De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL"— Transcript van de presentatie:

1 Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

2 Werkingsgebied Vraag 3

3 Vermaatschappelijking van de GGZ
Pilootproject rond ‘Artikel 107’ van de ziekenhuiswet is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio Principes Zorg op maat Getrapte zorg Continuïteit van zorg d.m.v. zorgcircuits of zorgtrajecten Focus op herstel & sociale integratie Samenwerking over de grenzen van de GGZ heen

4 5 sleutelfuncties van ‘Artikel 107’
Erbij vermelden dat functie 1 specifiek gaat over promotie, vroegdetectie en vroeginterventie Erbij vermelden dat functie 3 zich vertaalt in het toeleiden naar bijvoorbeeld arbeid en ontmoeting

5 3 vernieuwende zorginitiatieven
-Psychiatrisch Expertiseteam (PET): cliënten met vermoeden van GGZ-problematiek (link met 1e lijn) -Mobiel Crisisteam (MCT): cliënten met acute zorgnoden (2e lijn) -Mobiel Behandelteam (MBT): cliënten met chronische zorgnoden (2e lijn)

6 Stand van zaken ‘Artikel 107’ in de regio
Tussentijdse evaluatie door overheid Positieve punten Centrale rol huisartsen PET voor coaching eerstelijn Samenwerking met belendende sectoren (cfr. arbeid, ontmoeting, wonen) Werkpunten Verdere uitrol mobiele teams => Alternatieve scenario’s worden bekeken in de andere subregio’s Verknoping van de verschillende functies => Werkgroep verknoping opgericht Betrekken ervaringsdeskundigen => Eerste forum voor ervaringsdeskundigen op 10 maart 2014

7 Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’?
Website Driejaarlijkse nieuwsbrief inschrijven door mail te sturen naar of via contact-rubriek op website

8 Focus op het Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

9 Psychiatrisch Expertiseteam (PET)
Doelgroep (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel Ondersteuning 1e lijn Vroegdetectie en vroeginterventie Eventuele toeleiding tot gespecialiseerde GGZ

10 Werkingsgebied PET Vraag 3

11 Psychiatrisch Expertiseteam (PET)
Wie kan aanmelden? Eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) Cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren Hoe aanmelden? PET subregio Noord-west-Vlaanderen (~SEL-regio) is telefonisch bereikbaar op , van 8.30 tot (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag)

12 Psychiatrisch Expertiseteam (PET)
WERKWIJZE Op casusniveau: Multidisciplinair overleg: Patiënttafel (acties gericht op patiënt) Netwerktafel (acties gericht op verwijzer en netwerk): omvat medewerkers eerstelijnzorg zoals huisarts, thuiszorg, OCMW,CAW, jeugdzorg naast GGZ-actoren Op dienst of op locatie (aan huis, bij andere hulpverleningsdiensten) Kortdurende interventie (max. 6 maand)

13 Psychiatrisch Expertiseteam (PET)
WERKWIJZE Op organisatieniveau: Vorming en deskundigheidsbevordering voor de eerstelijn via telefonisch consult omtrent casus of via vormingsmoment => vormingsaanbod komt in maart online op website

14 Cijfers PET subregio N-W-Vl Aantal aanmeldingen (01/03-01/10) 384
Afgehandeld na telefoongesprek 33.3% Behandeld via patiënttafel 28.6% Behandeld via netwerktafel 32.5% (Nog in aanmeldingsfase) 5.4%

15 Focus op het Mobiel Crisisteam (MCT)

16 Mobiel Crisisteam (MCT)
Doelgroep (Jong)volwassenen van 16 tot 65 jaar oud die kampen met acute psychische/psychiatrische problemen Doel Door snel toegankelijke crisishulp aan huis te bieden kunnen niet-noodzakelijke ziekenhuisopnames vermeden worden Door te focussen op hervalpreventie d.m.v. kortdurende zorg in de thuissituatie kan opnameverkortend gewerkt worden

17 Werkingsgebied MCT Regio’s Brugge-Beernem-Torhout
= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met inwoners en 498km²

