De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker G.J. Goverde, internist-oncoloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker G.J. Goverde, internist-oncoloog."— Transcript van de presentatie:

1 Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker G.J. Goverde, internist-oncoloog

2 Nazorg in de oncologie  Resultaten van behandeling steeds beter: kanker wordt chronische ziekte  Vergrijzing  Gegevens wetenschappelijk onderzoek late gevolgen van kanker en behandeling  Rapport “Nacontrole in de oncologie” van de Gezondheidsraad

3 Nazorg in het Amphia Ziekenhuis  Zorg voor patiënt en zijn familie  Zorg en nazorg lopen in elkaar over  Medische nazorg door arts/specialist  Paramedische nazorg  Psychosociale nazorg

4 Medische nazorg  Voor veel vormen van kanker zijn de behandelaars het met elkaar eens over optimale diagnostiek, behandeling en zijn er afspraken over de nacontroles:CONSENSUS  Patiënt heeft vaak meerdere artsen: goede afspraken over nazorg nodig!  Specialist is op elk terrein aanspreekbaar

5

6

7 Paramedische nazorg  Oncologisch verpleegkundige  MDL-stomaverpleegkundige  Mammacare-verpleegkundige  Diëtiste

8 Oncologieverpleegkundige  Gespecialiseerde verpleegkundige  Doen uitgebreide intake  Verplegen patiënt  Intensief contact met patiënt en familie  Specialistische taken: geven informatie, dienen chemotherapie toe  Intensief contact met specialist

9 MDL-Stoma verpleegkundig  Rol als case-manager (bewaken het traject)  Geven en verduidelijken informatie  Doel: patiënt weer zelfstandig laten functioneren  Houden patiënt onder controle  Kunnen in overleg andere disciplines inschakelen

10 Mammacare verpleegkundige  Rol als case-manager (bewaken het traject)  Geven en verduidelijken informatie  Standaard betrokken rond operatie borstkankerpatiënt. Adviezen wondverzorging  Makkelijk benaderbaar voor patiënt, maar ook voor artsen en verpleging  Kunnen in overleg andere disciplines inschakelen, o.a. oedeemtherapeut  Gesprek over gevolgen van borstkanker

11 Diëtiste  Toename kennis op het gebied van voeding en kanker  Vaak standaard betrokken bij patiënten met maag-darm chirurgie en chemotherapie  Moet makkelijk in consult geroepen kunnen worden  Deel patiënten houdt problemen met voeding

12 Psychosociale nazorg  Medisch Maatschappelijk Werk  Standaard een kennismakingsgesprek met patiënt die chemotherapie krijgen  Psychosociale hulpverlening:  Draagkracht-draaglast  Copingstrategie, angst terugkeer ziekte  Boosheid, somberheid en verdriet  Gevolgen voor relatie, kinderen, werk en sociale omgeving  Materiële hulpverlening

13 Psychosociale nazorg  Medisch Maatschappelijk Werk  In oncologie gespecialiseerde MW zijn onderdeel van behandelteam  Een aantal verwerkingsproblemen komen vaak na de behandeling naar boven  Pilot in Amphia: detectie noodzaak psychosociale zorg d.m.v. gevalideerde lastmeter in fase voor, tijdens en na de behandeling

14 Psychosociale nazorg  Op indicatie verwijzing naar:  Klinisch psycholoog met specifieke kundigheid op gebied van oncologische patiënt.  Psychiater

15 Nazorg structureel maken  Goed voorbeeld is Herstel & Balans  Geprotocolleerd behandelplan voor lichamelijk en geestelijk herstel na de behandeling van kanker  Amphia Ziekenhuis in samenwerking met Revalidatiecentrum Breda

16 Nazorg in het Amphia  Al veel zorg en nazorg voor de oncologische patiënt  Groot ziekenhuis: gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers in behandelteam  Deelname aan onderzoek naar nazorg  Voor patiënt, maar ook voor arts en huisarts moeten mogelijkheden nazorg helder zijn: bij wie en wanneer aankloppen

17 Reactie op “Ketenzorg kanker-patiënt moet beter” (Inspectie)  (Concept)rapport Beleidscommissie Oncologie Juli 2009:  Duidelijk aanspreekpunt voor patiënt  Geïntegreerde dossiervoering  Oncologie is speerpunt Amphia  Eén regisseur en één geactualiseerd behandelplan  Psychosociale screening  Verbetering participatie palliatieve zorg

18 Hoe nazorg verbeteren (1)  Werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep  Behoefte aan psychosociale zorg onderkennen en aanbieden  Binnen het Amphia werken we samen en is bekend wat wij als nazorg te bieden hebben

19 Hoe nazorg verbeteren (2)  Communicatie over mogelijkheden van nazorg naar patiënt, familie en huisarts  Bekend zijn met de mogelijkheden van andere instellingen in de regio: inloophuis de Honingraad  Terugkoppeling van patiënten en huis- artsen over oordeel over nazorg (hiaten?)  Projecten regionaal met verzekeraar?  Leren hoe nazorg beter kan (onderzoek IKZ?)


Download ppt "Het Amphia ziekenhuis en de nazorg voor mensen met kanker G.J. Goverde, internist-oncoloog."

Verwante presentaties


Ads door Google