarief als WMO-pashouder Tarief doorrijden na 30 km verlaagd naar € 1,30 per km Meer mogelijkheid voor op rekening rijden Max kilometerbudget tegen gereduceerd tarief Aanpassing openingstijden 07:00 – 23:00 Aanpassing /aanvulling kwaliteitseisen en tarieven

13 www.goes.nl Inzet elektrische taxi’s Nissan Leaf (2) In Goes en Zierikzee Gekozen na testrit met gebruikers

14 www.goes.nl Wijzigingen minimabeleid Inkomensgrens is verlaagd van 116% naar 110% Eindejaarsuitkering 65+ is vervangen door Regeling verborgen kosten Regeling in declaratiefonds voor gebruikers Regiotaxi met hoge vervoerskosten

15 www.goes.nl Berekening eigen bijdrage (vermogensinkomensbijtelling) CAK gaat bij berekening uit van verzamelinkomen Verzamelinkomen is optelsom van belastbare inkomens uit de 3 boxen Box 3 betreft inkomen uit vermogen Fictief inkomen van 4% over berekend vermogen Voorstel is dit percentage per 1-1-2013 voor eigen bijdrage AWBZ en Wmo te verhogen naar 12% Klant met vermogen zal dus gaan interen

16 www.goes.nl PAUZE

17 www.goes.nl Regeerakkoord 1.Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten (ingang 2015) 2.Huishoudelijke hulp wordt beperkt 3.Begeleiding en persoonlijke verzorging wordt beperkt in 2014 en overgedragen naar gemeenten in 2015 4.Scheiden van wonen en zorg ZZP 1 t/m 4 ( invoer 2016)

18 www.goes.nl Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten De volgende regelingen vervallen: – Wtcg – Fiscale regeling aftrek ziektekosten – Compensatie eigen risico Wordt vervangen door gemeentelijke voorziening Budget wordt met 40% gekort

19 www.goes.nl Huishoudelijke hulp wordt versoberd – Maatwerkvoorziening: alleen nog HH voor “zware” gevallen (bepalend is regie?) – Inkomensafhankelijk: alleen als eigen middelen onvoldoende zijn – Landelijk budget wordt met 75% verlaagd; 3 van de 4 klanten verliezen recht op HH

20 www.goes.nl Van AWBZ naar Wmo Begeleiding in 2015 – Dagbesteding vervalt in 2014 – Korting van 25% op resterende budget – Van het huidige budget blijft 50% over – In 2012 in Goes ± 600 indicaties Persoonlijke verzorging in 2015 – Geen indicatie < 6 maanden – In 2012 in Goes ± 700 indicaties

21 www.goes.nl Scheiden van wonen en zorg (1) Gaat om verblijf in instelling – Verzorgingshuis – Verpleeghuis – Gezinsvervangend tehuis Indicatie wordt vastgelegd in ZorgZwaartePakket (ZZP) Verzilvering ZZP: – Verblijf in instelling – PGB – Volledig Pakket Thuis Verschillende pakketten per sector: – verpleging & verzorging – gehandicaptenzorg – geestelijke gezondheidszorg

22 www.goes.nl Scheiden van wonen en zorg (2) Zwaarte wordt aangegeven van cat. 1 t/m 9

23 www.goes.nl Per 1-1-2013 geen verblijf meer voor ZZP 1 en ZZP 2 Gaat in Goes om ± 100 personen die nu ook al vaak thuis wonen Vanaf 2015 ook niet meer voor ZZP 3 en vanaf 2016 niet meer voor ZZP 4 Gaat in Goes om ± 300 personen die nu vaak in een instelling verblijven Geldt alleen voor nieuwe indicaties Scheiden van wonen en zorg (3)

24 www.goes.nl Meer beroep op gemeentelijke Wmo-voorzieningen: Hulp bij het huishouden Woonvoorzieningen Vanaf 2015 ook begeleiding en persoonlijke verzorging Scheiden van wonen en zorg (4)

25 www.goes.nl Vragen?


Download ppt "Www.goes.nl Presentatie| door: Ontwikkelingen Zorg 19-11-2012John Duinkerke."

Verwante presentaties


Ads door Google