De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert het op na 5 jaar ervaring?

Verwante presentaties


Presentatie over: "FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert het op na 5 jaar ervaring?"— Transcript van de presentatie:

1 FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert het op na 5 jaar ervaring?

2 Inhoud • Wat is FACT • Waarom FACT gericht werken bij bipolair • Vorm binnen een organisatie en getallen • Toekomst

3 Wat is FACT • Functie-Asssertive Community Treatment • Outreachende intensieve zorg (wanneer nodig) • Doelgroep: LZ patienten • Doelen: behandeling, begeleiding, ondersteuning, rehabilitatie en herstel • Beoogt effect: korte opnames en maatschappelijke participatie

4 Wat is FACT • Team = multidisciplinair (psychiater, SPV, verpleegkundigen, psycholoog, arbeidsspecialist, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige) • ‘Shared-caseload’ • Op geleide van beeld zorg op- en afschalen • Dagelijkse bespreking op ‘FACT-bord’ van mensen in ‘crisis’ • Meestal wijkgericht • Opvolging van ACT (langdurige intensieve outreachende zorg)

5 Waarom FACT en bipolair • Beloop bipolaire stoornis past goed in FACT model • Verbeteren prognostische factoren en ’functional recovery’ met behulp van: – assertieve houding – snelle crisisinterventies, vroegsignalering – multidisciplinaire teambenadering, ‘zelfde gezichten’ – geïntegreerd zorgaanbod (ook as IV) – betrekken van systeem rondom patiënt – farmacotherapeutische behandeling – afstemming op individuele zorgbehoefte – Kennisuitwisseling binnen het team • Voorkomen verdere ontregeling, veilig overwinnen van episode, verminderen opnames en opnameduur

6 Prognostische factoren tav uitkomst bipolaire stoornissen • Positieve factorenNegatieve factoren 1 - Minder episodes- Psychose - Therapie compliance - Cognitieve achteruitgang (goede laagdrempelige behandelrelatie)- Slecht maatschappelijk functioneren - Vroegsignalering (zelfmanagement)- Beperkt sociaal netwerk 1 STEP BD

7 Ernstige gevolgen

8 Vorm binnen GGZ Leiden • Teamsamenstelling • FACT bipolair: ‘de praktijk’ en ‘getallen’ • Overzicht regulier behandelaanbod • Integratie FACT en regulier aanbod

9 Teamsamenstelling • 1,5 fte psychiaters (3) • 0,7 fte aios/anios (1-2) • 2,1 SPV (3) • 0,4 fte verpleegkundig specialist i.o.(1) • 1,6 fte psychiatrische thuiszorg (2) • 0,4 algemeen maatschappelijk werk (1) • 0,1 klinisch psycholoog (1) • 0,1 systeemtherapeut (1) • Totaal 6,9 fte

10 FACT bipolair ‘de praktijk’ • Basis: 1.Psychiater en SPV 2.Zelfmanagement (psycho-educatie, SRT, individ) 3.Op indicatie psychotherapeutische behandeling 4.Evaluatie via behandelplan • Episode (of preventief): 1.Op FACT bord, dagelijks besproken/wekelijks evaluatie, hele team betrokken 2.SPV, psychiatrische thuiszorg, psychiater, AMW 3.Crisismanagement, signaleringsplan, betrekken systeem

11 Voorbeeld FACT bord

12 FACT bipolair ‘de praktijk’ 1.Lage drempel voor patiënten en betrokkenen 2.Mogelijkheid tot snel deskundig handelen 3.Meerwaarde outreachend en maatsch.werk 4.Combineerbaar met werkdruk/DBC/poli ‘draaien’ De Bureaudienst

13 Bureaudienst • Binnen kantoortijden • Taken overnemen in afwezigheid eigen behandelaren van patiënt • Door een gespecialiseerde SPV – Kennis – Drempelverlagend – Overall caseload – Communicatie tussen betrokken afdelingen (oa. opname, crisisdienst, ADB, IHT en andere deeltijd behandelvormen) • Te bereiken via e-mail bipolair@ggzleiden.nl of telefoonbipolair@ggzleiden.nl

