De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking

2 Hoe communiceren wij met elkaar? Hoe krijg ik je te spreken?
deze handouts zijn verspreid in het kadervan de ParkinsonNet cursus (najaar2008). De handouts zijn alleen voorpersoonlijk gebruik bedoeld en mogen niet vermenigvuldigd worden. Multidisciplinair? Noodzaak werkafspraken Ik heb precies het tegenovergestelde advies gegeven! Ben jij dat probleem ook aan het behandelen? Hoe communiceren wij met elkaar? Multidisciplinair blijven vaak nog vragen liggen Hoe krijg ik je te spreken? Wat is nu echt het hoofdprobleem? Fysiotherapie en logopedie samen is teveel voor deze patiënt. Wat schrappen we?

3 Werkafspraken Opdracht Bediscussieer de stellingen
Leg de uitkomst in de vorm van de werkafspraak vast voor alle betrokkenen in het netwerk.

4 Werkafspraken Stelling 1 De neuroloog of parkinsonverpleegkundige moet uitgebreide patiënteninformatie meesturen bij verwijzing naar een therapeut.

5 Werkafspraken Stelling 2 Therapeuten moeten altijd (ook tussentijds) rapporteren wanneer de patiënt op het spreekuur van de verwijzer terugkomt.

6 Werkafspraken Stelling 3 Eindrapportage vindt altijd plaats naar verwijzer en huisarts.

7 Werkafspraken Stelling 4 De parkinsonverpleegkundige of hoofdbehandelaar (neuroloog/SOG/geriater) dient altijd op de hoogte te zijn van inschakeling van zorgverleners bij een pt ook al komt de verwijzing van een andere behandelaar (bijv huisarts).

8 Werkafspraken Stelling 5 Voor het goed afstemmen van multidisciplinaire zorg is altijd een zorgcoördinator nodig.

9 Werkafspraken Stelling 6 Een therapeut moet een patiënt terugverwijzen naar een neuroloog, wanneer de therapeut signaleert dat de patiënt last heeft van bijwerkingen van medicatie of er op basis van dagelijks functioneren vermoeden is dat medicatie niet optimaal is ingesteld.

10 Werkafspraken Stelling 7 Een therapeut heeft altijd een signalerende/adviserende rol tav inschakeling van een andere discipline

11 Werkafspraken Stelling 8 Indien meerdere zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van een parkinsonpatiënt, dient er minimaal één keer overleg tussen deze zorgverleners plaats te vinden.

12 Werkafspraken Stelling 9 Als meerdere disciplines betrokken zijn dient het behandelplan (doelen/acties) inzichtelijk te zijn.

13 Werkafspraken Stelling 10 Een naaste/mantelzorger dient actief betrokken te worden bij de behandeling van de patiënt.


Download ppt "Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google