De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

2 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied

3 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ Pilootproject rond ‘ Artikel 107 ’ van de ziekenhuiswet is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio Principes • Zorg op maat • Getrapte zorg • Continu ï teit van zorg d.m.v. zorgcircuits of zorgtrajecten • Focus op herstel & sociale integratie • Samenwerking over de grenzen van de GGZ heen

4 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 5 sleutelfuncties van ‘Artikel 107’

5 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 3 vernieuwende zorginitiatieven -Psychiatrisch Expertiseteam (PET): cli ë nten met vermoeden van GGZ- problematiek (link met 1 e lijn) -Mobiel Crisisteam (MCT): cli ë nten met acute zorgnoden (2 e lijn) -Mobiel Behandelteam (MBT): cli ë nten met chronische zorgnoden (2 e lijn)

6 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken ‘ Artikel 107 ’ in de regio Tussentijdse evaluatie door overheid Positieve punten •Centrale rol huisartsen •PET voor coaching eerstelijn •Samenwerking met belendende sectoren (cfr. arbeid, ontmoeting, wonen) Werkpunten •Verdere uitrol mobiele teams => Alternatieve scenario’s worden bekeken in de andere subregio’s •Verknoping van de verschillende functies => Werkgroep verknoping opgericht •Betrekken ervaringsdeskundigen => Eerste forum voor ervaringsdeskundigen op 10 maart 2014

7 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’? •Website www.netwerkggzregionw-vl.be •Driejaarlijkse nieuwsbrief  inschrijven door mail te sturen naar info@netwerkggzregionw-vl.be info@netwerkggzregionw-vl.be of via contact-rubriek op website

8 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Focus op het Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

9 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Psychiatrisch Expertiseteam (PET) Doelgroep (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel •Ondersteuning 1 e lijn •Vroegdetectie en vroeginterventie •Eventuele toeleiding tot gespecialiseerde GGZ

10 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied PET

11 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wie kan aanmelden? •Eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) •Cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren Hoe aanmelden? PET subregio Noord-west-Vlaanderen (~SEL-regio) is telefonisch bereikbaar op 050-44 67 70, van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

12 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Psychiatrisch Expertiseteam (PET) WERKWIJZE Op casusniveau: •Multidisciplinair overleg:  Pati ë nttafel (acties gericht op pati ë nt)  Netwerktafel (acties gericht op verwijzer en netwerk): omvat medewerkers eerstelijnzorg zoals huisarts, thuiszorg, OCMW,CAW, jeugdzorg naast GGZ-actoren •Op dienst of op locatie (aan huis, bij andere hulpverleningsdiensten) •Kortdurende interventie (max. 6 maand)

13 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Psychiatrisch Expertiseteam (PET) WERKWIJZE Op organisatieniveau: •Vorming en deskundigheidsbevordering voor de eerstelijn via telefonisch consult omtrent casus of via vormingsmoment => vormingsaanbod komt in maart online op website www.netwerkggzregionw-vl.be

14 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Cijfers PET subregio N-W-Vl Aantal aanmeldingen (01/03-01/10)384 Afgehandeld na telefoongesprek33.3% Behandeld via patiënttafel28.6% Behandeld via netwerktafel32.5% (Nog in aanmeldingsfase)5.4%

15 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Focus op het Mobiel Crisisteam (MCT)

16 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Crisisteam (MCT) Doelgroep (Jong)volwassenen van 16 tot 65 jaar oud die kampen met acute psychische/psychiatrische problemen Doel •Door snel toegankelijke crisishulp aan huis te bieden kunnen niet-noodzakelijke ziekenhuisopnames vermeden worden •Door te focussen op hervalpreventie d.m.v. kortdurende zorg in de thuissituatie kan opnameverkortend gewerkt worden

17 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied MCT •Regio’s Brugge-Beernem- Torhout •= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met 212.687 inwoners en 498km²

