De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Te bed of niet te bed? De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg DMW CM Roeselare – Tielt 26.09.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Te bed of niet te bed? De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg DMW CM Roeselare – Tielt 26.09.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Te bed of niet te bed? De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg DMW CM Roeselare – Tielt 26.09.2013

2 Juni 2010: IMC

3 De Gids; 5 functies 1: activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

4

5 De regio PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integrale Zorg Thuisomgeving

6 Functie 1 activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling

7 Preventie : – Suïcidepreventie – KOPP, KOAP Promotie – Binnenste Buiten – La Folia – Website www.prit.bewww.prit.be – Huis in de Stad

8 Zorgpaden Vroegdetectie / vroegdiagnose/ vroeginterventie – VDIP – ELP

9 VDIP Vroeg Detectie en Interventie bij Psychiatrische ( Psychotische ) stoornissen www.vdip.be Zuid West-Vlaanderen – 0478 774 597 – Coördinator : Nike Baeten – Elke werkdag van 9u00 tot 17u00 ( of na afspraak ) – Ondersteuning en consult: Tielt, Pittem, Roeselare, Diksmuide, Poperinge, Kortrijk, Menen, Waregem, Veurne – Outreachend aanbod: Tielt, Pittem, Roeselare, Diksmuide, Poperinge, Menen

10 VDIP Aanbod – Voorziet eerste contact binnen de week – De gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij de klachten – Behandeling en begeleiding op psychisch vlak rond: sombere gevoelens, angsten, vreemde waarnemingen, bizarre gedachten,…. – Ondersteuning in de relatie met de omgeving en bij wonen, opleiding, werken, vrije tijd,….. – Opvolging in samenspraak met naast betrokkenen, huisarts en of andere hulpverleners

11 ELP Wat? – Werkt in de 1 ste lijn – Aansluitend bij huisartspraktijk of gezondheidscentrum – Opdrachten: Bevorderen vroegdetectie - screening Differentiatie generalistische – specialistische zorg Kortdurende generalistische interventies ( 6 ) – Vanuit een hulpvraag – Evenwicht herstellen Coach voor zorg- en hulpverleners

12 ELP Waarom? – Oproep Vlaamse Overheid in 2011 – Signalen in de regio (lange ) wachtlijsten Bos door de bomen Suïcidecijfers 60% van de huisartsen: er is onvoldoende aanbod om mensen met (psychische ) moeilijkheden te ondersteunen in de 1 ste lijn  Roeselare: stad investeert initiatief Huisartsenkring, CAW, CGG, PRIT  Izegem  Tielt

13 ELP Kostprijs per sessie ( ± 45 minuten ) afhankelijk van inkomen Aanmelding met voorkeur via huisarts ( verwijsbrief ) Feedback naar huisarts Verwijst indien nodig

14 ELP Trui Declercq CAW Tielt Kortrijkstraat 130 051/400999 Bereikbaar – Woensdag : 13u – 20 u – Vrijdag 9u30 – 17 uur

15 Functie 2 ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen

16 Art 107 KB 19 juni 2009 in een experiment en beperkt in de tijd kan de Koning specifieke financieringswijzen voorzien om art 11 te realiseren

17 Art 11 zorgcircuit “ volledig zorgaanbod van een netwerk voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, opgebouwd uit zorgmodules, die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen met garantie van zorg op maat en continuïteit” zorgnetwerk “ geheel van juridisch onafhankelijke diensten en voorzieningen, die met het oog op het realiseren van een volledig zorgprogramma voor een bepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, een functioneel en juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband vormen

18 Ambulante intensieve behandelteams voor mensen met acute of subacute psychiatrische Problemen. Nieuwe vorm van GGZ Behandelteams in de thuisomgeving Aangepaste zorg bieden Snel toegankelijk Functie 2

19 Deze functie introduceert een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg. Die zal sneller toegankelijk zijn en een aangepaste zorg aanbieden aan mensen in hun thuisomgeving. Mobiele Team voor Acute zorg: Kan in crisissituaties, binnen de 24u, en intensief optreden. Mobiele Team voor Langdurige zorg: Intensiteit en duur van interventie wordt aangepast voor de cliënt met zorgvragen op verschillende levensgebieden

20 Functie 2 Regio Midden – West - Vlaanderen Functie 2A Mobiel Team Acute Zorg (MTA) Functie 2B Mobiel Team Langdurige Zorg (MTL)

21 In opstartfase is er één team acute zorg en één team voor langdurige zorg voor de subregio Roeselare – Izegem – Hooglede (= Roeselare, Rumbeke, Oekene, Beveren, Izegem, Emelgem, Kachtem, Hooglede, Gits) De rest van de regio wordt nog steeds opgevangen door PZT Regio

