De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman
Inleiding AWBZ Wmo (huishoudelijke hulp) Jur. Steunpunt Jur. Steunpunt Wvg en Wmo Casus

2 Juridisch Steunpunt Inleiding
Maart 2001 – maart 2011 Telefonisch spreekuur voor iedereen: – uur Leden van verenigingen krijgen meer Juridische ondersteuning tot en met bezwaar In beperkte mate beroep mogelijk 2001: 800 zaken; 2010: 2100 Vrijwilligers (ogen en oren vd jurist/inzet bij hoorzittingen) Rechtsgebieden Juridisch Steunpunt: Arbeidsongeschiktheidsregelingen Arbeidsrecht (beperkt) Wmo AWBZ Zvw Gezondheidsrecht Onderwijs en leerlingenvervoer Belasting (beperkt)

3 AWBZ en Wmo(HH) AWBZ (1968) PGB (1996) “Recht op zorg”(2000)
Functiegerichte aanspraken (2003) PGB budget naar budgethouder (2003) Huishoudelijke Verzorging (HV) naar Wmo (2007) Zorgzwaartepakketen (ZZP) (2007) Pakketmaatregelen 2009 Begeleiding gedeeltelijk uit AWBZ Begeleiding uitsluitend nog ivm matige tot zware beperkingen Geen begeleiding meer tbv maatschappelijke participatie Verblijf tijdelijk wordt Kortdurend Verblijf (KV) (2011) KV als 24 u toezicht nodig is of als iemand in een instelling zou kunnen wonen gezien de zorgvraag

4 Juridisch Steunpunt 2001 - 2006 AWBZ: Vragen over PGB Mantelzorgers
Gebruikelijke zorg Overgang HV van AAW naar AWBZ (2005) Eigen bijdrage CAK (2004) Nota’s komen te laat en zijn onzorgvuldig Actie SOM en NPCF Conclusies: Eigen bijdrage te hoog m.n. voor net boven minimum Hoogte e.b. belemmert vragen zorg terwijl wel indicatie is Stapeling van maatregelen pakt onevenredig zwaar uit voor mensen met chronische ziekte Er is onvoldoende soulaas via de belasting

5 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 CIZ: strenger indiceren Wmo
2007: overgangsjaar Inkomensgrens Hoogte tarief HH Rb Groningen (voorz. Rechter) (LJN: BA8761) “Er moet rekening worden gehouden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager gelet op de compensatieplicht van art. 4 Wmo. Niet valt in te zien dat een tarief van 10,87 voldoende is om goede zorg in te kopen”. CRvB 17 nov. 2009, LJN: BK5008 (korting 25% op PGB ivm overhead onjuist) “De gemeente moet zodanig budget aanbieden dat men in staat is om verantwoorde zorg in te kopen”. CRvB 17 nov. 2009, LJN: BK5105 (gem. vd klasse mag niet)

6 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 AWBZ
CIZ: te snel van mening dat behandeling (voorliggend op HV) helpt; bezwaar Afbakening verpleegkundige hulp Zvw/AWBZ Advies CVZ (RZA 2007,138 dd.23/8 2007)

7 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 Zorgzwaartepakketten (ZZP)
Financiele achteruitgang (budgetgarantie) Klachten eigen bijdrage (CAK) Verantwoording PGB (zorgkantoor) Begeleiding bij zwemmen (voorbeeldzaak JSP) Advies CVZ 20 dec (RZA 2006,13) Gedragscode PGB-bureaus: De Ombudsman en Per Saldo (juni 2009)

8 Juridisch Steunpunt 2006 - 2011 Zorgzwaartepakketten
In 90% van de gevallen pakt ZZP goed uit Als niet: Toeslag extreme zorgzwaarte (NZA) Inherente afwijkingsbevoegdheid (4:84 Awb) Indicatie in functies (CRvB 28 okt.2009, RZA 2010, 6) en CRvB 29 sept.2010, LJN: BO1797) Inmiddels achterhaald door de aanpassing van de Regeling zorgaanspraken per 1 januari 2011

9 Juridisch Steunpunt Toekomst AWBZ
Beperking PGB tot verblijfsindicatie(2012) IQ-maatregel (2013) PGB wettelijk recht (2014) Fraude voorkomen Meer zorg naar de Wmo Scheiding wonen en zorg Opheffing zorgkantoren(2013) Zorgverzekeraars verantwoordelijk(2013)


Download ppt "Presentatie zorg en voorzieningen Paula Breedveld en Hans Meerman"

Verwante presentaties


Ads door Google