18 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Crisisteam (MCT) Teamsamenstelling •1 teamverantwoordelijke: Stefaan Vandevoorde • 1 psycholoog/therapeutisch coördinator: Delphine Van Hevele • 2 psychiaters: Dr. Tilia Mertens; Dr. Kim Vanderhaeghen • 8 psychiatrisch verpleegkundigen • 3 maatschappelijk werkers

19 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wie kan aanmelden? Huisarts of behandelend psychiater, PET en EPSI indien toestemming cliënt Hoe aanmelden? Telefonisch via 050/470150 (7d/7 van 8u tot 22u) Mobiel Crisisteam (MCT)

20 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen WERKWIJZE •Kortdurende interventies (max. 4 à 6 weken) •Tot dagelijkse huisbezoeken door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker en/of teamverantwoordelijke •Intensiteit van contacten evolueert met de zorgnood van de cliënt •Binnen de 72u consult met de psychiater •Minstens 1 bezoek van de psycholoog/therapeutisch coördinator •Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt •Ondersteuning van de betrokken familieleden Mobiel Crisisteam (MCT)

21 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Cijfers MCT In de periode 01/01/13 - 31/08/13: •188 aanmeldingen o132 inclusies (70.2%) oComorbiditeit=44.7% Aantal aanmeldingen per maand

22 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Instroom MCT

23 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Uitstroom MCT 115 cliënten doorverwezen na gemiddeld 30.6 dagen  Opname geadviseerd na begeleiding (13%)  Merendeel doorverwezen naar huisarts en 1 of meerdere hulpverlenende instanties zoals •Ambulante psychiater (67%) •Zelfstandig psycholoog (31%) •CGG (17%) •Dagcentrum 10%) •MBT (9%) •MVIP (7%) •CAW (3%) •PET (3%) •De Sleutel (3%) • …

24 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Focus op het Mobiel Behandelteam (MBT)

25 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Behandelteam (MBT) Doelgroep Volwassenen van 18 t/m 65 jaar met een chronische psychiatrische problematiek met zorgvragen op meerdere levensdomeinen Doel Cli ë nt zo optimaal mogelijk laten functioneren in en participeren aan de maatschappij

26 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied MBT •Regio’s Brugge-Beernem- Torhout •= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met 212.687 inwoners en 498km²

27 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Behandelteam (MBT) Teamsamenstelling •Beleidspsychiater: dr. Jo Magerman •Teamverantwoordelijke: Stefaan Dhaese •Therapeutisch co ö rdinator: Dominique Degrande •Psychiatrisch verpleegkundigen •Maatschappelijk werkers •Ergotherapeuten •Bachelors Toegepaste Psychologie

28 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Behandelteam (MBT) Wie kan aanmelden? •Rechtstreeks toegankelijk vanuit GGZ •Rechtstreeks toegankelijk voor huisartsen •Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de 1 e lijn (excl. Huisarts)  Eerstelijn dient eerst PET te contacteren Hoe aanmelden? Neem contact op met de therapeutisch co ö rdinator via 0492 73 84 83 of dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be => Hij doet de eerste screening en bezorgt het aanmeldingsformulier

29 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Behandelteam (MBT) Eigen case-load: Iedere medewerker heeft zijn eigen agenda en zijn eigen cliënten. Shared case-load: Teambeslissing tijdens FACT-bord overleg: op- en neerschalen van zorgintensiteit. Teamgebeuren: Dagelijks FACT-bord overleg, wekelijkse cliëntbespreking WERKWIJZE

30 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Mobiel Behandelteam (MBT) WERKWIJZE Herstelgerichte zorg op maat aanbieden, om periodes van ontregeling te overbruggen en om het (in)formeel netwerk rond de cli ë nt te ondersteunen •Hulpbronnen uit de natuurlijke context van de cliënt benutten •Netwerkoverleg met huisarts en andere betrokken partners (eventueel via OPP) •Samenwerken met familie en mantelzorgers

31 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Cijfers MBT Caseload op 1 januari 2014: •242 cliënten in begeleiding •16 lopende intakes •2 in aanmeldingsfase => verwijzende instanties: PET, MCT, PAAZ, PZ, BW, Ingelburch


Download ppt "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL."

Verwante presentaties


Ads door Google