18 Mobiel Crisisteam (MCT)
Teamsamenstelling 1 teamverantwoordelijke: Stefaan Vandevoorde 1 psycholoog/therapeutisch coördinator: Delphine Van Hevele 2 psychiaters: Dr. Tilia Mertens; Dr. Kim Vanderhaeghen 8 psychiatrisch verpleegkundigen 3 maatschappelijk werkers

19 Mobiel Crisisteam (MCT)
Wie kan aanmelden? Huisarts of behandelend psychiater, PET en EPSI indien toestemming cliënt Hoe aanmelden? Telefonisch via 050/ (7d/7 van 8u tot 22u)

20 Mobiel Crisisteam (MCT)
WERKWIJZE Kortdurende interventies (max. 4 à 6 weken) Tot dagelijkse huisbezoeken door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker en/of teamverantwoordelijke Intensiteit van contacten evolueert met de zorgnood van de cliënt Binnen de 72u consult met de psychiater Minstens 1 bezoek van de psycholoog/therapeutisch coördinator Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt Ondersteuning van de betrokken familieleden

21 Cijfers MCT In de periode 01/01/13 - 31/08/13: 188 aanmeldingen
132 inclusies (70.2%) Comorbiditeit=44.7% Aantal aanmeldingen per maand

22 Instroom MCT

23 Uitstroom MCT 115 cliënten doorverwezen na gemiddeld 30.6 dagen
Opname geadviseerd na begeleiding (13%) Merendeel doorverwezen naar huisarts en 1 of meerdere hulpverlenende instanties zoals Ambulante psychiater (67%) Zelfstandig psycholoog (31%) CGG (17%) Dagcentrum 10%) MBT (9%) MVIP (7%) CAW (3%) PET (3%) De Sleutel (3%)

24 Focus op het Mobiel Behandelteam (MBT)

25 Mobiel Behandelteam (MBT)
Doelgroep Volwassenen van 18 t/m 65 jaar met een chronische psychiatrische problematiek met zorgvragen op meerdere levensdomeinen Doel Cliënt zo optimaal mogelijk laten functioneren in en participeren aan de maatschappij

26 Werkingsgebied MBT Regio’s Brugge-Beernem-Torhout
= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met inwoners en 498km²

27 Mobiel Behandelteam (MBT)
Teamsamenstelling Beleidspsychiater: dr. Jo Magerman Teamverantwoordelijke: Stefaan Dhaese Therapeutisch coördinator: Dominique Degrande Psychiatrisch verpleegkundigen Maatschappelijk werkers Ergotherapeuten Bachelors Toegepaste Psychologie

28 Mobiel Behandelteam (MBT)
Wie kan aanmelden? Rechtstreeks toegankelijk vanuit GGZ Rechtstreeks toegankelijk voor huisartsen Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de 1e lijn (excl. Huisarts) Eerstelijn dient eerst PET te contacteren Hoe aanmelden? Neem contact op met de therapeutisch coördinator via of => Hij doet de eerste screening en bezorgt het aanmeldingsformulier

29 Mobiel Behandelteam (MBT)
20/03/2014 WERKWIJZE Eigen case-load: Iedere medewerker heeft zijn eigen agenda en zijn eigen cliënten. Shared case-load: Teambeslissing tijdens FACT-bord overleg: op- en neerschalen van zorgintensiteit. Teamgebeuren: Dagelijks FACT-bord overleg, wekelijkse cliëntbespreking

30 Mobiel Behandelteam (MBT)
WERKWIJZE Herstelgerichte zorg op maat aanbieden, om periodes van ontregeling te overbruggen en om het (in)formeel netwerk rond de cliënt te ondersteunen Hulpbronnen uit de natuurlijke context van de cliënt benutten Netwerkoverleg met huisarts en andere betrokken partners (eventueel via OPP) Samenwerken met familie en mantelzorgers

31 Cijfers MBT Caseload op 1 januari 2014: 242 cliënten in begeleiding
16 lopende intakes 2 in aanmeldingsfase => verwijzende instanties: PET, MCT, PAAZ, PZ, BW, Ingelburch


Download ppt "Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL"

Verwante presentaties


Ads door Google