De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker"— Transcript van de presentatie:

1 Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker
G.J. Goverde, internist-oncoloog

2 Nazorg in de oncologie Resultaten van behandeling steeds beter: kanker wordt chronische ziekte Vergrijzing Gegevens wetenschappelijk onderzoek late gevolgen van kanker en behandeling Rapport “Nacontrole in de oncologie” van de Gezondheidsraad

3 Nazorg in het Amphia Ziekenhuis
Zorg voor patiënt en zijn familie Zorg en nazorg lopen in elkaar over Medische nazorg door arts/specialist Paramedische nazorg Psychosociale nazorg Onderscheid medisch versus paramedisch versus psychosociaal is kunstmatig. Zowel artsen, als paramedici geven medische zorg en psychosociale begeleiding.

4 Medische nazorg Voor veel vormen van kanker zijn de behandelaars het met elkaar eens over optimale diagnostiek, behandeling en zijn er afspraken over de nacontroles:CONSENSUS Patiënt heeft vaak meerdere artsen: goede afspraken over nazorg nodig! Specialist is op elk terrein aanspreekbaar Chirurg, Internist, longarts, gynaecoloog, uroloog en radiotherapeut

5

6

7 Paramedische nazorg Oncologisch verpleegkundige
MDL-stomaverpleegkundige Mammacare-verpleegkundige Diëtiste

8 Oncologieverpleegkundige
Gespecialiseerde verpleegkundige Doen uitgebreide intake Verplegen patiënt Intensief contact met patiënt en familie Specialistische taken: geven informatie, dienen chemotherapie toe Intensief contact met specialist Op verschillende afdelingen: Interne Geneeskunde en Longziekten: dienen daar chemotherapie toe. Op Gynaecologie doen ze mee aan spreekuur en spelen belangrijke rol psychosociale ondersteuning. Kunnen na overleg verwijzen; o.a. naar psycholoog, sexuoloog etc.

9 MDL-Stoma verpleegkundig
Rol als case-manager (bewaken het traject) Geven en verduidelijken informatie Doel: patiënt weer zelfstandig laten functioneren Houden patiënt onder controle Kunnen in overleg andere disciplines inschakelen Makkelijk benaderbaar. Medische informatie, maar ook over verzorging, sport, sexualiteit.

10 Mammacare verpleegkundige
Rol als case-manager (bewaken het traject) Geven en verduidelijken informatie Standaard betrokken rond operatie borstkankerpatiënt. Adviezen wondverzorging Makkelijk benaderbaar voor patiënt, maar ook voor artsen en verpleging Kunnen in overleg andere disciplines inschakelen, o.a. oedeemtherapeut Gesprek over gevolgen van borstkanker Makkelijk benaderbaar. Medische informatie en praktische informatie. Verwijzing naar oedeemtherapeut.

11 Diëtiste Toename kennis op het gebied van voeding en kanker
Vaak standaard betrokken bij patiënten met maag-darm chirurgie en chemotherapie Moet makkelijk in consult geroepen kunnen worden Deel patiënten houdt problemen met voeding

12 Psychosociale nazorg Medisch Maatschappelijk Werk
Standaard een kennismakingsgesprek met patiënt die chemotherapie krijgen Psychosociale hulpverlening: Draagkracht-draaglast Copingstrategie, angst terugkeer ziekte Boosheid, somberheid en verdriet Gevolgen voor relatie, kinderen, werk en sociale omgeving Materiële hulpverlening Zeer laagdrempelig voor patient en zijn familie. Blijven makkelijk te benaderen, ook na de behandeling.

13 Psychosociale nazorg Medisch Maatschappelijk Werk
In oncologie gespecialiseerde MW zijn onderdeel van behandelteam Een aantal verwerkingsproblemen komen vaak na de behandeling naar boven Pilot in Amphia: detectie noodzaak psychosociale zorg d.m.v. gevalideerde lastmeter in fase voor, tijdens en na de behandeling Zeer laagdrempelig voor patient en zijn familie. Blijven makkelijk te benaderen, ook na de behandeling.

14 Psychosociale nazorg Op indicatie verwijzing naar:
Klinisch psycholoog met specifieke kundigheid op gebied van oncologische patiënt. Psychiater

15 Nazorg structureel maken
Goed voorbeeld is Herstel & Balans Geprotocolleerd behandelplan voor lichamelijk en geestelijk herstel na de behandeling van kanker Amphia Ziekenhuis in samenwerking met Revalidatiecentrum Breda

16 Nazorg in het Amphia Al veel zorg en nazorg voor de oncologische patiënt Groot ziekenhuis: gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers in behandelteam Deelname aan onderzoek naar nazorg Voor patiënt, maar ook voor arts en huisarts moeten mogelijkheden nazorg helder zijn: bij wie en wanneer aankloppen Gespecialiseerde maatschappelijk werkers, psychologen en sexuologen.

17 Reactie op “Ketenzorg kanker-patiënt moet beter” (Inspectie)
(Concept)rapport Beleidscommissie Oncologie Juli 2009: Duidelijk aanspreekpunt voor patiënt Geïntegreerde dossiervoering Oncologie is speerpunt Amphia Eén regisseur en één geactualiseerd behandelplan Psychosociale screening Verbetering participatie palliatieve zorg

18 Hoe nazorg verbeteren (1)
Werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep Behoefte aan psychosociale zorg onderkennen en aanbieden Binnen het Amphia werken we samen en is bekend wat wij als nazorg te bieden hebben

19 Hoe nazorg verbeteren (2)
Communicatie over mogelijkheden van nazorg naar patiënt, familie en huisarts Bekend zijn met de mogelijkheden van andere instellingen in de regio: inloophuis de Honingraad Terugkoppeling van patiënten en huis-artsen over oordeel over nazorg (hiaten?) Projecten regionaal met verzekeraar? Leren hoe nazorg beter kan (onderzoek IKZ?) Bijvoorbeeld door brochure over nazorg en informatie op de website. Informatie aan de huisartsen, bijvoorbeeld bij nascholing. Herstel en balans is een succesvol project dat met hulp van ziektekostenverzekeraar is gestart.


Download ppt "Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker"

Verwante presentaties


Ads door Google