22 Aanmeldingsfase MTA- MTL- PZT Hoe aanmelden? – Telefonisch op het nummer 051/ 434 107 – Enkel professionele hulpverleners – Cliënt op de hoogte van aanmelding/netwerk – Dagelijks te bereiken van 8u tot 21u30 (ook tijdens het weekend) Traject Cliënt

23 Aanmeldingsfase Wat wordt bevraagd bij telefonische aanmelding? – Personalia – Aanmeldklachten – Crisis / urgentie – Medicatie – Netwerk – Risicotaxatie Traject Cliënt

24 Aanmeldingsfase Aanmelding bespreking – Iedere morgen 8u30 – 9u – Multi – disciplinair overleg( MTA + MTL) – Beslissing tot al dan niet inclusie MTA - MTL Traject Cliënt

25 Aanmeldingsfase Eerste huisbezoek bij de cliënt door MTA – Contact met cliënt binnen 24u na aanmelding – Een eerste inschatting – Aanmelding (formulier) wordt besproken – Korte voorstelling werking( MTA- MTL) – Toestemming vragen om info op te vragen en netwerk te contacteren Traject Cliënt

26 Mobiel Team Acute Zorg MTA

27 Wie komt in aanmerking? (jong) volwassenen van 16 t.e.m. 65 jaar Met acute / subacute psychiatrische problemen thuis of elders waarvoor met een thuisinterventie een ziekenhuisopname kan vermeden worden Met directe nood aan een intensieve thuisbehandeling op aangeven van een professionele verwijzer Mobiel Team Acute Zorg

28 Doelstellingen: – Het beheersen van een psychiatrische crisis en het inschatten van de nood aan behandeling. – Het opsporen van eventueel achterliggende psychiatrische problematiek – Het behandelen van de psychiatrische problematiek – Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn – Het voorkomen of verkorten van een (her) opname – Indien nodig doorverwijzen naar aangewezen instanties Mobiel Team Acute Zorg

29 Aanbod: – Assessment – Risicotaxatie – Crisisinterventie en eerste symptoomreductie – Intensieve kortdurende interventies – Hervalpreventie – Herstel gericht werk Mobiel Team Acute Zorg

30 Begeleiding van 4-6 weken Intensieve begeleiding (meerdere contacten per dag mogelijk) Kostenloze begeleiding Voorlopig huisbezoeken per 2 Shared Caseload: verschillende hulpverleners komen aan huis. Werking

31 Aanmeldingsfase: <24u Intakefase: dag 2-7 Interventiefase: week 2 tot 4 Afrondingsfase: laatste 2 weken Traject Cliënt

32 Telefonische aanmelding Eerste huisbezoek + Aanmelding gesprek Inclusie MTA: Opstart traject (4 tot 6 weken) Cliënt + verwijzer + HA contacteren Geen Inclusie MTA: Doorverwijzing MTL, partner binnen netwerk.. Client + verwijzer + HA contacteren

33 Intake fase: – Dag 2 – 7 – Consult plannen bij psychiater – Crisisinterventie / hantering – Globaal beeld vormen van de cliënt – Betrokken netwerk contacteren – Hulpvraag exploreren – Komen tot gedeelde doelstellingen – Intake team Traject Cliënt

34 Interventiefase: – Week 2 – 4 – Concreet maken van doelstellingen – Uitvoeren interventies Herstelplan Psycho educatie Medicamenteuze opvolging Signaleringsplan… – Overleg met netwerk – Nazorg bespreken Traject Cliënt

35 Afrondingsfase: – Afrondingsteam – Afspraken omtrent zorgcontinuïteit – Begeleiding evalueren – (eventueel) netwerk overleg Traject Cliënt

36 Psychiater Dr. Muylaert Team coördinator Psycholoog Maatschappelijk werkende Psychiatrisch verpleegkundigen – 9.5 FTe Teamsamenstelling

37 Mobiel Team Langdurige Zorg MTL

38 Wie komt in aanmerking? – (jong) Volwassenen van 16 t/m 65 jaar – Langer durende psychiatrische problematiek – Zorgvragen op meerdere levensgebieden – Meerwaarde van psychiatrische expertise in de thuiscontext Mobiel Team Langdurige Zorg

39 Wie komt niet in aanmerking? – Geen eigen woonst hebben( daklozen) – Nog een te intensief behandeltraject nodig – Reeds ‘voldoende’ omkadering aanwezig – Geen exclusie criteria( veiligheid moet gegarandeerd zijn) Mobiel Team Langdurige Zorg

40 Doelstellingen: -Het voorkomen of verkorten van een (her) opname -Het behandelen van de psychiatrische problematiek -Herstelgericht werken, -Niet afhankelijk worden van MTL, -Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn -Het netwerk uitbreiden ( indien nodig) Mobiel Team Langdurige Zorg

