De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlegplatform, 25 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlegplatform, 25 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Overlegplatform, 25 april 2013
Stand van zaken Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper – Diksmuide Overlegplatform, 25 april 2013

2 Regio werkingsgebied regio Ieper – Diksmuide = helft SEL
Midden West - Vlaanderen

3 Functie 1 Projectgroep heeft projectnota opgemaakt – ter beschikking
Situering – afbakening opdracht - terminologie – Behoeften / lacunes Doelstellingen Actieplan – concrete initiatieven m.b.t. functie 1 Projectgroep wordt “stuurgroep” nieuwe samenstelling – leiderschap = CGG Largo

4 Functie 1 Doelstellingen met jaaractieplan – o.a.
Aanwezige (promo)materiaal m.b.t. Geestelijke Gezondheid kenbaar en zichtbaar maken in de verschillende eerstelijnsorganisaties Organiseren week Geestelijke Gezondheidszorg in diverse gemeenten – afstemming aanbod Opzetten vormingsaanbod naar eerstelijnsactoren in kader van vroegdetectie en deskundigheidsbevordering Implementatie eerstelijnspsychologische functie gesitueerd in Sociaal Huis, Poperinge P.Z.T. regio Ieper – Diksmuide = aanspreekpunt geestelijke gezondheidszorg voor eerstelijn- en welzijnssector

5 Functie 2 mobiele teams Mobiel team acute psychiatrische zorg
Operationeel 1 februari 2013 8,5 FTE - incl. 0,5 teamleider dr. Joke Verhaeghe, psychiater Werkingsgebied = volledige netwerkregio Infofolder opgemaakt en verspreid Aanmelden via Huisartsen Jan Yperman Ziekenhuis Crisiseenheid P.Z. H.Hart

6 Functie 2 mobiele teams Mobiel team acute psychiatrische zorg Werking
Eerste interventie op zo kort mogelijke termijn Begeleiding en behandeling maximaal 30 dagen Maximaal 30 dossiers 7 dagen op 7 bereikbaar = 8.30 uur – uur Bereikbaar via één vast nummer Eerste cijfers (15/04) aanmeldingen = 54 / inclusie = 34 / exclusie = 20

7 Functie 2 mobiele teams Mobiel team langdurige psychiatrische zorg
Opgestart november operationeel 1 januari 2013 7,56 FTE – 0,5 FTE teamleider (zelfde als mobiel team acuut) dr. Herlinde Lamote, psychiater Zelfde lokatie als mobiel team acuut - huis naast P.Z. H.Hart Werkingsgebied = volledige netwerkregio Infofolder opgemaakt en verspreid

8 Functie 2 mobiele teams Mobiel team langdurige psychiatrische zorg
Werking Individueel zoveel als kan (80 %) Intensief indien nodig (20 %) Bereikbaar: Elke werkdag = 8.30 uur uur Zaterdag = 8.30 uur – uur Caseload op kruissnelheid = 160 cliënten Bereikbaar via één vast nummer Eerste cijfers (15/04) Begeleidingen = 117 cliënten (o.a. overname PZT cliënten) 39 aanmeldingen = 22 inclusie / 8 exclusie / 9 in bespreking

9 Functie 3 – sociale inclusie
Projectgroep arbeidrehabilitatie Opmaken projectnota tegen eind september Voorstellen integreren in beleidsplan 2014 GTB neemt deel aan cliëntbesprekingen mobiel team langdurige psychiatrisch zorg Buddyproject is opgestart. Gesprekken met lokale overheden informeren zicht op hun noden vermaatschappelijking GGZ onderdeel van sociaal beleidsplan Mogelijkheid voor afsluiten RIZIV-conventie ?

10 Functie 5 specifieke woonvormen
Actieve partner in het regionaal project “wonen – welzijn” Binnen Welzijnsraad Arro Ieper Projectdossier ingediend provincie West - Vl. Lid stuurgroep PZT wordt lid team woonbegeleiding Overleg PVT – woonzorgcentrum i.f.v. mogelijkheden “zorgwonen” (zorgflats)

11 Samenhang – wisselwerking tussen de functies
Netwerkcomité met concreet actieplan Ruime groep betrekken en informeren via reflectiegroep = 2 x per jaar nieuwsbrief = trimestrieel Gerichte communicatie op basis van plan – o.a. Toelichting huisartsenverenigingen (LOK’s) Eerstelijnsdiensten – groeperingen Personeel van eigen partners uit het netwerk GGZ Korpschef politiediensten


Download ppt "Overlegplatform, 25 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google