De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman •Inleiding •AWBZ •Wmo (huishoudelijke hulp) •Jur. Steunpunt 2001-2006 •Jur. Steunpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman •Inleiding •AWBZ •Wmo (huishoudelijke hulp) •Jur. Steunpunt 2001-2006 •Jur. Steunpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman •Inleiding •AWBZ •Wmo (huishoudelijke hulp) •Jur. Steunpunt 2001-2006 •Jur. Steunpunt 2006-2011 •Wvg en Wmo •Casus

2 Juridisch Steunpunt Inleiding •Maart 2001 – maart 2011 •Telefonisch spreekuur voor iedereen: 10.00 – 13.30 uur •Leden van verenigingen krijgen meer –Juridische ondersteuning tot en met bezwaar –In beperkte mate beroep mogelijk •2001: 800 zaken; 2010: 2100 •Vrijwilligers (ogen en oren vd jurist/inzet bij hoorzittingen) •Rechtsgebieden Juridisch Steunpunt: –Arbeidsongeschiktheidsregelingen –Arbeidsrecht (beperkt) –Wmo –AWBZ –Zvw –Gezondheidsrecht –Onderwijs en leerlingenvervoer –Belasting (beperkt)

3 AWBZ en Wmo(HH) •AWBZ (1968) •PGB (1996) •“Recht op zorg”(2000) •Functiegerichte aanspraken (2003) •PGB budget naar budgethouder (2003) •Huishoudelijke Verzorging (HV) naar Wmo (2007) •Zorgzwaartepakketen (ZZP) (2007) •Pakketmaatregelen 2009 –Begeleiding gedeeltelijk uit AWBZ –Begeleiding uitsluitend nog ivm matige tot zware beperkingen –Geen begeleiding meer tbv maatschappelijke participatie •Verblijf tijdelijk wordt Kortdurend Verblijf (KV) (2011) –KV als 24 u toezicht nodig is of als iemand in een instelling zou kunnen wonen gezien de zorgvraag

4 Juridisch Steunpunt 2001 - 2006 •AWBZ: –Vragen over PGB –Mantelzorgers –Gebruikelijke zorg –Overgang HV van AAW naar AWBZ (2005) –Eigen bijdrage CAK (2004) •Nota’s komen te laat en zijn onzorgvuldig •Actie SOM en NPCF –Conclusies: –Eigen bijdrage te hoog m.n. voor net boven minimum –Hoogte e.b. belemmert vragen zorg terwijl wel indicatie is –Stapeling van maatregelen pakt onevenredig zwaar uit voor mensen met chronische ziekte –Er is onvoldoende soulaas via de belasting

5 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 •CIZ: strenger indiceren •Wmo –2007: overgangsjaar –Inkomensgrens –Hoogte tarief HH •Rb Groningen (voorz. Rechter) (LJN: BA8761) –“Er moet rekening worden gehouden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager gelet op de compensatieplicht van art. 4 Wmo. Niet valt in te zien dat een tarief van 10,87 voldoende is om goede zorg in te kopen”. •CRvB 17 nov. 2009, LJN: BK5008 (korting 25% op PGB ivm overhead onjuist) –“De gemeente moet zodanig budget aanbieden dat men in staat is om verantwoorde zorg in te kopen”. •CRvB 17 nov. 2009, LJN: BK5105 (gem. vd klasse mag niet)

6 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 •AWBZ •CIZ: te snel van mening dat behandeling (voorliggend op HV) helpt; bezwaar •Afbakening verpleegkundige hulp Zvw/AWBZ –Advies CVZ (RZA 2007,138 dd.23/8 2007)

7 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 •Zorgzwaartepakketten (ZZP) •Financiele achteruitgang (budgetgarantie) •Klachten eigen bijdrage (CAK) •Verantwoording PGB (zorgkantoor) –Begeleiding bij zwemmen (voorbeeldzaak JSP) –Advies CVZ 20 dec. 2005 (RZA 2006,13) •Gedragscode PGB-bureaus: –De Ombudsman en Per Saldo (juni 2009)

8 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 •Zorgzwaartepakketten –In 90% van de gevallen pakt ZZP goed uit –Als niet: •Toeslag extreme zorgzwaarte (NZA) •Inherente afwijkingsbevoegdheid (4:84 Awb) •Indicatie in functies (CRvB 28 okt.2009, RZA 2010, 6) en CRvB 29 sept.2010, LJN: BO1797) –Inmiddels achterhaald door de aanpassing van de Regeling zorgaanspraken per 1 januari 2011

9 Juridisch Steunpunt Toekomst AWBZ •Beperking PGB tot verblijfsindicatie(2012) •IQ-maatregel (2013) •PGB wettelijk recht (2014) •Fraude voorkomen •Meer zorg naar de Wmo •Scheiding wonen en zorg •Opheffing zorgkantoren(2013) •Zorgverzekeraars verantwoordelijk(2013)


Download ppt "Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman •Inleiding •AWBZ •Wmo (huishoudelijke hulp) •Jur. Steunpunt 2001-2006 •Jur. Steunpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google