14 Cijfers 2013 • Totaal mensen in zorg van het team: 394 • Gemiddeld 22 mensen op ‘het bord’ (=5,6%) • Aantal patiënten van totale caseload op bord: 118 (30%) • Gemiddelde tijd op bord: 58 dagen • Opschalen van zorg: • 90% van patiënten FACT bord kreeg PT • 98% van patiënten op FACT bord kreeg hulp AMW • Op dit moment 1 a 2 nieuwe aanmeldingen per week

15 Cijfers 2013

16 Opname aantalFactbordCaseload Totaal4023%10% Somatisch63 %2% Psychiatrisch3420%9% IBS85%2% RM85%2% Van IBS 1x omgezet in RM

17 Verschil algemeen FACT en FACT bipolair • Groter team en grotere case-load •  kleiner % mensen in crisis:  5%.i.t.t. 10-15% van gemiddeld FACT team • Specialisatie van medewerkers • Geclusterd regionaal aanbod van cursussen

18 Regulier behandelaanbod • Volgens richtlijn door psychiater en SPV • Groepen: – PE – SRT – SRT-IPT – CGT – Bipolair en werk – Lotgenotengroep • Individueel: CGT, IPT, EMDR, Systeemtherapie • FACT model bij instabiliteit • Op indicatie aanvullende diagnostiek en behandeling (as II)

19 Evaluatie behandeling • Behandelplan 6-8 weken na start behandeling • Daarna ip jaarlijks evalueren, op indicatie vaker • Evaluatie BHP vlak voor DBC datum – 4 weken voor einde DBC • ROM • Somatische screening – 2 weken voor einde DBC • Evaluatie in team

20 Jaar 1 -Instellen adequate farmacotherapie -Steun/structuur/rit me -Psychoeducatie (individueel en groep) -Opstellen CSP -Op indicatie SRT groep Jaar 1 -Instellen adequate farmacotherapie -Steun/structuur/rit me -Psychoeducatie (individueel en groep) -Opstellen CSP -Op indicatie SRT groep Jaar 2 >Farmacotherapie >Steun/structuur/rit me >Op indicatie: -Groepen (SRT-IPT, CGT, bipolair en werk) -Individuele IPT of CGT -Aanvullende diagnostiek Jaar 2 >Farmacotherapie >Steun/structuur/rit me >Op indicatie: -Groepen (SRT-IPT, CGT, bipolair en werk) -Individuele IPT of CGT -Aanvullende diagnostiek Jaar 3 >Zorg volgens FACT- model; zwaarte op geleide beeld >Op indicatie: -Groep of individuele psychotherapie -Aanvullende diagnostiek op indicatie >Overweeg uitstroom criteria Jaar 3 >Zorg volgens FACT- model; zwaarte op geleide beeld >Op indicatie: -Groep of individuele psychotherapie -Aanvullende diagnostiek op indicatie >Overweeg uitstroom criteria FACT model; zn intensiveren zorg (PT, AMW, …) ROM, Som. Screening, eBHP

21 Conclusies • Het FACT bipolair loopt nu 5 jaar in Leiden • Tevredenheid bij medewerkers. Hecht en gemotiveerd team. • Tevredenheid bij opnameafdelingen, crisisdienst en huisartsen. Geen/minimale wachttijden. • Tevredenheid bij patiënten. Snel en direct contact en zo nodig opschalen van zorg door vast team. • Tevredenheid bij managers i.v.m. hoge efficiëntie.

22 Meer onderzoek nodig

23 Komend jaar • Verder opzetten geïntegreerde somatische polikliniek (verpleegkundig specialist) • ROM implementeren volgens voorstel KenBis • Wensen: meer aandacht voor systeem (taxaties, KOPP-kinderen) en aantrekken ervaringsdeskundige • Binnen Rivierduinen is fusie tussen GGZ Leiden en GGZ Duin&Bollen gerealiseerd • Nu ook wens tot implementatie FACT bipolair in Bollenstreek • Invulling IHT

24 Komend jaar • Verder ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek • Initiatief landelijke werkgroep gericht op neurobiologisch onderzoek bij patiënten met bipolaire stoornissen • Opzet Prospectief onderzoek in samenwerking met LUMC, PsyQ en Erasmus. • Nu in overleg over opzet onderzoek naar bewegingsstoornissen bij gebruik stemmingsstabilisatoren in samenwerking met prof. Van Harten


Download ppt "FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert het op na 5 jaar ervaring?"

Verwante presentaties


Ads door Google