De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Wie zijn wij, de trainers Wie zijn de cursisten – Op welke afdeling ben je werkzaam? – Wat is je taak binnen de afdeling? – Heb je de IKR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Wie zijn wij, de trainers Wie zijn de cursisten – Op welke afdeling ben je werkzaam? – Wat is je taak binnen de afdeling? – Heb je de IKR."— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorstellen Wie zijn wij, de trainers Wie zijn de cursisten – Op welke afdeling ben je werkzaam? – Wat is je taak binnen de afdeling? – Heb je de IKR cursus ‘Crisisinterventie in de oncologie’ gevolgd? – Wat verwacht je van deze training? – Wat zijn je leerdoelen voor deze training?

3 Opzet van de training Onderwerpen: – Psychosociale zorg (PSZ) – Signaleren psychosociale problemen – Draagkracht en Draaglast – De Lastmeter (thermometer en probleemlijst) – Risicofactoren voor distress – Integrale zorgverlening, wie doet wat – Multidisciplinair overleg Gesprekspunten: – Het kunnen bespreken van de Lastmeter met de patiënt – Het adequaat verwijzen – Het leveren van integrale zorg als taak van de verpleegkundige

4 Doel van de training Het kunnen afnemen en interpreteren van de Lastmeter (thermometer en probleemlijst). Het aanleren van vaardigheden bij het bespreken van de Lastmeter met de oncologische patiënt. Het kunnen formuleren van een psychosociale consultvraag. Het adequaat kunnen verwijzen van oncologische patiënten.

5 Achtergrond ontstaan training Nationaal Plan Kankerbestrijding (NPK, 2005 - 2010) Rapport: Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeterd worden (IGZ, maart 2009) Landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ (VIKC, 2009)

6 Programma 1 e bijeenkomst Informatie over: Psychosociale zorg, wat houdt het in, waarom en wie geven het. Psychosociale signalering, signaleringsinstrument, risicogroepen. Activiteiten: In vijf stappen oefenen met de Lastmeter

7 Begrip Psychosociale zorg (PSZ) Psychosociale oncologische zorg is gedefinieerd als “het geheel aan activiteiten dat ontplooid wordt om een persoon met kanker en diens naasten te ondersteunen in het streven naar behoud en verbetering van kwaliteit van leven op lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en spiritueel gebied tijdens de ziekte en de periode er na”. (Landelijke richtlijn: Detecteren behoefte psychosociale zorg, VIKC, 2009)

8 Functie psychosociale zorg voor patiënten (1v2) Vraag: Waarom moet er aandacht zijn voor psychosociale zorg?

9 Functie psychosociale zorg voor patiënten (2v2) Bevordert een betere probleemhantering en aanpassing aan ziekte Vergroot het gevoel van controle over situatie Optimaliseert de somatisch behandeling Versterkt de draagkracht en kwaliteit van leven

10 Opdracht Wat lever je zelf aan psychosociale zorg? Op welk moment bied je nu psychosociale zorg aan? Hoe signaleer je op dit moment of een patiënt psychosociale zorg nodig heeft?

11 Emotionele verwerking van kanker in fasen Op verschillende momenten in het ziekteproces zijn er emoties die verwerking en aanpassingsvermogen vragen van de patiënt en zijn naasten. De momenten rond: de diagnose begin van de behandeling afsluiting van de behandeling vaststelling van terugkeer van de ziekte of uitzaaiing gevorderde ziekte en leven met uitzicht op de dood

12 Balansmodel Draagkracht-Draaglast

13 Draaglast en draagkracht Draaglast en draagkracht worden bepaald door: A. Ziektekenmerken Fasen Behandeling B. Persoonskenmerken Leeftijd Levensfase Persoonlijkheid Copingstrategie Kwaliteit van het sociaal netwerk Eerdere life-events