41 – Zandlopermodel als rode draad – Regie in handen van de cliënt (persoonlijk herstelplan) – Partners in het opnemen van gedeelde zorg en gedeelde behandeling (netwerkoverleg) Mobiel Team Langdurige Zorg

42 Zandlopermodel Herstel Behandeling Ontregeling Veiligheid Teamzorg Regie via FACT bord Gericht op actie Probleemoplossend Voorlichten, motiveren Regie bij behandelaars Gericht op symptoom vermindering en/ of coping Herstel methodiek Regie bij cliënt Gericht op relatie en herstel

43 Schakelen tussen verschillende rollen – Rol in herstelfase: coach, adviseur Instrument: herstelplan – Rol in behandelfase: motivator, behandelaar, contactpersoon, voorlichter Instrument: signaleringsplan – Rol bij ontregeling: crisisinterventie Instrument: crisisplan Mobiel Team Langdurige Zorg

44 Dagelijkse werking: Eigen case - load: Iedere medewerker heeft zijn eigen agenda en zijn eigen cliënten, (referentie persoon + co) Teamgebeuren: Fact bord overleg, intake en evolutie+ herstelplanbespreking Shared case – load: Teambeslissing tijdens Fact bord overleg: op- en neerschalen van zorgintensiteit. Indien nodig bijkomende interventies door collega. Mobiel Team Langdurige Zorg

45 Werking MTL -Intakebespreking binnen 2 weken -Wensen van cliënt + doelstellingen team -Herstelvisie, werken met herstelplan -Evolutiebespreking( herstelplan + intake doelstellingen) -Cliënten in crisis worden door MTL intensiever opgevolgd -Interventie van MTA in weekend kan op indicatie -Traject van bepaalde duur( herstelvisie )

46 Werking MTL - Team werkt weekdagen van 8.30u tot 17.15, 2 mensen tot 20u( geen WE) - Iedere discipline doet intakes alsook opvolging van cliënten - Specifieke expertise teamleden wordt bekeken bij toewijzing van cliënten of coachende rol naar collega’s

47 Caseload – Actieve dossiers: 130 – Fact: 21 – In intakefase: 14 – Afgeronde dossiers: 19 Mobiel Team Langdurige Zorg

48 Teamsamenstelling: – Psychiaters Dr. Muylaert, Dr.Geerts( assistent) 6 uur – Teamcoördinator – Psychologen( halftijds MTL+ halftijds H.Hart Roeselare) – Maatschappelijk werkers – Psychiatrisch verpleegkundigen – Ergotherapeut( halftijds MTL+ halftijds Tastevoet) Mobiel Team Langdurige Zorg

49 Korte termijn: – Pilootproject: kinderziektes en groeipijnen – Criteria bepalen – Verdere visie ontwikkeling – Optimaliseren van de samenwerking binnen het netwerk (verschillende functies) Verwachtingen naar de toekomst

50 Functie 3 rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie

51 Vrije tijd: – VOC Opstap – PRIT Omnisport Psychosociaal revalidatiecentrum Open Forum

52 Functie 4 intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is

53 Medische klaring op spoedgevallen Bed op recept Consultatie op recept Gezamenlijke wachtdienst psychiaters Toegang dossiers Zorgpaden IPEO

54 Functie 5 specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

55 Participatie aan woon – zorgprojecten Afstemmen van de wachtlijsten Opmaken van één intakeprocedure Afstemmen procedures Respijtplaatsen BBB voor personen met psychiatrische problematiek/ drugprobleem zonder hulpvraag Bijkomende plaatsen IBW? Bijkomende plaatsen PVT?

56 Wat willen we bereiken met PRIT? Participatie van familie en patiënten in de organisatie van het netwerk Ondersteuning van de familie / de mantelzorger via een ondersteuning op afstand ( telefoon / mail ) PALTO Ondersteuning van de familie / de mantelzorger via ontmoeting Ondersteuning van de patiënt via ontmoeting Huis in de stad

57 Wat willen we bereiken met PRIT? Een netwerk van organisaties vanuit diverse sectoren en lijnen; -die werken met mensen met een psychiatrische problematiek -die elkaar aanvullen en ondersteunen ten behoeve van hun eigenste bestaansreden, de personen met een hulpvraag

58 Besluit Begin van een hernieuwde veelomvattende hervorming die regiospecifiek mag ingevuld worden binnen een nationaal denkkader Het is een groeiproces van enkele jaren Het is hervorming die samen moet b(g)eleefd worden met de zorgvragers, de zorgverstrekkers en de maatschappij


Download ppt "Te bed of niet te bed? De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg DMW CM Roeselare – Tielt 26.09.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google