De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eensgezinde zorgstandpunten •Wonen en zorg scheiden; •PGB behouden, misbruik bestrijden; •Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eensgezinde zorgstandpunten •Wonen en zorg scheiden; •PGB behouden, misbruik bestrijden; •Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Eensgezinde zorgstandpunten •Wonen en zorg scheiden; •PGB behouden, misbruik bestrijden; •Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen. •Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg;

4 Standpunten politieke partijen Verantwoordelijkheid uitvoering AWBZ algemeen VVD: Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO PvdA: Bepaalde taken naar WMO CDA: Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO D66: Deels overhevelen naar ZVW / WMO Groen: Zoveel mogelijk overhevelen naar publieke basis- Links verzekering

5 Toekomst indicatiestelling VVD: Hervormen, indicatiestelling afschaffen en achteraf steekproefsgewijs toetsen. PvdA: Indicatiestelling door professionele hulpverleners CDA: Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ D66: Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ Groen: Onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, Links onderwijs, werk en inkomen.

6 Wel of geen marktwerking in de zorg VVD: Langdurige zorg naar concurrerende zorgverzekeraars PvdA: Winstmotief in zorg taboe, stimuleren van zorgcoöperaties. CDA: Marktwerking onder zorgverleners in WMO/ZVW- sector D66: Reëlere prijzen door ZZP- en DBC-systemen Groen: Instellingen met vergunning en zonder Links winstoogmerk werken met publieke zorggelden

7 Toekomst of rol van zorgkantoren VVD: Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar) PvdA: Niets bekend CDA: Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar) D66: Niets bekend Groen: Niets bekend Links

8 Visie ten aanzien van eigen risico VVD: Verhogen tot 300 euro per jaar PvdA: Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken CDA: Eigen risico beter vorm geven D66: Eigen risico afschaffen, eigen inkomensafhanke- lijke bijdrage (10% zorgrekening) Groen : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken Links

9 Mosterd na de maaltijd? Bron: Min. van Financiën, Rapport brede heroverweging langdurige zorg, april 2010 - Het niet meer subsidiëren van MEE-organisaties; - Het verhogen van de norm gebruikelijk zorg bij de functies persoonlijke verzorging en begeleiding met 90 minuten per week; - Het niet meer vergoeden van zorg waarvoor een indicatie is afgegeven met een duur van 6 maanden en korter; - Schrappen van V&V pakketten 1 t/m 3 en GGZ pakketten 1 en 4.

10 Coalitie 1 (VVD/PVV/CDA): -Uitvoering langdurige zorg naar ZVW, enkele onderdelen AWBZ naar WMO; -Zorgbehoefte wordt vastgesteld door zorgverleners; steeksproefsgewijze controle achteraf; -Natuurlijke marktwerking tussen verzekeraars en uitvoerders WMO; -Zorgkantoren verdwijnen door uitvoering ZVW; -Eigen risico omhoog, hoogte onbekend.

11 Gevolgen onder het Paars Plus kabinet -Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars, bepaalde taken naar WMO; -Visie m.b.t. indicatiestelling uiteenlopend van afschaffen tot integraal; -Visie marktwerking verschillend: Van taboe tot marktwerking; -Toekomst zorgkantoren: geen visie tot afschaffen rol zorgkantoren. -Eigen Risico: Afschaffen, inkomensafhankelijk maken, ophogen tot € 300


Download ppt "Eensgezinde zorgstandpunten •Wonen en zorg scheiden; •PGB behouden, misbruik bestrijden; •Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google