De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking

2 Multidisciplinair? Fysiotherapie en logopedie samen is teveel voor deze patiënt. Wat schrappen we? Ik heb precies het tegenovergestelde advies gegeven! Noodzaak werkafspraken

3 Opdracht • Bediscussieer de stellingen • Leg de uitkomst in de vorm van de werkafspraak vast voor alle betrokkenen in het netwerk. Werkafspraken

4 Stelling 1 De neuroloog of parkinsonverpleegkundige moet uitgebreide patiënteninformatie meesturen bij verwijzing naar een therapeut. Werkafspraken

5 Stelling 2 Therapeuten moeten altijd (ook tussentijds) rapporteren wanneer de patiënt op het spreekuur van de verwijzer terugkomt. Werkafspraken

6 Stelling 3 Eindrapportage vindt altijd plaats naar verwijzer en huisarts. Werkafspraken

7 Stelling 4 De parkinsonverpleegkundige of hoofdbehandelaar (neuroloog/SOG/geriater) dient altijd op de hoogte te zijn van inschakeling van zorgverleners bij een pt ook al komt de verwijzing van een andere behandelaar (bijv huisarts). Werkafspraken

8 Stelling 5 Voor het goed afstemmen van multidisciplinaire zorg is altijd een zorgcoördinator nodig. Werkafspraken

9 Stelling 6 Een therapeut moet een patiënt terugverwijzen naar een neuroloog, wanneer de therapeut signaleert dat de patiënt last heeft van bijwerkingen van medicatie of er op basis van dagelijks functioneren vermoeden is dat medicatie niet optimaal is ingesteld. Werkafspraken

10 Stelling 7 Een therapeut heeft altijd een signalerende/adviserende rol tav inschakeling van een andere discipline Werkafspraken

11 Stelling 8 Indien meerdere zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van een parkinsonpatiënt, dient er minimaal één keer overleg tussen deze zorgverleners plaats te vinden. Werkafspraken

12 Stelling 9 Als meerdere disciplines betrokken zijn dient het behandelplan (doelen/acties) inzichtelijk te zijn. Werkafspraken

13 Stelling 10 Een naaste/mantelzorger dient actief betrokken te worden bij de behandeling van de patiënt. Werkafspraken


Download ppt "Regio ….. Werkafspraken patiëntgerichte samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google