De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start Post Partum Unit Rpc Woerden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start Post Partum Unit Rpc Woerden"— Transcript van de presentatie:

1 Start Post Partum Unit Rpc Woerden
Alex de Ridder, psychiater/medisch manager Ziekenhuispsychiatrie in beweging ’05

2

3 Achtergronden voor opzetten PPU
Locale historie Frequente opnameverzoeken (18 in 6 mnd !) Beperkt aanbod in NL Ideale bouwkundige omstandigheden Goede contacten algemeen ziekenhuis: kinderartsen, gynaecologen We spreken van een aanpassingsstoornis wanneer de omstandigheden (somatisch/psychologisch) leiden tot een tijdelijke draagkrachtoverschrijding. Dit leidt tot symptomen zoals bijvoorbeeld angstklachten. Van een persoonlijkheidsstoornis is sprake wanneer iemand een duurzaam patroon van disfunctionele denk- en gedragspatronen heeft dat leidt tot beperkingen in het functioneren en in relaties tot anderen. Zoals bekend kan een opname bij een persoonlijkheidsstoornis soms een nadelig effect hebben op het verloop van de stoornis. Of er in deze gevallen een opname van moeder en kind moet plaatsvinden hangt vooral af van de vraag of moeder en kind hiervan kunnen profiteren. Soms moeilijk van te voren vast te stellen.

4 Plan van aanpak Projectplan Zorgverzekeraar overtuigen Zom subsidie
Productieafspraken tav opnames gezonde zuigelingen Werkbezoeken Rotterdam en Zoersel Stuurgroep instellen PPU= postpartum unit

5 Praktische uitwerking
Architect erbij Inhoudelijke uitwerking behandelprotocollen Stoeien met de OR (thema’s veiligheid, werkbelasting, verantwoordelijkheid etc) Uitzet aanschaffen PR! Scholing personeel PPU= postpartum unit

6 ziekenhuispsychiatrie in beweging, 22-04-'05

7 Opzet: kindvriendelijke en huiselijke ruimtes
plaats voor 3 baby’s, eventueel in toekomst 5 plaatsen tussen de open en gesloten afdeling in bij bezoek aan de baby is altijd personeel aanwezig Kinderafdeling Hofpoort ziekenhuis, kinderarts en gynaecoloog zijn nauw betrokken Kunt u zo meteen bezichtigen 2. We kunnen baby’s tot een leeftijd van 7 maanden op de PPU hebben. 3. Babyunit staat los van verblijf van moeders; moeders zijn opgenomen op open of gesloten afdeling afhankelijk van hun toestandsbeeld. Baby’s verblijven dus apart van de moeders in de baby unit

8 ziekenhuispsychiatrie in beweging, 22-04-'05

9 ziekenhuispsychiatrie in beweging, 22-04-'05

10 ziekenhuispsychiatrie in beweging, 22-04-'05

11

12

13

14 Opname indicaties zijn maternaal:
(Post partum) depressie (Post partum) psychose Soms: Aanpassingsstoornis op basis van As II problemen Ernstige psychosociale problematiek Bovenstaande altijd icm dreiging ernstige verstoring moeder kind hechting. Algemeen: Vrouwen die na de bevalling psychische problemen hebben gekregen voor wie ambulante zorg niet (meer) voldoende is Op deze 3 indicaties komen we hierna uitgebreider terug

15 De behandeling van moeder en kind
Structuur en medicatie Optimaliseren van de (nieuwe) rol als moeder en de hechting tussen moeder en kind Modelling Disfunctionele gedachten beïnvloeden Video feedback Babymassage Identificatie Partner betrekken; “vaderuurtje” Systeem benadering Structuur ofwel het aloude Rust Reinheid en Regelmaat en (indien nodig) medicatie gericht op de psychiatrische stoornis. Borstvoeding niet mogelijk bij medicatie vanwege gezondheidsrisico’s voor de baby. Op geleide van het beloop van het ziektebeeld wordt de moeder steeds meer betrokken bij de zorg van haar baby. N.B. Waarbij de veiligheid van het kind altijd voorop staat!! We noemen hier een paar voorbeelden van interventies waarmee we de moederrol en de hechting helpen optimaliseren b.v.: Modelling: Behalve dat meer praktische vaardigheden worden voorgedaan en aangeleerd wordt hier ook bedoeld dat het denkproces van een moeder als het ware wordt voorgeleefd. De babykamer verpleegkundige spreekt tijdens de verzorging zoveel mogelijk haar afwegingen uit bij keuzes en interpretaties van de behoeften van de baby. Disfunktionele gedachten: Hiermee worden gedachten van de moeder bedoeld die niet reële eisen stellen aan haarzelf of aan haar kind. (bv als mijn kind huilt heb ik gefaald.) video feedback: Door de dramatherapeute wordt de interactie tussen moeder en kind opgenomen en samen met de moeder of ouders nabesproken. Baby massage:… Identificatie: Het feit dat er nu meerdere moeders tegelijk opgenomen zijn geeft de mogelijkheid elkaar te bevestigen en herkenning bij elkaar te vinden.

16 Team van de P.P.U. Verpleegkundigen: de moeder-kind verpleegkundige
Vak therapeuten: drama therapeute beeldend therapeute P.M.T. therapeut fysiotherapeute Arts assistent Activiteiten begeleiding Maatschappelijk werk Psychotherapeut Psychiater Doelstellingen van de behandeling worden mede mogelijk gemaakt door onze collega’s, zoals daar zijn: De moeder-kind verpleegkundige: heeft een belangrijke en veelzijdige en coördinerende rol in de begeleiding van moeder en kind. Wordt ondersteund door verpleegkundigen werkzaam op de kliniek. de drama therapeute heeft zich gespecialiseerd in observatie en behandeling van moeder en kind. de beeldend therapeute werkt met beeldende vormen met thema’s rond het moederschap. de Psycho Motore therapeut is gevraagd om met de verpleegkundige het vader uurtje vorm te geven. de fysiotherapeute die de moeders begeleidt bij de babymassage. Verder bestaat ons team uit een arts, een activiteiten begeleidster, en kan op indicatie maatschappelijk werk worden ingeschakeld.

17 We hebben nog veel wensen en plannen
Wetenschappelijk onderzoek Uitwerken/protocolliseren behandeling Ipt groepsbehandeling Landelijke werkgroep moeder kind behandeling starten (mbv sectie?) Symposium organiseren in Woerden Beoordeling welke vervolgbehandeling passend is Na ontslag vaak verdere begeleiding door ambulante vervolgbehandeling binnen eigen woonplaats/regio 4. terugkomdag: Gaan we in de toekomst organiseren. Doel: voor onze feedback en om te kijken hoe het met de moeder gaat.

18 Verwijzingen Bovenregionaal Bij voorkeur na intake, regulier
Zo nodig acuut, intake achteraf Info: Overleg over opname: P. Beijaert, psychiater of I. Elfferich, psychotherapeut Tel: De PPU heeft een supra-regionale functie, aanmeldingen dus ook vanuit psychiatrische instellingen elders. Bij een niet acute opname verlopen aanmeldingen via teamleider, het systeem van de moeder en e verwijzer worden dan uitgenodigd voor een intake, daarna wordt opname gepland. Acute opname in crisisdienst is mogelijk, de systeem-intake volgt dan ná de opname. Baby kan indien nodig ook buiten kantoortijden worden opgenomen, maar liefst de volgende dag.

19 ziekenhuispsychiatrie in beweging, 22-04-'05


Download ppt "Start Post Partum Unit Rpc Woerden"

Verwante presentaties


Ads door Google