De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prenataal en Postnataal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prenataal en Postnataal"— Transcript van de presentatie:

1 Prenataal en Postnataal
Stevig Ouderschap Prenataal en Postnataal een aanbod van Jong Florence, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin

2 Doel Prenataal Stevig Ouderschap
Betere (geboorte)resultaten door aandacht voor: Gezonde leefgewoonten Stressfactoren Goede voorbereiding op het moederschap Preventie kans op kindermishandeling

3 Doelgroep Alle aanstaande moeders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals: Tiener-/alleenstaande moeders Laag opgeleide ouders Ouders die te kampen hebben met armoede Ouders met psychiatrische problemen Ouders die als kind mishandeld en/of misbruikt zijn Ouders zonder steunend netwerk Ouders met nicotine-, drugs- en/of alcoholverslaving Ouders met medische- en/of psychosociale problematiek Ouders van meerlingen Ouders waarvan het kind tijdens een eerdere zwangerschap overleden is

4 Wie kan aanmelden? Verloskundige Gynaecoloog Huisarts
Aanstaande moeders kunnen worden aangemeld door: Verloskundige Gynaecoloog Huisarts In overleg met zwangerschapsbegeleider as moeder; Algemeen Maatschappelijk Werk Schoolverpleegkundigen 4-19 jaar Scholen

5 Aandachtsgebieden Gezonde leefgewoonten (voeding, genotsmiddelen)
Stressfactoren (financiën, huis, conflicten) Omgeving (veiligheid, plek, vervoer baby, SBS) Moederschap (verwachtingen tav moederschap /bevalling/baby, bv geven stimuleren) Sociaal netwerk (vader erbij betrekken, MIM) Voorbereiding op de bevalling, overige aandacht-punten (anticonceptie, voogdij, kinderopvang)

6 Voorbereiding op de bevalling
Waar ga je bevallen? Kraamzorg in een zo vroeg mogelijk stadium regelen Mogelijkheid van verblijf in het geboortehotel bespreken Wat heb je nodig voor een ziekenhuis / thuisbevalling? Wie zal bij de bevalling aanwezig zijn?

7 Beoogde resultaten Verbeterde gezondheidstoestand moeder tijdens de zwangerschap, waardoor minder vroeggeboorten en hoger geboortegewicht baby en hierdoor betere start Ouders weten zich gesteund en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen Borstvoeding heeft meer kans van slagen

8 Aanmelden Via aanmeldingsformulier prenataal huisbezoek (folder voor aanstaande ouders) Huisbezoek wordt gedaan door getrainde/ ervaren jeugdverpleegkundigen, zie contactpersonenlijst Bij het eigen cb in de wijk, zn. via centraal adres Jong Florence:

9 (Postnataal) Stevig Ouderschap
Alle ouders krijgen een vragenlijst uitgereikt tijdens het zuigelingenhuisbezoek van het cb Vragen hebben betrekking op: eigen verleden en opvoeding psychisch welbevinden, sociaal netwerk Jeugdverpleegkundige kan ouders ook adviseren om mee mee te doen

10 Wat gebeurt er als een gezin geïndiceerd is om mee te doen?
Telefonisch contact met de vraag of ouders mee willen doen Persoonlijk gesprek jeugdverpleegkundige Hierna definitieve beslissing van ouders om wel of niet mee te doen In totaal ± 6 huisbezoeken in 1½ jaar, in het begin wat vaker, daarna wat minder vaak

11 Wat komt er aan de orde? Beleving ouderschap Onmachtgevoelens
Zorgen op allerlei gebied Steun vanuit de omgeving Eventuele hulpverleners Voorlichting over ontwikkeling kind Gedurende de gesprekken wordt er een vertrouwensband opgebouwd, luisteren belangrijk

12 Meer info/overig aanbod
Nazorg couveusekinderen door JF Experts huilbaby’s door JF Uitgebreide kennis sociale kaart Den Haag Kinderthuiszorg en Thuisbegeleiding Florence Jeugd


Download ppt "Prenataal en Postnataal"

Verwante presentaties


Ads door Google