14 Risicofactoren psychosociale problematiek Persoonsgebonden: Jonge leeftijd Alleenstaand, gescheiden Weduwe / weduwnaar Alleenwonend Relatieproblematiek Met kinderen jonger dan 21 jaar Financiële problemen Gebrek aan sociale steun Arts wordt niet als steun beleefd Psychiatrische / psychologische behandelvoorgeschiedenis Opeenvolgende levensgebeurtenissen Genotmiddelenmisbruik (alcohol / drugs) Ziektegebonden: Ten tijde van de diagnose Terugkeer van de ziekte Gevorderde ziekte Slechte prognose Meer bijwerkingen van de behandeling Vermoeidheid Chronische pijn Functionele beperkingen Andere aanwezige ziekten Erfelijke vorm van kanker

15 Gevolgen bij patiënten met distress Patiënten die distress ervaren: Hebben een lagere kwaliteit van leven. Hebben meer moeite met het nemen van beslissingen over hun behandelingen. Houden zich minder aan behandelingsvoorstellen. Hebben vaker medische zorg nodig. Zijn minder tevreden over de verleende medische zorg.

16 Signaleren van distress Bij een ernstige vorm van distress lukt het iemand niet langer meer om zijn functioneren op peil te houden. De Lastmeter is een middel om distress te signaleren.

17 Behoefte aan ondersteuning 47% van alle patiënten geeft aan last te hebben op lichamelijk, mentaal, sociaal of spiritueel gebied tijdens de behandeling, in de controlefase of nadat het hele behandeltraject is afgesloten waardoor verwijzing noodzakelijk is (Tuinman et al, 2008). 10% van alle kankerpatiënten maakt gebruik van ondersteunende diensten (Tuinman et al, 2008).

18 Redenen geen gebruikmaken van PSZ Problemen niet onderkend door artsen en/ of verpleegkundigen vanwege: – drukte – geen medisch probleem – PSZ leveren kost teveel tijd – gebrek aan gespreksvaardigheden – geen verwijsinzicht Patiënten geven zelf niet aan behoefte aan zorg nodig te hebben door: – bang voor stigma – de arts niet lastig willen vallen – niet weten hoe er over te praten

19

20 Kenmerken Lastmeter als signaleringsinstrument Kort Individueel interpreteerbaar Meet distress in de brede zin Kankergeneriek Toepasbaar voor volwassen patiënten Betrouwbaar / valide Haalbaar en hanteerbaar Indicatie voor verwijzing Is door patiënt zelf in te vullen

21 De Lastmeter deel thermometer

22 De Lastmeter deel probleemlijst

23 Oefening Stap 1 - Het uitreiken van de lastmeter

24 Oefening Stap 2 - Het ontvangen van de lastmeter Bespreek in het groepje: -Wat zie je op deze lastmeter? -Wat vindt je er bijzonder aan?

25 Oefening Stap 3 - Het bespreken van de lastmeter Bespreek in het groepje: -Wat valt je op bij deze lastmeter? -Waarover zou je wat aan de patiënt willen vragen? -Hoe formuleer je deze vragen?

26 Oefening Stap 3 en 4 - Het bespreken van de lastmeter - De hulpvraag inzichtelijk krijgen

27 Opdracht Stap 5 - Het uitspreken en eventuele verwijzing

28 Wat te doen bij hoog risicokenmerken Patiënten al bij de start van het behandelingstraject extra aandacht geven. Extra afnamemomenten van de lastmeter is wenselijk.

29 Leidraad verwijzing PROBLEEMGEBIEDENVERWIJZING NAAR PraktischeMW / bedrijfsarts Gezins- socialeMW, psycholoog, psychiater EmotioneleMW, psycholoog, psychiater Religieuze / spiritueleGeestelijke verzorger LichamelijkeArts, verpleegkundige

30 Huiswerkopdracht Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt. Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest. Welke onderdelen uit de stappen vond je moeilijk? Waar heb je specifiek moeite mee en zou je dus meer aandacht voor willen in de komende bijeenkomst.

31 Doel huiswerkopdracht Oefenen met de lastmeter vanuit de opgedane kennis. Bewustwording van je eigen gesprekstechnieken die je voert met de patiënten.

32 Evaluatie Mondeling


Download ppt "Voorstellen Wie zijn wij, de trainers Wie zijn de cursisten – Op welke afdeling ben je werkzaam? – Wat is je taak binnen de afdeling? – Heb je de IKR."

Verwante presentaties


Ads door Google