De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychosociale zorg in de IKR-regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychosociale zorg in de IKR-regio"— Transcript van de presentatie:

1 Psychosociale zorg in de IKR-regio
Gerleen Leenhouts, Coördinator Organisatie Oncologische zorg

2 Achtergrond Gemis aan een beleid en structuur voor de psychosociale zorg - Bezoekronde 1995 - Visitaties Projectondersteuning door IKR sinds 1999

3 Voor start project Draagvlak binnen organisatie Multidisciplinair team
Interne projectleider / trekker Goedkeuring en opdracht vanuit directie en oncologiecommissie Uitwisseling in IKR verband Project is eerste stap in proces

4 Bouwstenen Team met visie Signaleringmethode
Multidisciplinair zorgoverleg (consultatie) Taakafspraken en verwijscriteria Coördinatie van zorg Patiënteninformatie Verwijsmogelijkheden Training en intervisie

5 Visie als fundament Basale PSZ waaronder signalering en verwijzing door artsen en verpleeg- kundigen Gespecialiseerde PSZ bij ernstige problemen

6 Signaleringsmethode als belangrijke pijler
Communicatie over psychosociale aspecten als onderdeel van de basale psychosociale zorg Detecteren van patiënten met psychosociale problematiek waarvoor extra of gespecialiseerde psychosociale zorg gewenst is. Registratie

7 Signaleringsmethode IKR kiest voor Lastmeter
Ontwikkeld door Erasmus MC-Daniel den Hoed Gebaseerd op disstress themometer (HCCN) One-item lijst: lastscore op 10-puntsschaal Score 5 of hoger: inventarisatie problematiek en MDO

8 Hoeveel last heeft u van problemen/klachten/zorgen?
Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen/klachten/zorgen? Lastschaal ____________________________________________________ geen last ondraaglijke last

9 Training Signaleren door verpleegkundigen
Incompany door eigen verplk. en psycholoog Twee bijeenkomsten à 4 uur Kant en klaar onderwijspakket door IKR ontwikkeld

10 Leerdoelen Afnemen psychosociale anamnese
Leren doorvragen en interpreteren Presentatie zorgvraag in MDO Eigen inbreng/rol verwoorden Rapportage

11 Multidisciplinair overleg (MDO)
Patiëntenbespreking Opstellen psychosociaal zorgplan Afstemming en toewijzing patiënten Consultatie en coaching Elkaar leren kennen, teamvorming

12 Taken en verwijscriteria
Winst zit in het proces Niet patiëntgebonden taken voor gespecialiseerde PSZ: multidisciplinair overleg coaching training en intervisie beleidsvorming

13 Patiënteninformatie Brochure over zorgaanbod Sociale kaart

14 Wat hebben we bereikt? Unieke processen in 7 ziekenhuizen
Uitwisseling in netwerk-verband 2 ziekenhuizen deelaspecten Voorbereidingsfase bij overige

15 Goede voorbeelden Sterke teams met visie
Transmuraal psychosociaal team Implementatie lastmeter met intervisie Signalering in de keten Scholing Meten en verbeteren

16 Meten en verbeteren toepassing signaleringsmethode
ernst en aard problematiek geboden hulp en verwijspatronen functioneren signaleringsmethode resultaat zorg (patiëntenervaring) benodigde gespecialiseerde PSZ

17 Afspraken signalering
Bij vastgestelde (sub)groep van patiënten Bij score 5 of hoger inventarisatie problemen (en MDO) Bij score 5 of hoger aanbod extra hulp

18 Indicatoren % toepassing signaleringsmethode
% inventarisatie problemen bij hoge score % aanbod extra PSZ bij hoge score

19 Zorginhoudelijk Verwijzing terecht Aantal sessies
Resultaat PS behandeling Ervaring patiënten ‘Gemiste’ problematiek

20 Overige gegevens Tumorsoort Ernst en aard problemen Fase ziekteproces

21 Uitvoering registratie
Door uitvoerders (verpleegkundige) Excel bestand Periodiek korte periode

22 Wat levert het op? Feedback op proces en inhoud, input voor verbeteracties Maakt PSZ inzichtelijk, evalueerbaar en beter planbaar

23 Conclusies (1) Lastmeter is toepasbaar
Lastmeter werkt als communicatiemiddel Verpleegkundige biedt bij groot gedeelte van problematiek zelf hulp Niet alleen psychosociale problemen

24 Conclusies (2) Coaching en intervisie door gespecialiseerde psychosociale hulpverlener is nodig Lastmeter als screeningsinstument vraagt nadere beschouwing. Meten en verbeteren werkt

25 Succesfactoren voor optimale organisatie PSZ (1)
Draagvlak en projectaanpak Verankering in een gezamenlijk visie Een multidisciplinaire aanpak In company training in signalering Coaching en intervisie door gespecialiseerde PSZ

26 Succesfactoren voor optimale organisatie PSZ (2)
Meten als input voor verbeterproces Procesbegeleiding door de IKR Uitwisseling tussen instellingen in IKR-verband Doorzettingsvermogen en passie Succes vieren


Download ppt "Psychosociale zorg in de IKR-regio"

Verwante presentaties


Ads door Google